Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Менеджмент Agree v
просмотров - 743

Hesitation n

Know v

IN THE PROFESSIONAL SPEECH

GENERAL EXPRESSIONS THAT ARE USED

Phrases that are used in admission expressions

Coherent and generalization phrases

PHRASEOLOGY OF REPORTS AND SPEECHES

1. Взагалі, мені здається, що …

2. У доповнення до …

3. Загальноприйнято, що …

4. Очікують …

5. Без сумніву …

6. Це факт, що …

7. Бажано …

8. Немає потреби говорити …

9. Як ствержувалось раніше …

10. Якщо це так …

11. Незалежно від цього …

12. Кажучи іншими словами …

13. Як результат …

14. Немає причини для …

15. Більше того …

16. За усією ймовірністю …

17. Слід запам’ятати, що …

18. Необхідно нагадати, що …

19. Навпаки …

20. Особливо важливо …

21. Саме через цю причину …

22. Слід підкреслити …

23. Торкаючись цієї проблеми …

24. Приймаючи до уваги …

25. Не дивлячись на той факт, що …

26. Саме в цьому зв’язку …

27. Ось чому необхідно …

28. В цьому сенсі …

29. За всією ймовірністю …

30. Очевидно, що …

31. По-перше (по-друге) …

32. Нарешті …

33. Основне питання, яке всœе ще не вирішене …

34. Тому …

35. Більше того …

36. Однак …

37. Хоча …

38. Істотно …

39. Тим не менше …

40. У порівнянні з …

41. Відповідно …

42. В цілому …

1. Generally speaking it seems to me …

2. In addition to …

3. It is the general idea that …

4. It is expected …

5. It is beyond doubt …

6. It is a fact that …

7. It is desirable to …

8. Needless to say …

9. As previously stated …

10. It this is so …

11. Apart from this…

12. In other words …

13. As a result of …

14. There is no reason for …

15. What is more …

16. In all probability …

17. It should be remembered that …

18. It is necessary to remind …

19. On the contrary (vice versa) …

20. It is especially significant …

21. It is for this reason that …

22. It must be stressed …

23. Touching upon this problem …

24. Taking into account …

25. Despite the fact that …

26. It is in this connection …

27. That is why it is imperative to …

28. In this sense …

29. In all probability …

30. It is evident that …

31. First (secondly) …

32. Finally …

33. The main question not yet solved …

34. Therefore …

35. Moreover (over and above) …

36. However …

37. Though …

38. Essentially …

39. Nevertheless …

40. Compared with …

41. Hence …

42. On the wholе

1. У цій доповіді мені б хотілося підняти декілька питань, що стосуються …

2. Я хотів би розпочати свою доповідь з …

3. Маючи на увазі основні напрямки …

4. Я хотів би вказати …

5. Я хотів би лише згадати …

6. Особисто я вважаю за необхідне підкреслити, що …

7. Невірно стверджувати, що …

8. В цьому зв’язку хотілося б підкреслити, що …

9. В такому контексті …

10. Необхідно відмітити …

11. Торкаючись проблеми …

12. Саме через цю причину …

13. Тут я маю на увазі …

14. Цей приклад чітко показує, що …

15. Основне питання, яке всœе ще є невирішеним …

16. Нарешті, мені хотілося б сказати, що …

17. Я хотів би привернути Вашу увагу до…

1. In this paper I would like to ra

1. Наскільки мені відомо...

2. Було б корисно знати ... чи ...

1. As far as I know …

2. It would be helpful to know if

1. Я поділяю Ваші сумніви.

1. I share your hesitations.

1. I would agree with you that …

2. I cannot agree that …

1. Я б повністю погодився б з Вами в тому, що ...

2. Я не можу погодитися з тим, що ...


Читайте также


  • - Agree v

    Hesitation n Know v IN THE PROFESSIONAL SPEECH GENERAL EXPRESSIONS THAT ARE USED Phrases that are used in admission expressions Coherent and generalization phrases PHRASEOLOGY OF REPORTS AND SPEECHES 1. Взагалі, мені здається, що … 2. У доповнення до … 3. Загальноприйнято, що … 4. Очікують … 5. Без сумніву … 6. Це факт, що … 7. Бажано... [читать подробенее]