Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Побудування місячного графіка біоритмів.
просмотров - 383

12.1. Креслимо календарний графік місяця, по осі х дні місяця, починаючи з дня, на який виконувався розрахунок, в нашому прикладі – з 1 жовтня (див. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Календарний графік жовтня місяця

12.2. Креслимо графіки періодів біоритмів (окремо синусоїди фізичного, емоційного, інтелœектуального), на цих графіках відмічаємо день відповідного циклу біоритму станом на задану дату (1 жовтня 2011 р.), тобто Dф.дата, Dе.дата, Dі.дата (див. рис. 3.2) [5, 6].

12.3 Графіки періодів біоритмів наносимо на календарний графік жовтня місяця, наносимо розрахункові точки (ПКДф, ПКДе, ПКДі), від них наносимо точки перетину циклами осі х, через які викреслюємо синусоїди. Місячний графік для індивідуума, який народився 6 березня 1991 року на жовтень місяць 2011 року наведено на рис 3.3.

Рис. 3.2. Графіки періодів біоритмів

Рис. 3.3. Графіки біоритмів на жовтень місяць 2011 року для особи, що народилась 6 березня 1991 р.

12.4. За отриманим графіком (Рис. 3.3) знаходимо позитивні та негативні напівперіоди циклів та критичні точки (коли цикл змінює знак).

Під критичними точками розуміють дні життєвого циклу, коли амплітуда двох або трьох циклів одночасно(або майже одночасно, з різницею в 1-2 доби) дорівнює нулю.

У зв’язку з округленнями при розрахунках, дата критичних днів не може бути визначена абсолютно точно. Розбіжності можуть складати кілька діб. У зв’язку з цим небезпечними для життєдіяльності можуть бути також і найближчі до критичних дні. Тому доцільно встановлювати не окрему критичну дату, а зону підвищеного ризику життєдіяльності, яка охоплює як попередній критичному день, так і наступний.

13. Висновки: 1. Отримані розрахункові результати показують, що станом на 1 жовтня 2011 р. фізичні та інтелœектуальні здібності розглянутої особи слабкі, а емоціональні – на достатньо високому рівні.

2. Із графіку біоритмів на жовтень місяць (Рис. 3.3) видно, що критичними датами для біоритмів є:

для фізичного біоритму – 7, 18-19, 30 жовтня;

для емоційного біоритму – 4, 18 жовтня;

для інтелœектуального біоритму – 10, 26-27 жовтня.

3. Критичною точкою в цьому місяці для даної особи є 18-19 жовтня, тому що майже одночасно змінюють знак емоційний та фізичний цикл. На цей період даній особі рекомендується займатися тільки безпечними справами та проявити максимальну обережність.

Додаток А

Приклад оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля

Кафедра …………..…Охорона праці та БЖД……………..……………….….