Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Менеджмент English for Finance and Banking
просмотров - 721

Рівне-2013

Методичні вказівки

Вище професійне училище № 1 м. Рівне

з дисципліни

«Основи комп’ютерної графіки»

на тему

«Робота в програмі Adobe Illustrator»

(для підготовки кваліфікованих робітників спеціальності

«Оператор ЕОМ; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»)

Методичні вказівки з дисципліни «Основи комп’ютерної графіки» на тему «Робота в програмі Adobe Illustrator» для підготовки кваліфікованих робітників спеціальності

«Оператор ЕОМ; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».

Укл.: Доманська О. Я. – Рівне, 2013.

Укладач: Доманська О. Я.

Обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії викладачів загально технічних дисциплін

Протокол _____ від __________

Голова методичної комісії _____________ С. В. Король

(Англійська мова для фінансистів)

з курсу „Іноземна мова за професійним спрямуванням”

для підготовки бакалаврів за напрямом “ Економіка і підприємництво”

спеціальність 6.050100 “Фінанси”

Ірпінь 2007

Посібник "English for Finance and Banking" (Англійська мова для фінансистів) складено на основі навчально-робочої програми курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська) для підготовки бакалаврів за напрямом „Економіка і підприємництво” спеціальності 6.050100 „Фінанси”, розробленої старшим викладачем кафедри іноземних мов НАДПС України Т.С. Письменною та затвердженої Вченою Радою у 2005 році.

Укладач Т.С. Письменна, ст. викладач

кафедри іноземних мов НУДПСУ

Рецензенти Л.В. Онучак, к.п.н., доцент

кафедри іноземних мов НУДПСУ

Л.М. Яценко, к.п.н., доцент

кафедри іноземних мов КНЛУ

С.П. Редько, доцент

кафедри іноземних мов КНУТД

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри іноземних мов,

протокол № 12 від 19 травня 2006 року

Завідувач кафедри к.пед.н., доцент Л.В.Онучак

Розглянуто і схвалено на засіданні науково-методичної ради Університету,

протокол № від 2006 року

Завідувач навчально-методичним відділом А.А. Чилікін

АНОТАЦІЯ

Посібник розрахований на студентів спеціальності „Фінанси” та „Банківська справа”. 12 розділів посібника охоплюють широке коло питань організації та функціонування фінансової системи, в тому числі фінансової та банківської систем, фінансових ринків, оподаткування, міжнародних фінансових інститутів, фінансового менеджменту, аудиту, бухгалтерського обліку. Система вправ забезпечує набуття стійких навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Крім основного навчального матеріалу запропоновано глосарій, список фразеологізмів та загальних виразів для професійного спілкування, граматичні таблиці та список неправильних дієслів.

Посібник допомагає активізувати діяльність студентів, сприяє розвитку професійного мислення та формуванню особистості у сфері фінансів та банківської справи.


Читайте также


  • - English for Finance and Banking

    Рівне-2013 Методичні вказівки Вище професійне училище № 1 м. Рівне з дисципліни «Основи комп’ютерної графіки» на тему «Робота в програмі Adobe Illustrator» (для підготовки кваліфікованих робітників спеціальності «Оператор ЕОМ; обліковець з реєстрації... [читать подробенее]