Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Приклад З
просмотров - 335

Умова: Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударної хвилі в районі цеху становить 25 кПа.

Розв'язок

1. Оцінюємо ступінь ураження людей у будівлі цеху від надлишкового тиску (пряма дія) ударної хвилі. Ударна хвиля проникає в приміщення крізь вибиті вікна і двері.

За таблицею 3 визначаємо, що при 25 кПа люди можуть отримати легкі травми.

2. Оцінюємо ступінь можливого ураження через непряму дію ударної хвилі вибуху.

Раніше (приклад 1) ми встановили, що будівля цеху може отримати середні руйнування. З характеристики цих руйнувань (додаток Б) визначаємо, що вибиття вікон і дверей, руйнування даху і пошкодження внутрішніх перегородок може викликати суттєві ураження персоналу через непрямі дії ударної хвилі вибуху.

Висновок: Через безпосœередню (пряму) і непряму дію ударної хвилі виробничий персонал може отримати легкі травми та пошкодження уламками скла і елœементами пошкоджених конструкцій і обладнання.

3.4 Графічна частина

Дати характеристику осœередку ураження (рис. 2) залежно від потужності вибуху.

На аркуші формату А4 у вибраному масштабі студенти мають відобразити:

- центр (епіцентр) вибуху (місце аварії);

- місце розміщення об’єкта (цеху) відносно місця аварії або центру міста;

- межі зон руйнувань, назви зон, їх радіуси, надмірний тиск на межах зон та розміри радіусів;

- масштаб, у якому виконано графічне відображення.


Читайте также


 • - Приклад задачі ЛП

  Приклад 1[3]. Для виготовлення трьох типів виробів А, В, С використовується токарне, фрезерне, зварювальне та шліфувальне обладнання. Затрати часу на обробку одного виробу для кожного з типів обладнання вказані в табл. 1. Також вказано загальний фонд робочого часу кожного з... [читать подробенее]


 • - Приклад застосування рекурсивної процедури для створення фракталу

  Питання для роздумів Об'єкт Вікно списку, метод AddItem додавання елемента у Вікно списку, метод RemoveItem видалення елемента з Вікна списку. Як Ви думаєте, чи можна за допомогою Вікна списку відсортувати цілі випадкові числа, що виходять за допомогою наступного оператора: ... [читать подробенее]


 • - Приклад завдання

  Створити текстовий документ в WordPad, що містить: тему лабораторної роботи, ПІБ студента № групи; фрагмент зображення робочого столу (піктограма Мой компьютер), його короткий опис; вираз 1236/23+569=, значення підраховане за допомогою калькулятора; дату створення документа. ... [читать подробенее]


 • - Приклад завдання

  Завантажте програму Проводник.У корні диску D: створіть папку Товари.Знайдіть на диску С: всі файли які були створені у табличному процесорі Excel.Скопіюйте 3 знайдених файли в папку Товари.В папці Товаристворіть 2 папки Продовольчі товари і Непродовольчі товари.Перемістіть... [читать подробенее]


 • - Приклад застосування оператора Select Case

  End Select Case Else . . . Case <значенняN або віразN> ділянка програми, що виконується, якщо Х = значенняN або выразNділянка програми, що виконується, якщо жодна з умов не відповідає фактичному значенню ХВиконання оператору Select Case залежить від значення змінної Х – змінної... [читать подробенее]


 • - Приклад заповнення матриці конкурентного профілю

      Ключовий фактор     Ваговий Власна фірма Конкурент А Конкурент Б успіху коефіцієнт рейтинг оцінка (2´3) рейтинг оцінка (2´5) рейтинг оцінка (2´7) Якість товару 0,4 1,2 1,6 1,2 Ціна... [читать подробенее]


 • - Приклад заповнення матриці конкурентного профілю

      Ключовий фактор     Ваговий Власна фірма Конкурент А Конкурент Б успіху коефіцієнт рейтинг оцінка (2´3) рейтинг оцінка (2´5) рейтинг оцінка (2´7) Якість товару 0,4 1,2 1,6 1,2 Ціна... [читать подробенее]


 • - Приклад завдання до контрольної роботи

  ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ MathCAD 1. Обчислити значення арифметичного виразу. 2. Обчислити вираз, значення змінної х задати самостійно. 3. Обчислити вираз, де х=0,76, у=0,92, z=1,21 якщо x<=1 якщо x<1 4. Побудувати таблицю значень функції на заданому... [читать подробенее]


 • - Приклад завдання до контрольної роботи

  ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ MathCAD 1. Обчислити значення арифметичного виразу. 2. Обчислити вираз, значення змінної х задати самостійно. 3. Обчислити вираз, де х=0,76, у=0,92, z=1,21 якщо x<=1 якщо x<1 4. Побудувати таблицю значень функції на заданому... [читать подробенее]


 • - Приклад заповнення відомості обліку успішності за поточним модульним контролем

  № п/п Прізвище, ініціали студента Код студента Кількість балів за поточну успішність Залікова оцінка «зараховано»/«не зараховано» (або оцінка за 4-и бальною шкалою в разі диференційованого заліку) Оцінка за шкалою ECTS Підпис викладача ... [читать подробенее]