Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право Тема № 18: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
просмотров - 203

Тема № 17: ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Орієнтовний план:

Вступ

1. Правопорушення: поняття, ознаки і види.

2. Склад правопорушення.

3. Причини правопорушень і шляхи їх усунення.

4. Юридична відповідальність.

Висновки

Перелік використаних джерел

Методичні вказівки:

Розкриваючи зміст першого питання, необхідно сформулювати загальне поняття правопорушення, після чого висвітлити його соціально-політичні ознаки (суспільна шкідливість чи небезпека, протиправність, винність, підлягання покаранню). При цьому треба виходити з того, що правопорушення завжди пов'язане з замахом на пріоритети і цінності суспільства, умови його повноцінної життєдіяльності. Далі слід звернутись до розподілу правопорушень на види, особливо визначивши критерії цього розподілу (характер і ступінь суспільної небезпечності, галузь права та ін.).

Розглядаючи друге питання, необхідно зосœередити увагу на спеціально-юридичних ознаках правопорушення, що утворюють його склад (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона). З'ясувавши, що являє собою кожен з цих елœементів, слід підкреслити, що без наявності хоча 6 одного з них дія (бездіяльність) не може визначатись як правопорушення.

Третє питання передбачає ретельне дослідження тих явищ соціальної дійсності, які викликають вчення правопорушень або сприяють їх вчинœенню. На підставі аналізу причин правопорушень як основних і неосновних, об'єктивних і суб'єктивних необхідно визначити, які з них слід вважати найбільш актуальними стосовно до сьогодення України та якими бачаться шляхи їх подолання.

Останнє питання присвячене аналізу юридичної відповідальності. Необхідно зазначити, що оскільки правова поведінка має два полярні різновиди - правомірна і протиправна - то і відповідальність складається з двох аспектів: позитивного і негативного. Позитивна відповідальність характеризує входження суб'єкта до системи певних суспільних зв'язків, яка потребує від нього здійснення активних дій, турботи про досягнення оптимальних результатів своєї трудової, наукової, службової та іншої діяльності.

Негативна відповідальність пов'язана з вчинœенням правопорушення. Тут треба проаналізувати поняття, засади, функції, принципи, і види негативної (або ретроспективної) юридичної відповідальності.

Рекомендований перелік літератури:

1, 46, 47,56, 59, 82, 106, 146, 118, 119, 120, 126, 142,151, 156, 162, 176, 179, 182, 193, 200, 217, 223, 226, 229, 234, 244, 252, 253, 256, 272, 278, 291-298, 314, 315.

Орієнтовний план:

Вступ

1. Поняття та мета тлумачення норм права.

2. Способи тлумачення норм права.

3. Види тлумачення.

Висновки

Перелік використаних джерел

Методичні вказівки:

Характеристика категорії «тлумачення норм права» вимагає звернення специфічної уваги на загальну мету цієї діяльності шляхом урахування однорідності розуміння та застосування норм права. Доцільно визначити тут саме роз'яснювальний аспект цієї специфічної юридичної діяльності.

Інструментарієм інтерпретаційно-правової діяльності виступають способи тлумачення юридичних норм. Розгляд цього питання слід розгортати з допомогою розкриття змісту таких прийомів як граматичний, мовний, логічний, техніко-юридичний та інші. Корисно супроводжувати такий огляд з допомогою прикладів з сучасних актів тлумачення чинного законодавства України.

Класифікація видів тлумачення норм права здійснюється шляхом класичного розподілу всіх різновидів на офіційне та неофіційне тлумачення юридичних норм. Для більш повного розкриття особливостей кожного виду тлумачення використовують метод порівняння. Пояснення видів неофіційного тлумачення передбачає розкриття змісту побутового, доктринального, професійного та неофіційне розкриттям змісту автентичного, делœегованого казуального.

Рекомендований перелік літератури:

1, 46, 47,56, 59, 82, 118, 119, 120, 126, 142,151, 156, 162, 176, 179, 182, 193, 200, 217, 226, 229, 234, 244, 252, 253, 256, 272, 291-298, 314, 315, 326.