Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Юриспруденция Змішане страхування життя.
просмотров - 646

Змішане страхування життя має таку назву, оскільки дає змогу поєднувати в одному договорі і на одну особу страхування на випадок дожиття, смерті і втрати працездатності. Цим страхувальник не тільки забезпечує собі особистий страховий захист, але і створює накопичення. Він має впевненість не втратити своїх внесків. В змішаному страхуванні життя йдеться не про факт нещасного випадку, а про його наслідки, які призвели до постійної втрати загальної працездатності, за тимчасову втрату працездатності страхові суми не виплачуються.

Постійна втрата працездатності має місце коли після нещасного випадку пройшло три місяці і більше, а людина не відновила свою працездатність. Відповідно через наявність такого виду відповідальності за наслідки нещасних випадків тарифні ставки за змішаного страхування життя є більшими, ніж тарифні ставки за звичайними договорами страхування життя.

Умови договору змішаного страхування як правило є наступними:

· вони довгострокові (3; 5; 10; 15; 20 років). На практиці через особливості в оподаткуванні застосовуються договори страхування життя на 10 і більше років;

· встановлюються межі (вікові) мінімальні та максимальні щодо укладання договору страхування (мінімальна межа на Україні 16 років, максимальний вік до 72 років);

· якщо на момент укладання договору виповнилося 72, то на момент закінчення договору повинно бути не більше ніж 75 років;

· з інвалідами І-ї групи договори не укладаються, а обмеження по укладенню договорів страхування можуть бути з інвалідами ІІ гр; онкологічних хворих, хронічних хворих та хворих на СНІД;

· в договір можуть вноситись зміни під час дії договору за згодою страховика;

· є можливість достроково припинити договір страхування; страхувальник одержує викупну суму, яка залежить від розміру сплачених страхових внесків з урахуванням інвестиційного доходу, витрат на ведення справи;

· виплати під час дії договору пов¢язані із наслідками нещасних випадків, не впливають на розмір страхової суми;

· страхова компанія не несе відповідальності за виплату страхової суми в разі, коли: застрахована особа померла протягом 6-ти місяців дії договору від злоякісних пухлин, серцево-судинного захворювання, коли застрахований спричинив злочин, керував засобами пересування на воді, в повітрі, на землі, в стані сп¢яніння, та при самогубстві. але у всіх цих випадках повертається викупна сума;

Треба зазначити, що страховий внесок (страхувальником) залежить від розміру страхової суми і тарифної ставки, остання залежить від терміну страхування та його варіанту, віку страхувальника і має бути сплачений за один раз, щорічно, щоквартально або щомісячно готівкою, або безготівковою.