Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Теоретичні питання
просмотров - 328

Відповідно до варіанту розрахунково-графічної роботи

Номер теоретичного питання і розрахункового завдання

Варіанти розрахунково-графічної роботи

Перша буква прізвища студента Остання цифра номера залікової книжки
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Ї
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

Таблиця 1.2

Варіант контрольної роботи Номера питань і завдань
Теоретичне питання Розрахункове завдання
Розрахунок індивідуальних біоритмів студента

1. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності.

2. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою.

3. Небезпечні та шкідливі чинники середовища проживання.

4. Негативні чинники у побуті.

5. Хімічні та біологічні чинники небезпеки та їх вплив на організм людини.

6. Основні показники рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ.

7. Радіаційна небезпека, джерела небезпек в Україні.

8. Соціальні небезпеки (СНІД, наркотики та наркоманія).

9. Визначення потенційнонебезпечних об’єктів і територій.

10. Психофізіологічні чинники небезпеки.

11. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення.

12. Небезпечні геологічні процесі і явища в Україні та їх вражаючі чинники.

13. Небезпечні гідрологічні процеси і явища та вражаючі чинники, які ними формуються.

14. Регіональний комплекс природних загроз.

15. Надзвичайні ситуації кримінального характеру та захист від них.

16. Надання першої медичної допомоги при переохолодженні, обмороженні, тепловому та сонячному ударах, термічних та хімічних опіках.

17. Чинники техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища.

18. Ризик. Управління ризиком. Концепція індивідуального, групового (соціального), прийнятного (допустимого) ризику.

19. Фази радіаційних аварій за характером дії і масштабами.

20. Основні шкідливі та небезпечні чинники при роботі з персональними комп'ютерами.

21. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

22. Іонізуючі випромінювання, їх джерела (природні, штучні). Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини.

23. Засоби психологічного опору паніці. Виживання у вуличному натовпі. Основні правила поведінки при виявленні вибухового пристрою та при захопленні заручників.

24. Основні психологічні особливості людини з точки зору безпеки життєдіяльності (увага, види уваги та їхня характеристика, пам'ять, види пам'яті та їхня характеристика, емоції, мислення, воля).

25. Методи кількісного аналізу та оцінки ризику.

26. Організація та побутова система управління безпекою та захистом у НС на підприємстві.

27. Порядок надання населœенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.

28. Організація життєзабезпечення населœення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим.

29. Етапи розвитку пожежі.

30. Перша допомога при радіаційних ураженнях. Симптоми радіаційного ураження. Профілактика гострої променевої хвороби. Радіопротектори.

31. Взаємодія людини з природним середовищем.

32. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємства.

33. Дії населœення при небезпечних явищах (снігових заносах, бурях, ураганах, смерчах і пожежах).

34. Дії населœення при небезпечних явищах (при землетрусі та пошведінка у натовпі).

35. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я. Вплив негативних чинники на здоров'я людини.