Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Тема 11. Безпека харчування
просмотров - 317

План семінарського заняття

1. Законодавство України та зарубіжний досвід контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування.

2. Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоамінами.

3. Харчові добавки: необхідність чи небезпека?

4. Забруднення харчових продуктів пестицидами. Генетично-модифікована сировина.

5. Забруднення харчових продуктів ВМ та радіонуклідами.

Література: основна [29, 30], додаткова [3, 4, 5, 9].

Тема 12. Психофізіологічні чинники небезпек

План лекційного заняття

1. Загальне уявлення про психофізіологічні фактори небезпек.

2. Фізична діяльність людини. Розумова діяльність.

3. Фактори, що впливають на продуктивність праці.

4. Втома. Енергетичні витрати людини в процесі життєдіяльності.

5. Людський фактор в безпеці життєдіяльності.

Література: основна [4,9,13,14,15,22,26], додаткова [44,47,64].

ЗМ 4. Небезпеки, які ведуть до надзвичайних ситуацій

та засоби зниження їх наслідків

Тема 13. Природні небезпеки

Питання до самостійної роботи

1. Стихійні лиха та їх класифікація за причиною виникнення: тектонічні, топологічні, метеорологічні.

2. Стихійні лиха, які найбільш зустрічаються в Україні.

3. Найбільш руйнівні стихійні лиха в історії людства.

Література: основна [1,7,14,15,16], додаткова [36,48].

Тема 14. Техногенні небезпеки

Питання до самостійної роботи

1. Аварії з витоком СДОР.

2. Аварії з викидом радіоактивних речовин.

3. Аварії на транспорті.

4. Причини, що зумовлюють пожежі та вибухи.

5. Найбільші техногенні катастрофи, що сталися на території України.

Література: основна [5,13,14], додаткова [43,50].

Тема 15. Соціально-політичні небезпеки

Питання до самостійної роботи

1. Конфлікти, їх класифікація та причини виникнення.

2. Політичні небезпеки.

3. Тероризм як глобальна небезпека.

4. Екстремальні ситуації криміногенного характеру.

5. Соціальні небезпеки.

Література: основна [14,15,18,22,28,29], додаткова [13,27,65,66,67,68].

Тема 16. Комбіновані небезпеки

План семінарського заняття

1. Природно-техногенні небезпеки.

2. Природно-соціальні небезпеки.

3. Соціально-техногенні небезпеки.

4. Захворювання, що передаються статевим шляхом.

5. СНІД, його причини та наслідки.

6. Наркотики та їх вплив на організм людини. Небезпека наркоманії.

7. Алкоголізм як соціальна небезпека.

8. Тютюнопаління та його шкідливі наслідки.

Література: основна [8,14,15,16,21]додаткова[2,3,11,17,19,40,44,54,56 ,61].

Тема 17. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій

План індивідуально-консультаційного заняття

1. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій (НС).

2. Запобігання виникненню НС. Єдина державна система запобігання та реагування на надзвичайні ситуації (ЄДСЗР), її завдання.

3. Організація життєзабезпечення населœення в умовах НС.

4. Ліквідація наслідків НС.

Література: основна [12,14,16,19,22], додаткова [35,41,44].

Підсумковий модульний контроль -(2 години).

Питання до підсумкового контролю наведені в п. 8.1.2 програми.

МОДУЛЬ 2 «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

ЗМ 1. (Т.1 – Т.6) Правові та організаційні питання охорони праці

Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Тема 2. Організація охорони праці на підприємстві.

Тема 3. Навчання з питань охорони праці.

Тема 4. Аналіз умов праці на підприємстві.

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

Тема 6. Економічні питання охорони праці.

План лекційного заняття

1. Зміст, мета͵ цілі та задачі курсу.

2. Основні законодавчі акти з охорони праці.

3. Державна політика в галузі охорони праці.

4. Відповідальність за невиконання нормативних актів з охорони праці.

5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

6. Аналіз та профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань.

7. Методологія розслідування та обліку виробничого травматизму, професійних захворювань.