Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Системний підхід в безпеці життєдіяльності
просмотров - 305

Пам'ятка вивчаючим БЖД

Набагато легше забезпечити торжество принципів безпеки життєдіяльності, ніж боротися з наслідками їх ігнорування.

Вступ

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" відноситься до сучасних інтегрованих дисциплін гуманітарно-технічного напрямку, яка запроваджена міністерством освіти і науки України в планах підготовки бакалаврів усіх напрямів у 1991 р. як нормативна. З того часу у вищих навчальних закладах України почали створюватись кафедри безпеки життєдіяльності

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Безпека життєдіяльності" (БЖД) почала викладатись у 1991 р. на кафедрі "Охорона праці", а з квітня 1992 р. на кафедрі "Безпека життєдіяльності", яка була створена на базі кафедри "Охорона праці".

Дисципліна "Безпека життєдіяльності" на даний період відноситься до основних дисциплін кафедри БЖД. Вона узагальнює досвід науково-практичної діяльності людини і формує теоретичний і методологічний апарат, який є необхідним для подальшого вивчення охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту, котрі розглядають конкретні небезпеки природного і техногенного характерів та способи захисту від них.

Предмет курсу – захист здоров'я та життя людини у навколишньому середовищі.

Мета курсу – забезпечення оптимальних умов життя у сучасному середовищі для кожної людини окремо та людства у цілому.

Завдання курсу - розробка методів вивчення, ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів, прогнозування їх впливу на людину і довкілля і зниження негативних наслідків від їх прояву.

Методологічна основа дисципліни "Безпека життєдіяльності" – аналіз впливу небезпечних і шкідливих факторів природного і техногенного походження на людину і довкілля, прогнозування їх наявності у біо- та техносфері, розробка організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання або зниження прояву небезпечних і шкідливих факторів на людину та довкілля.

Девіз курсу БЖД:

Автори

Иногда кажется, что назначение человека состоит в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для жизни. Жан Батист Ламарк, 1809

Вирішення багатовимірних і багатоспрямованих завдань безпеки життєдіяльності можливе тільки при комплексному одночасному врахуванні взаємозв'язків у всіх сферах матеріального і духовного розвитку суспільства, тобто на принципах системності і системного підходу. Структуру і взаємозв’язки найбільш вагомих систем безпеки життєдіяльності можна представити у наступному вигляді (рис.1).