Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
просмотров - 356

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ ДОПУСТИМОГО РИЗИКУ.

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ

Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історії її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства – основа БЖД.

Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємозв’язки та взаємозалежності. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі “людина-середовище-діяльність”. Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та Їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику. Прийнятний ризик та безпека. Екстремальні ситуації як ситуації багатофакторних небезпек. Типові моделі небезпек. Людський чинник у формуванні ситуації.

Класифікація негативних чинників та визначення їхнього рівня у індивідуальній діяльності. Теорія катастроф.

Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності. Управління ризиком, можливі шляхи безпечної життєдіяльності. Управління ризиком, можливі шляхи його зменшення.

РОЗДІЛ 2. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ “ЛЮДИНА –СЕРЕДОВИЩЕ”

ТЕМА 1. ФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Людина – відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система. Єдність систем та цілісність організму людини. Гомеостаз.

Внутрішній і зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізіологічного стану людини від рівня впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Вплив психічного стану на функціонування організму. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику. Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація. Надійність фізіологічних систем людини. Можливі порушення діяльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності людини. Способи реалізації захисних властивостей організму людини.


Читайте также


  • - БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

    ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ ДОПУСТИМОГО РИЗИКУ. ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні... [читать подробенее]


  • - ЗАНЯТТЯ 5.1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

    ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ Учбове питання 1. Психологія безпеки праціПсихологія безпеки праці є відносно мало вивченою областю наукового дослідження і практичного застосування і є одним з розділів психології праці.Завдання психології... [читать подробенее]


  • - Методи забезпечення безпеки людини на судні.

    На морському транспорті Правове та нормативно-технічне забезпечення безпеки праці Лекція 1 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Охорона праці в галузі підготовка спеціалістів галузь знань: 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» 0507... [читать подробенее]