Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Психология Колесник Іван Пантелійович
просмотров - 83

Колесник Іван Пантелійович народився 13 січня 1942 року на Кубані в станиці Петровській Слов'янського району Краснодарського краю у козацькій родині.

З 1949 по 1959 рік навчався в середній школі №17 міста Слов'янська–на-Кубані. З 1959 по 1961 роки працював на заводі «Тракторозапчасть» міста Слов'янська-на-Кубані, робітником на будівництві, слюсарем-збиральником сільськогосподарської техніки, токарем.

З 1961 по 1964 рік служив в лавах Радянської Армії.

З 1964 по 1968 рік навчався на дефектологічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «Сурдопедагогіка та праця».

Після закінчення інституту був розподілений до Дніпропетровської спеціальної школи для слабочуючих дітей, в якій працював вчителœем математики, фізики (1968-1972 р.р.), вихователœем. З 1972 року по 1979 рік працював в Дніпропетровській школі-інтернаті для глухих дітей вчителœем початкових класів російської мови і літератури (1968-1979 роки).

З 1975 по 1979 рік без відриву від роботи в спецшколі для глухих дітей навчався в заочній аспірантурі при кафедрі сурдопедагогіки і логопедії КДПІ імені О.М.Горького.

З 1 вересня 1979 року розпочав свою трудову діяльність в КДПІ імені О.М.Горького на посаді старшого лаборанта факультету підвищення кваліфікації (ФПК) директорів шкіл, викладачів музично-педагогічних ВНЗ СРСР. З 1981 по 1983 роки працював старшим лаборантом, асистентом кафедри сурдопедагогіки, а з 1983 по вересень 2002 року – доцентом кафедри сурдопедагогіки.

14 квітня 1981 року на спеціалізованій вченій раді Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І.Герцена захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ідейно-політичне виховання глухих старшокласників в процесі позакласної діяльності». Науковим керівником був на той час член-кореспондент АПН СРСР, директор Українського науково-дослідного інститут педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Ярмаченко Микола Дмитрович. Офіційними опонентами були: завідувач відділу сурдопедагогіки НІІ дефектології АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор Зікєєв Анатолій Георгійович, та завідувач кафедри сурдопедагогіки ЛГПІ ім..О.І.Герцена, кандидат педагогічних наук, доцент Нікітіна Маргарита Іванівна.

У 1985 році отримав вчене звання доцента кафедри сурдопедагогіки і логопедії КДПІ імені О.М.Горького. Загальний стаж педагогічної роботи І.П.Колесника 43 роки, з них 32 роки працює у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

З 13 травня 1983 по 26 грудня 2002 рік він працював на посаді декана дефектологічного факультету.

З вересня 2002 року Іван Пантелійович працює доцентом, завідувачем кафедри психокорекційної педагогіки (олігофренопедагогіки) Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова.

З листопада 2008 року і по теперішній час – професор і завідувач кафедри психокорекційної педагогіки.

Під час роботи на кафедрі психокорекційної педагогіки і кафедрі сурдопедагогіки І.П.Колесник викладає декілька фахових курсів, зокрема: «Спеціальна методика української мови в школах для глухих і слабочуючих дітей», «Вступ до спеціальності «Дефектологія» і педагогічна деонтологія», «Соціалізація осіб з порушеним інтелœектом», «Актуальні проблеми педагогічної теорії і практики».

Під керівництвом І.П.Колесника захищено 2 кандидатських дисертації:

1) Мартинчук Олена Валеріївна на тему: «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів в зв’язку із вивченням дієслова»;

2) Гладченко Ірина Вікторівна на тему: «Соціалізація дітей-сиріт першого року життя з особливостями психофізичного розвитку».

У даний час керує підготовкою кандатських дисертацій здобувачами – Бондар Євгенія Олексіївна (Формування прогностичних знань та умінь майбутніх вчителів-сурдопедагогів) та Губар Світлана Юріївна (Формування граматичних понять на матеріалі речення в учнів початкових класів школи глухих).

Неодноразово виступав опонентом на захистах кандидатських дисертацій у спеціалізованій раді Інституту спеціальної педагогіки АПН України. З 2005 року член науково-методичної ради Національного педагогічного університеті імені М.П.Драгоманова.

Протягом всіх років роботи на кафедрі здійснював керівництво проблемними науковими групами студентів і готував їх до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. За результатами НДР студентів було підготовлено ряд наукових публікацій у відповідних виданнях університету.

І.П.Колесник є активним учасником Міжнародних і Всеукраїнських наукових сесій, конференцій різних рівнів, науково-практичних семінарів. Його доповіді, виступи вирізняються змістовністю, інноваційними підходами до сьогоденних проблем навчання та виховання дітей з інтелœектуальною недостатністю.

Спектр наукових інтересів Івана Пантелійовича Колесника надзвичайно широкий. Він працював над такими науковими проблемами:

- «Психологічні основи соціалізації учнів з особливостями психофізичного розвитку».

- « Методологічні основи виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку».

- «Соціалізація глухих школярів».

- «Особливості методики викладання української мови в школах глухих та слабочуючих».

- «Удосоналення змісту, форм і методів підггтовки вчителя-дефектолога на сучасному етапі».

Колесник І.П. докладав значних зусиль для розбудови спеціальної вищої педагогічної освіти в Україні, удосконалення підготовки майбутніх фахівців для закладів спеціальної освіти, відкриття нових напрямківів підготовки фахівців спеціальності «Дефектологія».

За наказом Міністерства освіти і науки (наказ № 285 від 31.02.98 р. та Розпорядженням Міністерства освіти і науки України № 79/р від 02.08.01 р.) очолював робочу групу вчених –дефектологів з розробки Державного галузевого стандарту вищої освіти з спеціальності 6.010105 “Дефектологія”. Під його керівництвом та з безпосœередньою участю розроблено 4 Державних галузевих стандартів вищої освіти з дефектологічних спеціальностей “Олігофренопедагогіка”, ”Сурдопедагогіка”, “Тифлопедагогіка”, “Логопедія” освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки 6.010105 “бакалавр”, 7.010106 “спеціаліст”, 8.010106 “магістр” корекційної освіти (дефектології) і своєчасно подано до Управління з навчальної роботи університету та до Міністерства освіти і науки України.

Під керівництвом та за ініціативи І.П.Колесника у 1998 році на дефектологічному факультеті із двох фахових кафедр (1) сурдопедагогіки і логопедії; 2)олігофренопедагогіки і психопатології) було створено чотири фахових кафедри, які готують майбутніх дефектологів із усіх спеціальностей наукової галузі «Корекційна освіта». Це сприяло створенню необхідних умов для реорганізації дефектологічного факультету з метою надання йому у 2003 році статусу Інституту корекційної педагогіки та психології.

За ініціативи І.П.Колесника у 1994 році на дефектологічному факультеті вперше в Україні було створено спеціалізовану раду для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.03 (Спеціальна педагогіка) та 19.00.08 (Спеціальна психологія). Це була подія історичної ваги для подальшого розвитку дефектології в Україні. Було захищено десятки кандидатів наук, викладачів дефектологічних факультетів м.Києва, м.Слов*янська, Донецької обл.., та м.Кам*янець-Подільського.

Колесник І.П. працював членом редакції наукового журналу “Дефектологія” АПН України і був членом методичної Ради НПУ імені М.П.Драгоманова. Працюючи деканом дефектологічного факультету, очолював методичну раду з дефектології при Міністерстві освіти і науки України і методичну раду з сурдопеджагогіки в Україні при НІІ Дефектології СРСР.

Діяльність Івана Пантелійовича неодноразово була відзначена державою та громадськістю. У 1996 році він отримав звання «Відмінник освіти України», а у 2000 році одним із перших в НПУ імені М.П.Драгоманова та одним із небагатьох освітян України отримав відзнаку Президента України - орден «За заслуги» ІІІ ступеня; був нагороджений медаллю МОН України «Петро Могила. За розвиток вищої освіти» (2007 рік); медаллю «Г.С. Костюк. За наукові досягнення, психолого-педагогічні науки» (2010 рік); численними грамотами: МОН України (2002, 2007 рр.); Академії педагогічних наук України (2002 р.); Міністерства праці та соціального забезпечення України (2002 р.). Праця І.П.Колесника була відзначена також Подякою Київського міського голови (2006 р.) та Подяками ректора НПУ імені М. П. Драгоманова (2002, 2007 рр.).