Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Право Теми курсових робіт
просмотров - 125

№ з/п Назва теми
Модуль № 1
Змістовий модуль № 1: Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна
Змістовий модуль № 2: Теорія держави
1. Форма держави: поняття, елœементи, види
2. Демократія: сучасні форми та інститути.
3. Механізм державної влади України (теоретичний аналіз)
4. Правова держава: поняття, ознаки. Конституційні засади формування правової держави в Україні.
5. Розподіл влади (загальна характеристика).
Модуль № 2
Змістовий модуль № 3: Теорія права
6. Дія нормативно-правових актів у часі
7. Право - поняття, основні ознаки, принципи, функції.
8. Принципи права.
9. Право в системі регулювання суспільних відносин.
10. Правове регулювання: поняття, мета͵ види, засоби, типи.
11. Поняття і види форм (джерел) права.
Модуль № 3
12. Система права: поняття, основні риси, елœементи, критерії.
13. Поняття та форми систематизації законодавства.
14. Суб'єкти правовідносин (загальна характеристика).
15. Законотворчість: поняття, ознаки, стадії, види.
16. Взаємодія людини і права.
17. Правопорушення і юридична відповідальність.
18. Інтерпретаційно-правова діяльність.
Модуль № 4
19. Акти застосування норм права.
20. Прогалини у праві.
21. Правовий акт.
22. Правосвідомість і правова культура.
23. Правовий нігілізм: поняття та шляхи його подолання в сучасній Україні.
24. Основні правові системи сучасності
25. Законність, правопорядок, дисципліна.

3. Рекомендації щодо змісту курсових