Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Строительство Пріоритет, ефективність функціонування СУОП
просмотров - 134

Пріоритет завдань забезпечення безпеки, які наведені у питанні другої лекції, гарантовані основними Положеннями Конституції України, КЗпП, Законами України «Про охорону праці» та ін. Законами, які спрямовані на захист здоров’я і життя людини в процесі трудової діяльності. Однак реалії праці в Україні свідчать про те, що умови праці не в повної мірі відповідають чинному законодавству. Внаслідок цього у Україні продовжується процес зниження економічно активного населœення за рахунок летальних випадків, травматизму і профзахворювань на виробництві. Він вже має характер демографічної кризи, що не тільки занижує соціальні стандарти українця, а й загрожує існуванню держави як такої. Тому вирішення питань з охорони праці в Україні відноситься до найпріоритетних завдань.

Аналіз ефективності СУОП проводиться згідно «Єдиної державної системи показників умов і безпеки праці» за наступними напрямами:

- рівні виробничого травматизму, профзахворювань і захворювань, пов’язаних з умовами праці;

- кількість працюючих у незадовільних умовах праці і кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці;

- наявність аварійних будівель і споруд;

- забезпеченість засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями;

- витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань, в тому числі і витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

- витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань.

Висновки аналізу ефективності функціонування СУОП обов'язково документально фіксуються шляхом складання акту і доводяться до відома осіб, що відповідають за конкретний елœемент системи, і до колективу працівників. Також рекомендується висвітлювати ці висновки в звіті керівництва при складанні колективних договорів.

В умовах переходу підприємств до ринкових відносин, ефективність функціонування СУОП доцільно оцінювати також економічними методами. Тоді економію від впровадження СУОП можна підрахувати за формулою

Е = Ер + Еш + Ед + Еп + ЕА ,

де Е – сумарна економія від впровадження СУОП;

Ер , Еш , Ед , Еп , ЕА – відповідно економія від зменшення виплат за захворювання і травматизм, роботу в шкідливих умовах, лікарняними листами, плинністю кадрів, розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань.

При підрахуванні виплат, наведених в формулі, слід мати на увазі, що наступне зменшення виплат за захворювання і травматизм здійснюється як заробітна платня працівника за втрачений робочий час. Зменшення виплат за роботу в шкідливих умовах виражається як різниця між оплатою труда працівника в шкідливих умовах, з урахуванням додаткової відпустки, і того же працівника у нормальних . При визначенні витрат Еп слід враховувати плинність кадрів тільки через незадовільні умови праці.