Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Строительство Техніка безпеки при підготовці судна до заводського ремонту.
просмотров - 145

При підготовці судна до заводського чи ремонту постановці в док старший механік і старший помічник капітана зобов'язані привести судно і його устаткування в стан, що забезпечує безпеку проведення робіт. Вони повинні особисто проінструктувати членів екіпажа, а також обличчя, що не належать до екіпажа, але працюючих на судні під керівництвом суднової адміністрації, з конкретними правилами техніки безпеки.

Крім того, капітан зобов'язаний ознайомити екіпаж із правилами внутрішнього розпорядку судноремонтного чи підприємства док. Перед початком ремонту всœе суднове устаткування повинне бути відключене від джерел елœектроенергії, пари, води, стиснутого повітря. Після цього необхідно прийняти міри проти випадкового відкриття запірних пристроїв і включення пристроїв, що розмикають.

Роботу в картері головного двигуна можна починати тільки після ретельної його вентиляції і блокування валоповоротного пристрою.

На пусковому механізмі валоповоротного пристрою, на пультах керування двигунами, а також закритому клапані пускової магістралі необхідно повісити попереджувальні чи знаки плакати.

Перед постановкою судна в док з нього повинні бути вилучені усі вибухонебезпечні і легкозаймисті вантажі і рідке паливо, а ємності, що звільнилися, очищені від залишків і дегазовані. У виді виключення дозволяється залишати рідке паливо в цистернах, розташованих поза районом передбачуваного застосування відкритого вогню й елœектрогазозварювання.

У таких випадках на корпусі судна в місці розташування заповнених паливом ємкостей повинні бути зроблені червоною фарбою напису «Вогненебезпечно - паливо».