Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право Інформаційне та методичне забезпечення
просмотров - 152

4.1. Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

4. Закон України “Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр

5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

7. Закон України “Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим” від 2 березня 2000 р. № 1524-ІІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14

8. Закон України “Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим” від 16 червня 2011 р. № 3530-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3530-17

9. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр

10. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

11. Закон України “Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

12. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. № 401-ХІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14

13. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр

14. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. № 3166-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/3166-17

15. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 р. № 2487-VІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

16. Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 р. № 4061-VІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

17. Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. № 474-XIV (В ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1630-15

18. Закон України „Про всœеукраїнський референдум” від 6 листопада 2012 № 5475-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/5475-17

19. Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

20. Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/2591-17

21. Закон України „Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР (В ред. Закону від 22 грудня 2005 р. № 3277-IV) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 116/95-вр

22. Закон України „Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр

23. Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. № 565-XII (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/565-12

24. Закон України „Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2365-ІІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2365-14

25. Закон України „Про Регламент Верховної Ради України” від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1861-17

26. Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. № 987-ХІІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12

27. Закон України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. № 93-ІV (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/93-15

28. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 р. № 2453-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

29. Закон України „Про телœебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ (В ред. Закону від 12 січня 2006 р. № 3317-IV) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

30. Закон України „Про Центральну виборчу комісію” від 30 червня 2004 р. № 1932-VІ (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15/page2

31. Закон України „Про громадські об'єднання” від 22 березня 2012 № 4572-VI (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4572-17

32. Кодекс адміністративного судочинства України : прийнятий 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 – 36, 37. – Ст. 446.

33. Кодекс законів про працю України : за станом на 20 лют. 2008 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008. – 91 с. – (Бібліотека офіційних видань).

34. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.

35. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС // Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114 (зі змінами)

36. Сімейний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21 – 22. – Ст. 135.

37. Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1085/2010

38. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 (із змін.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1572/99

39. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 – 44.

Підручники, навчальні посібники, статті:

40. Абдулаев М.И. Права человека и закон: Историко-теоретические аспекты. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. - 322с.

41. Аверянов В.Б. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – К.,1998.

42. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. – 2000. – № 9 .– С. 24-26.

43. Актуальные теоретические проблемы правовой системы общества // Государство и право. – 2004. – №7. – С.108-113.

44. Акуленко В.І. Культурні права людини, громадянина і народу // Пам'ятки України: історія та культура. - 2003. - №3. - С .2-11.

45. Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации. – М., 2000. – 544 с.

46. Алексеев С. С. Линия права. – М. : «Статут», 2006. – 461 с.

47. Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. – М. : Проспект, 2009. – 576 с.

48. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М. : «Статут», 1999. – 712 с.

49. Аллан Т. Р. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права: Пер. з англ. Р. С. Семківа. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 385 с.

50. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. - №4.

51. Андрусяк Т.Г. Права людини і правова думка: співвідношення понять // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С.10-13.

52. Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України. - 2003. - №12. - С.75-79.

53. Антонович М. Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти // Право України. - 2004. - №6. - С.9-12.

54. Акимов В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение. - 1969. - №3.

55. Арендт X. Джерела тоталітаризму / Пер. з англ. — К.: Дух і Літера, 2002. – С. 316-353. Арендт X. Між минулим і майбутнім. / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2002.

56. Бабаев В.К. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2005.

57. Байков А.М. Теория государства и права. – Рига, 2005.

58. Байниязов Р.С. Философия правосознания: постановка проблемы // Правоведение. – 2001, – №5.

59. Балинська О. М., Гарасимів Т. З. Проблеми теорії держави і права: Навч.-метод, посібник. – Львів: «ЛьвДУВС», 2008. – 320 с.

60. Бандурка О.М., Древаль Ю.Д. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: Монографія. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999.

61. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект): Монографія. – Х.: Легас, 2004.

62. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія. – К.: Ін Юре, 2003.

63. Бермічева О.В. Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1999. – № 9. – С. 242-247.

64. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К.: Україна, 1999.

65. Бехруз Хашматулла. Исламские традиции права: Монография. – Одесса: Юридична література, 2006. – 296 с.

66. Битем Д., Бойл К. Демократия: вопросы и ответы. М.: Юристъ. – 1995. – С. 190-210.

67. Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169-175.

68. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків // Право України. – 2004. – № 10. – С. 85-88.

69. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. Навч. посіб.- К.:АМУПП, 1997.–199 с.

70. Боботов С.В., Жигачев И.Ю. Введение в правовую систему США. – М., 1997.

71. Богданова Н.А. Система науки конституционного права: Монография. – М.: Юристъ, 2001.

72. Богінич О.Л. Форми здійснення державної влади в постсоціалістичних країнах // Правова держава. – Вип. 11. – К., 2000.

73. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування. // Право України. – 1996. – №4. – с.14-16.

74. Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура // Право України. – 2002. - №5.

75. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2001. – № 12.

76. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. – № 4. – С. 12-14.

77. Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація, гарантії реалізації // Право України. – 2001. – № 12 . – С. 32-34.

78. Бостон С.С. Напівпарламентсська-напівпрезиденстька республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – №4 (13).

79. Бошно С.В. Санкционирование обычаев государством: содержание и классификация // Юрист. – 2004. - №3. – С.11-14.

80. Бошно С.В. Соотношение понятий источник и форма права // Юрист. – 2001. - №10. – С.15-22.

81. Букач В. Зміст конституційних політичних прав і свобод громадян // Право України. – 2001. – № 9 . – С. 21-23.

82. Васильев А.В. Теория государства и права: Учебник. — М.: Флинта; МПСИ, 2005.

83. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. – № 5.

84. Васькович Й. Правосвідомість та її вплив на менталітет українського народу // Право України. - 1998. - №6.

85. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. – 2000. – № 1.

86. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. – 2001. - №12. – С.5-17.

87. Волошенюк А.В. Правовой нигилизм: общетеоретическая характеристика. — Х.: ООО «ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС». – 2005. — 104 с.

88. Воронов М.М. Законодавча влада у системі державної влади // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1997. – № 2 . – С. 124-130.

89. Гавриленко Г. Правова держава і правова культура // Право України, 1993. – №1. – с.28-31.

90. Гаек Ф.А. Конституція свободи / Пер. з англ. М.Олійник, А.Королишина. — Львів.: Літопис, 2002.

91. Гайворонський В. Джерела права // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №3. – С.56-65.

92. Гасанов К.К. Основные права человека: вопросы неотчуждаемости: Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.

93. Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философекие основи и государственно-правовое регулирование). – М.: Юристъ, 2003.

94. Горьова С. Нормотворча діяльність в умовах побудови в Україні правової держави // Право України. – 2000. – № 4

95. Государство, общество, личность: проблеми совместимости / Под общ. ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – М. : «Юристъ», 2005. – 303 с.

96. Гражданское общество и правовое государство. — М., 1991.

97. Гречанюк С.В. Мусульманське право: сучасні погляди та концепції // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип..27. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 97-103.

98. Григорук Н. Гарантії діяльності народних депутатів України // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. – 2001. – № 2. – С. 69-76.

99. Гринюк Р.Ф. Поняття „загального блага” в контексті формування теорії правової держави // Держава і право. Зб. наук. праць Ін-ту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. – К.: Ін-т держави і права, 2003. – Вип. 19. – С.54-61

100. Громадські об’єднання в Україні: Навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.

101. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення /Під р С. В. Бобровиик. – К., 1997.

102. Давид P., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с франц. – М.: «Междунар. отношения». – 400 с.

103. Дахова І.І. Поняття компетенції Кабінету Міністрів України // Право і безпека . – 2003. – Т.2. – № 1. – С. 16-19.

104. Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності. – X. : «Право», 2005. – 224 с.

105. Дворкін Р. Серйозний погляд на права: Пер. з англ. – К. : Основи, 2000. – 519 с.

106. Демиденко В.О. Підстави конституційно-правової відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 5. – С. 91-98.

107. Дженіс М., Кей Р.. Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини. Джерела і практика застосування. – К.: „Артек", 1997. – 584с.

108. Дихтяр А.И., Рогожин Н.А. Источники права и судебная практика // Юрист. – 2003. - №1. – С.2-7.

109. Дмитров Ю. Правова держава: перспектива чи сьогоднішній день // Право України. –1995. – № 5-6.

110. Добрянський С.П. Хартія Європейського Союзу про основні права як втілення здобутків загальної теорії прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2003-Х. - № 5.

111. Домбровська О. Забезпечення реалізації суб'єктивного права на життя людини (теоретико-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №3.

112. Донченко О.П. Методологічна функція категорії свободи в праві // Проблеми філософії права. Том І. - К.-Чернівці: Рута͵ 2003. - С.157-158.

113. Думанов Х.М., Першиц А.И. К уточнению понятия «обычное право» // Государство и право. – 2005. - №3. – С.77-82.

114. Жалинский А. Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М.: Спарк, 2001.-767 с.

115. Желœезняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики // Право України. – 2004. – № 7.

116. Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми). – К.: Парламентське вид-во, 2002.

117. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М.: НОРМА, 2002.

118. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові, конструкції та наукові, концепції): Навч. посіб. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : «Юрінком інтер», 2008. – 400 с.

119. Загальна теорія держави і права. Автор. кол. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – Львів. : Науковий світ. 2003.— 581 с.

120. Загальна теорія держави і права: підручник / За заᴦ. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : «Право», 2010. – 584 с.

121. Заець А.П. Легалізація приписів держави як кінцева стадія правоутворення // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали Науково-практичної конференції (листопад 1997 р.). – К., 1997.

122. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українській практиці // Вісник Академії правових наук. – 1998. – № 2. – С. 40-50.

123. Заєць А.П. Законодавча діяльність: деякі питання методології, теорії і практики // Українське право. – 1995. – № 1 (2).

124. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 247 с.

125. Зайчук О. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. – №11. – С. 23-26.

126. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Правове регулювання та пра­вовий вплив: взаємообумовленість та відмінність законодавства України. Проблеми та перспективи розвитку. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005.

127. Законність: теоретико-правові прорблеми дослідження та впровадження. — К.: Юстиніан, 2004.

128. Законодавство: проблеми ефективності. — К: Наукова дум­ка, 1995.

129. Заяць Н. Основні складові структури організації представницьких органів в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 119-122.

130. Зивс С.Л. Источники права. – М. : Наука, 1981.

131. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новые источники // Государство и право. – 1996. - №1.

132. Історичні джерела права: Навч. посіб / Уклад. В.У. Граб. – Полтава: Археологія, 1998. – 56 с.

133. Калиновський Б.В. Характерні ознаки місцевої публічної влади в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – №1. – С. 18-24.

134. Калиновський Б.В. Шляхи удосконалення конституційної моделі адміністративно-територіального устрою та організації місцевої публічної влади України: / Б.В. Калиновський // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 100-103.

135. Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини // Право України. – 2011. – № 7. – С. 16-23.

136. Карпачова Н.І. Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. – К., 2010. – 194 с.

137. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Учеб. пособие. — М: Высшая школа, 2004.

138. Кельман М.С. Десять засад демократії // Право України. – 1996. – № 8.

139. Керимов Д.А. Законотворчество // Право и политика. – 2001. – № 3.

140. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. – К., 1999.

141. Кисельов Ю. Ю. Концепція правової держави як напрям демократич­ного державорозуміння // Держава і право: 3б. наук. пр. – Вип. 7. – К., 2001.

142. Кленнер Г. От права природы к природе права / Пер. с нем. Т.Б.Бакназар-Юзбашева; Под ред Б.А.Куркина. — М.: Прогресс, 1988.

143. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Право України. — 2001.-№1.-С.34-36.

144. Книгін К. Референдум в Україні – головний прояв безпосœередньої демократії // Вісник Академії правових наук. – 2001. – № 2. – С. 227-231.

145. Ковальчук О. Стадії виборчого процесу в Україні // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України . – 2001. – № 2. – С. 89-97.

146. Козюбра М.І. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб'єкти // Право України. – 2001. – № 2 . – С. 92-95, 118.

147. Колодій А. М. Принципи права України. – К. : «Юрінком Інтер», 1998. – 208 с.

148. Колодій А.М. До питання про політичний режим в Україні // Сучасність. –1999. –№ 78.

149. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Цвік М.В. Народовладдя як основа представницької демократії // Українське право. –1995. – № 2.

150. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 10. – С. 135-140.

151. Комаров СА. Общая теория государства и права: Учебник. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2004.

152. Кононенко О. Правосвідомість судді і перспективи впровадження міжнародних норм у сфері прав людини в практику судового захисту // Право України. – 2001. – №2. – С.60-62, 79.

153. Константий О.В. Співвідношення поняття „джерело права” в теорії права і в адміністративному праві // Проблеми законності. – 1998. – Вип. 34. – С.90-94.

154. Конституція України: Наук.-практ. комент. / Ред. колегія: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий. – X. : «Право, 2003». – 808 с.

155. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. – К.: Таксон, 2002.

156. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Предисловие д-ра юрид. наук, проф. Й. Ю. Козлихина. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2003.– 430 с.

157. Кормич Л.І., Шелœест Д.С. Громадські об'єднання та полі­тичні партії сучасної України. – К.: АВРІО, 2004. – 262 с.

158. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні // Право України. – 2004. – № 3.

159. Корчевна Л. Українське право і романо-германська традиція // Право України. – 2004. – №5. – С. 19-22.

160. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії та стани // Право України. – 1999. – № 6.

161. Крегун Ю. До питання законодавчого забезпечення діяльності Секретаріату Президента України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – С. 36.

162. Крестовская Н. Н., Матвеева Л. Г. Теория государства й права: Элементарный курс. – X. : «Одиссей», 2007.– 384 с.

163. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації глави держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. – 2000. – № 9.

164. Кривенко Л.Т. Конституційні основи референдуму. Проблеми демократизації // Віче. – 2001. – № 2. – С. 78-95.

165. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.

166. Кузьменко П. Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №3.

167. Кузьменко П. Поняття, основні риси та класифікація обмежень особистих конституційних прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №6.

168. Курас І. Федерація чи унітарна держава // Політика і час. – 1992. – № 3.

169. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.

170. Куц Ю. Реалізація прав людини і націй // Юридический вестник. - 2002. - №1. - С.82-85.

171. Кушніренко О. Г., Кузнецов І. А. Проблеми законодавчого закріплення, використання та охорони державних символів України: конституційно-правовий аспект [Електронний ресурс] Режим доступу до журн.: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Kushnirenko.pdf

172. Куян І. До питання про абсолютність і обмеженість (відносність) суверенітету держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 148-156.

173. Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та східної Європи // Право України. – 2005. – №2. – С. 112-114.

174. Легуша C.М. Правове виховання та його роль в умовах сьогодення // Держава і право: Зб. наук. пр. Вип. 7, К., 2001.

175. Легуша С.М. Шляхи подолання правового нігілізму в середовищі слухачів та курсантів // Проблеми пенітенціарної теорії і практики — К.: МП Леся, 2001 — № 6

176. Лейст 0.9. Сущность права. Проблемы теории и философии права. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.

177. Летнянчич Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія / Л. І. Летнянчич. – X. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 256 с.

178. Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права // Журнал российского права. – 1997. - №6.

179. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К. : «Юрисконсульт», 2006. – 355 с.

180. Лисенков С.Л., Таранов А. П. Гарантії прав та свобод людини і громадянина // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А - Г. - С.555.

181. Ліщина І.Ю. Міжнародні договори як частина національного законодавства України: проблеми і перспективи // Проблеми законності. – 2001. – Вип. 47. – С.3-7.

182. Ллойд Д. Идея права. Репрессивное зло или социальная необ-ходимость / Пер. с англ. М.А. Юмашева. М.Ю.Юмашев, науч. ред. Ю.М.Юмашев. - М.: ЮГОНА, 2002.

183. Лубський В.І, Борис В.Д. Мусульманське право. – К.: Вілбор, 1997. – 256 с.

184. Лукашевич В. Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та місцевого самоврядування // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1997. – № 1.

185. Лутковська В. Європейські стандарти заборони катування // Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. - К.: Український Центр Правничих Студій, 2001.-С.5-9.

186. Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини // Право України. - 2003. - №12. - С.30-32.

187. Луць Л.А. Права человека: общие понятия // На шляху до правової держави. -Львів, 1991.

188. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція. – Київ, Сімферополь: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2007. – Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». – Випуск 3. – 23 с.

189. Луць Л.А., Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. Прецедент правовий //Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (гол. Ред. кол.) та ін.. – К.: Укр. енцикл., 2003. – Т.5. – С. 77-78

190. Магновський І.Й. Теоретико-правові основи територіального устрою України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – № 3 (76). – 2011. – С. 253-260.

191. Малимоненко Р. Роль прав, свобод та інтересів людини у новій світовій обстановці // Право України. - 2004. - №2. - С.133-134.

192. Малишев Б.В. Судовий прецедент і зловживання судовою владою: досвід правової системи Англії // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.25-29.

193. Малько А. В. Теория государства й права: Учебник. – М. : Юристь, 2001. – 304с.

194. Мармазов В.Є., Пушкар П.В. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини: Навчально-практичний посібник / За ред. Оніщука М.В. - К.: Видавничий Дім „Юридична книга", 2001. -С.8-53.

195. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. – № 2. – С. 105-108.

196. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України // Право України. – 2011. – № 1. – С. 200-209.

197. Марцеляк О. Міжнародний досвід функціонування деяких спеціалізованих омбудсманів // Право України. – 2003. - №4. – С.44-48.

198. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС, 2004.

199. Марцеляк О.В. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту // Право і безпека. – 2005. – Т.4. – № 4. – С. 7-10.

200. Марченко М. Н. Проблеми теории государства и права: учеб.– М. : «Проспект», 2006. – 768 с.

201. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2000. – №4. – С. 52-63.

202. Марченко М.Н. Закон в системе источников романо-германского права // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2000. – №3. – С. 33-43.

203. Марченко М.Н. Законы в системе англосаксонского права // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – №5. – С. 69-84.

204. Марченко М.Н. Источники права. Учебное пособие. М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2005. – 760 с.

205. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2000. – №2. – С.14-28.

206. Марченко М.Н. Обычай в системе источников романо-германского права // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2000. – №5. – С. 37-53.

207. Марченко М.Н. Основные источники англосаксонского права: понятие, прецедент // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. - №4. – С. 26-41.

208. Марченко М.Н. Особенности нормативно-правового договора как источника права // Вестник Московского Университета. Сер.11. Право. – 2004. - №1. – С.3-15.

209. Марченко М.Н. Отличительные особенности романо-германского права // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2000. – №1. – С. 26-42.

210. Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 2002. - №1. – С.3-16.

211. Мельник А. Міжнародні договори колишнього СРСР: частина національного законодавства України? // Юридичний журнал. – 2004. - №3. – С.84-90.

212. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. - 2001. - №4. - С.21-23, 29.

213. Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої влади. / Пер. з фр. Л.Кононовича. — Львів: Кальварія, 2003.

214. Мережко О.О. Культурний релятивізм і природа фундаментальних прав людини // Український часопис прав людини. –1996. - №1. – С.54-57.

215. Мильчакова О.В. Законодательный процесс в парламенте Украины // Конституционное и муниципальное право. – 2004. – № 5. – С. 43-48.

216. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. – № 8. – С. 24-28.

217. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : «Ін Юре», 2003. Т.1 – 1232 с.

218. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

219. Мішина Н. Термін «органи самоорганізації населœення»: законодавчий і доктринальний зміст // Право України. – 2008. – № 3. – С. 68-70.

220. Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права // Государство и право. – 2004. - №1. – С.19-23.

221. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, норми, реальность. — М., 1991.

222. Назаренко О.А. Закони як джерела конституційного права України // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — Вип. 16.— 524 с.

223. Наливайко Л. Р. Види відповідальності за конституційні правопорушення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 156-159.

224. Невважай И.Д. Типы правовой культуры и формы правосознания // Правоведение. -2000. -№2. -С.23-30.

225. Негодченко О. В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2003.

226. Нестеряк Ю.В. Законодавче врегулювання відносин влади і засобів масової комунікації: принципи та механізми на основі узагальнення міжнародного досвіду [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Nesteryak.pdf

227. Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктринœе // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2000. - №5.

228. Новик В. Правове регулювання адміністративно-регіонального устрою та механізми його удосконалення // Право України. – 2008. – № 1. – С. 103-105.

229. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / под ред. Ю.Н. Оборотова. – Одесса: Феникс, 2011. – 436 с.

230. Олійник А. Законодавчий процес — його основні риси і особливості // Право України. – 1998. –№ 4.

231. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. – К.: Ін-т держави і права В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.

232. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002.

233. Осика І. Правовий нігілізм та правова культура // Право України. - 2001. - №7. - С.98-101.

234. Основы теории государства и права. Краткое учебное пособие. Шульга А. М. – Х. : ООО «Прометей-Пресс». — 2006. — 208 с.

235. П’янова Я. Судовий прецедент – шлях до справедливого вирішення спору // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №1. – С.193-201.

236. Первомайский О. Давайте переосмыслим… К новому пониманию источника права // Юридическая практика. – 2002. – 20 февр (№8). – С.7.

237. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001. - №2.

238. Петришин О.В. Статус посадової особи: природа, структура, спеціалізація: моногр. / О.В. Петришин. – К., 1990.

239. Петров К.В. «Прецедент» в средневековом русском праве (XVI-XVII вв) // Государство и право. – 2005. - №4. – С.78-83.

240. Пікуля Т.О. Поняття механізму держави // Держава і право: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – К., 2000.

241. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави. — Тернопіль: Астон, 2005. – 200 с.

242. Погребняк С. Л. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. – X. : «Право». – 240 с.

243. Подольская Н.А. Прецедент как источник права в романо-германской правовой семье // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1999. – №6. – С. 80-88.

244. Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. — СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та͵ 2004.

245. Порівняльне правознавство: Навч. Посібник / О.О. Погрібний, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та ін. / За заᴦ. ред... д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АпрН України О.Н. Ярмиша. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2006.

246. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.Лукашевой. — М.: Издательство НОР­МА, 2002. – 448 с.

247. Права человека: Учеб. пособие / А.Д.Гусев, Я.С.Яскевич, Ю.Ю.Гафарова и др.; Под. общ. ред. А.Д.Гусева и Я.С.Яскевич. — Мн.: «ТетраСистемс», 2002. — 304 с.

248. Права человека: Учебное пособие / Авт.-сост. С.П.Кацубо, И.В.Кучвальская, С.БЛугвин. — Мн.: Амалфея, 2001. — 336 с.

249. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка, О. В. Петришина та ін. – X. : «Право», 2007. – 248 с.

250. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина – Т. 1. – Х.: «Право», 2008. – 726 с.

251. Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За ред. І.Б. Усенка. – К.: Наукова думка, 2006. – 280 с.

252. Проблемы общей теории jus : ученик для магистрантов юридических вузов / В.В. Лазарев, С.В.Липень, А.Х. Саидов; отв. редактор В.В. Лазарев. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 656 с.

253. Проблемы теории государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – Москва: Проект. 2006. – 756 с.

254. Рабинович П. М. Юридична техніка законотворення в Україні: загальні проблеми // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 2.

255. Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава загальнотеоретичні міркування // Українське право. – 1996. – № 3.

256. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб.– Вид. 10-те, доп. – Львів: «Край», 2008. – 224 с.

257. Рабінович П., Гончаров В. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства // Право України. – 2011. – № 6. – С. 105-113.

258. Рабінович П., Лобода Ю. Соціальна сутність держави: теоретико-методологічні засади дослідження // Право України. – 2002. – № 1

259. Резніченко С.В. Договір у системі джерел конституційного права України. – Одеса: „Астропринт”, 1999. – 135 с.

260. Рибалкін О.А. Принципи нормотворчої діяльності // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Вип. 3. – 1999.

261. Рисич Й. Л. Конституція Автономної Республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 1999. – № 7. – С. 123-125.

262. Рікер П. Право і справедливость. Пер. 13 фр. — К.: Дух і Літера: Задруга, 1999.

263. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О.Мокровольський. - К: Основа, 2001. - 822 с.

264. Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. / Пер с фр. – М.: Канон-пресс, Кучково-поле, 1998. – 416 с.

265. Ручкин Е.Б. Правовая система: понятие и структура // Проблеми законності.: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2002. – Вип. 54. – С.3-10.

266. Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.viche. info/journal/1243/

267. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. – 1999. – №2.

268. Селіванов А. Конституційна реформа в Україні: потреба наукової концепції // Право України. – 2011. – № 5. – С. 153-159.

269. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: Монографія. – Х.: Ксилон, 2001.

270. Сивков А.Л. Альтернативные источники парламентских процедур (практика, обычай, прецедент, толкование регламента) // Государство и право. – 2004. - №11. – С.82-84.

271. Силснко Л. М. Понятгя, сутність та основне призначення системи стримувань і противаг // Вісник Запорізького юридичного інституту. 1999 – № 3.

272. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник – К. : Алерта͵ КНТ, ЦУЛ, 2009. – 520 с.

273. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира. – К., 2008.

274. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії та практики. До 10-річчя незалежності України. М