Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда План практичного заняття
просмотров - 357

1. Теоретичні положення з питань розслідування нещасних випадків на виробництві.

2. Ознайомлення з описом нещасного випадку, згідно варіанту виданого викладачем.

3. Визначення характеру та порядку розслідування.

4. Оформлення актів розслідування нещасного випадку (Н-1, Н-5, НТ) та звіту про виконану роботу.

5. Захист виконаної роботи.

Питання до самостійної роботи

1. Функції та задачі системи управління охороною праці на виробництві.

2. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійних захворювань.

3. Соціальне та економічне значення охорони праці.

4. Оцінка стану охорони праці та пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

Література: основна [1,2,3], додаткова [4,10,12,13].

ЗМ 2. (Т.7 – Т.13) Виробнича санітарія та гігієна праці

Тема 7. Загальні санітарно-гігієнічні умови у виробничих приміщеннях та вимоги до розміщення підприємств

Тема 8. Вентиляція та освітлення виробничих приміщень.

Тема 9. Захист від іонізуючих випромінювань.

Тема 10. Захист від елœектромагнітних полів та випромінювань.

Тема 11 . Захист від полів виробничих механічних коливань.

Тема 12 . Захист від випромінювань оптичного діапазону.

Тема 13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, виробничих приміщень.

План лекційного заняття

1. Основи організації виробничої санітарії та гігієни.

2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності.

3. Класифікація небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовища, захист від них.

4. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств до виробничих і допоміжних приміщень.

План семінарського заняття

1. Гігієнічна класифікація умов праці.

2. Небезпечні та шкідливі чинники виробничого середовища.

3. Категорії робіт за ступенем важкості та напруженості трудового процесу.

4. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони.

5. Освітлення виробничих приміщень.

План індивідуально-консультаційного заняття

1. Шкідливі речовини в повітрі робочої зони їх нормування та визначення.

2. Класифікація елœектромагнітних випромінювань, їх дія на організм людини. Методи захисту від них.

3. Випромінювання оптичного діапазону, їх дія на організм людини. Методи захисту.

4. Вентиляція. Класифікація. Основні вимоги до вентиляції. Кондиціювання повітря.

Питання до самостійної роботи

1. Вібрація. Основні поняття, умови виникнення, методи захисту.

2. Шум. Поняття, параметри, умови виникнення, методи захисту.

3. Інфразвук. Поняття, умови виникнення, методи захисту.

4. Ультразвук. Поняття, умови виникнення, методи захисту.

5. Поняття про іонізуюче випромінювання. Джерела випромінювань. Види іонізуючих випромінювань.

Література: основна [6,8,10], додаткова [4,5,6,7,9].

ЗМ 3. (Т.14 – Т.16) Основи техніки безпеки


Читайте также


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1. Основні форми підприємницької діяльності. 2. Складні підприємницькі формування. 3. Спільні підприємства як форма міжнародного підприємництва. 4. Використання підприємництва в некомерційних організаціях. Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Економічною... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1. Основні функції маркетингу малого підприємства 2. Особливості проведення маркетингових досліджень в малому бізнесі 3. Розробка маркетингової стратегії Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Маркетинг – це: а) діяльність, спрямована на створення попиту та... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1. Основні форми підприємницької діяльності. 2. Складні підприємницькі формування. 3. Спільні підприємства як форма міжнародного підприємництва. 4. Використання підприємництва в некомерційних організаціях. Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Економічною... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1.Вибір організаційної форми підприємництва. 2. Реєстрація підприємця-фізичної особи. 3. Особливості реєстрації юридичної особи. 4. Установчі документи та їх підготовка. 5. Статутний фонд і його формування. 6. Державна реєстрація. 7. Припинення діяльності... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1. Основні функції маркетингу малого підприємства 2. Особливості проведення маркетингових досліджень в малому бізнесі 3. Розробка маркетингової стратегії Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Маркетинг – це: а) діяльність, спрямована на створення попиту та... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (2 год.)

  1. Процес планування та проектування нової продукції. 2. Функціонально-вартісний аналіз. 3. Методи творчого вирішення проблем. 4. Характерні особливості методів творчого. Методи вироблення нової ідеї. вирішення проблем. Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1.... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (4 год.)

  1.Вибір організаційної форми підприємництва. 2. Реєстрація підприємця-фізичної особи. 3. Особливості реєстрації юридичної особи. 4. Установчі документи та їх підготовка. 5. Статутний фонд і його формування. 6. Державна реєстрація. 7. Припинення діяльності... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (2 год.)

  1. Основні джерела фінансування малого бізнесу 2. Калькуляція витрат 3. Управління фінансами малої фірми, комерційний кредит Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Основним джерелом внутрішнього фінансування діяльності малого бізнесу є : а) кредити банків; б)... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (2 год.)

  1. Процес планування та проектування нової продукції. 2. Функціонально-вартісний аналіз. 3. Методи творчого вирішення проблем. 4. Характерні особливості методів творчого. Методи вироблення нової ідеї. вирішення проблем. Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1.... [читать подробенее]


 • - План практичного заняття (2 год.)

  1. Значення і види бізнес-плану 2. Основний зміст розділів бізнес-плану 3. Технологія складання бізнес-плану Завдання 1. Дайте відповідь на тести: 1. Бізнес-план – це: а) офіційний документ, що описує процес функціонування фірми; б) основний документ, на основі якого діє... [читать подробенее]