Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Охрана труда Правила конкурса
просмотров - 340

Нові правила інформаційного суспільства.

Зміни процесів та корпоративної культури.

Триступеневий підхід до управління змінами ІТ.

Стратегічна сітка Кеша для оцінювання інформаційних технологій в організації.

Стратегія та інформаційні технології

Створення бренду працедавця.

Ребрендинг

Регулювання діяльності організації.

Основні принципи успішної корпоративної культури.

Принципи поглинання та об’єднання для координаторів змін.

Переваги та недоліки різних організаційних структур та об’єднань.

Причини об’єднання та поглинання.

Інтеграційні процеси та зміни в організаціях.

Процеси диверсифікації.

Стратегія інтенсивного зростання.

Роль команд в процесі реструктуризації.

Моніторинг та аналіз змін.

Критичні чинники успіху змін.

Причини реструктуризації.

Триступінчаста модель Курта Левіна.

Сутність реструктуризації.

Розроблення рекомендацій зі зниження опору.

Розроблення цілей з результатів роботи організації.

Проведення оцінювання стану організації та підготування документів, що описують бачення ключових чинників розвитку команди та організації загалом.

Пастки В. Біона.

Типологія учасників команди за М. Белбіном.

Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін.

Заходи перед початком та після ініціювання змін.

Розроблення індивідуальних планів управління поліпшення результатів роботи.

Управління своїми та чужими змінами.

Біхевіористський, когнітивний, психодинамічний, гуманістично-динамічний підходи до змін.

Такскономія Б. Блума.

Модель Д. Колба.

Теорії навчання.

Види компетентностей.

Особистість та зміни.

Навчання та зміни.

Класифікація видів змін.

Процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном

Організаційна досконалість – основа організаційних змін.

Соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок).

Сутність змін у природі та у відкритих

Природа виникнення змін.

Контрольні питання

43. Реструктуризація з позиції індивідуальних змін (модель Ноєра).

54. Висновки з досліджень вдалих і невдалих поглинань.

· Участниками конкурса могут стать всœе граждане РФ старше 18 лет.

· Текст отзыва не должен содержать ненормативную лексику и ссылки на сторонние ресурсы.

· Объем отзыва – не ограничен.

· Текст должен быть авторским, любой плагиат будет удален.

· Чтобы принять участие в конкурсе, не нужна регистрация.

· Один человек может выставить только одну конкурсную работу.

· Перед размещением на сайте компании всœе работы проходят модерацию, которая может занимать несколько дней.

· По окончании конкурса будут определœены 1 победитель.

· Каждый участник вправе получить гарантированный приз от компании (брендированная продукция компании «Сибирь-Виза»)

· В конкурсе запрещены регистрация нескольких аккаунтов с целью получения игровой выгоды, улучшения благосостояния игрока или третьих лиц, а также продажа, покупка и передача аккаунтов.

· В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям организатора (агентство «Сибирь-Виза»), аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителœей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организатору или проведению настоящего конкурса.

· Администрация вправе удалить конкурсную работу участника, если его действия противоречат нормам этики и морали, а также не соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и правилам конкурса.

· При этом администрация не обязана уведомлять участника о данном действии и его причинах.

· В случае нарушения правил конкурса организатор сохраняет право выбрать другого победителя.

· Сроки проведения конкурса – c 15 ноября по 15 декабря 2014 года включительно.

· Имя победителя будет оглашено 20 декабря 2014 года.

· Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с данными правилами.


Читайте также


  • - Правила конкурса

    Этап обобщения и систематизация изученного материала. Организационный момент Ход урока План урока I. Организационный момент. II. Вступительное слово учителя. III. Индивидуальные конкурсы. 1-й тур: составление синквейнов. 2-й тур: «Минута говорения». 3-й... [читать подробенее]


  • - Правила конкурса

    Нові правила інформаційного суспільства. Зміни процесів та корпоративної культури. Триступеневий підхід до управління змінами ІТ. Стратегічна сітка Кеша для оцінювання інформаційних технологій в організації. Стратегія та інформаційні... [читать подробенее]