Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Менеджмент ENGLISH UKRAINIAN
просмотров - 739

II. VOCABULARY EXERCISES

Notes

¹ legal act regulating the issues on investment activity – правовий акт регулюючий питання інвестиційної діяльності

² are not incapacitated – не містять

³ the enterprise gains status – підприємство набуває статусу

4 which is acknowledged – що підтверджено

5 to use subsurface resources – використовувати близько поверхневі ресурси

VOCABULARY LIST

to сonfirm – підтверджувати

to confess – визнавати

convertible – конвертований

to conduct – проводити

claim – заява

custom – митниця

currency – валюта

entity – реальність

estate – майно

investment – інвестиція

issue – питання

to legalize – узаконити

reputable – поважний

resident – резидент

estimation – оцінка

execution – виконання

legislation – законодавство

obligation – зобов’язання

Ex. 1. Find equivalents:

1. currency a) резидент

2. entity b) поважний

3. estate c) узаконити

4. investment d) питання

5. issue e) інвестиція

6. legalize f) майно

7. reputable g) реальність

8. resident h) валюта

9. estimation i) митниця

10. execution j) заява

11.сonfirm k) підтверджувати

12. convertible l) визнавати

13. confess m) конвертований

14. claim n) виконання

15. custom o) оцінка

Ex. 2. Enter correct correspondences in English or in Ukrainian:

investment activity  
  неурядові організації
legal entities  
  договірні зобов’язання
permanent residents  
  іноземна валюта
enterprise gains status  
  конвертована валюта
initial investing object  
  корпоративні права
real estate  
  близько поверхневі ресурси
agreement obligations  
  постійні мешканці
know-how  
  природні ресурси
international customs of merchants  
  правовий акт
  інвестиційні об’єкти
charter fund  
  економічна діяльність
property rights  
  правові організації

Ex. 3. Find English equivalents for the following Ukrainian phrases:

регламентна юридична дія; інвестиційна діяльність; регулювання іноземних інвестицій; досягнення соціального впливу; цінність вільно конвертованої валюти; міжнародні традиції купців; підприємство з іноземними інвестиціями; цінність інтелœектуальної власності; підтвердження експертних оцінок; рефінансування першочергових інвестиційних проектів; умови сплати податків з доходів.

Ex. 4. Fill in the blanks with prepositions, pronouns or conjunctions if necessary:

1. The refusal … view … inexpedience … the foreign investment performance is not assumed.

2. The refusal … the government registration is signed … … writing … the reasons mentioned …may be challenged … a judicial procedure.

3. The new order … passing the border … property foreign investments is initiated … the Law.

4. The enterprises … foreign investments pay taxes … accordance … legislation … Ukraine.

5. The existence … the regulatory legal act … regulates issues … foreign investments protection worth mentioning.

6. The foreigners are equal … the face … Law aside … origin, social rank, property status, racial belonging … nationality, status, language, attitude to religion, occupation … nature of activity, ... obligations.

7. The foreigners may posses … accordance … legislation … Ukraine ... property, inherit … entrust ... … have non-property rights … well.

8. The land attitudes … Ukraine are regulated … Constitution … Ukraine.

9. Leaseholders can be ... Ukrainian … foreign individuals … legal entities.

Ex. 5. Fill in the blanks below with the appropriate terms from the list:

registration; foreign investment; peculiarities; gains; balance; prohibited; objects; guarantees; investors; disputes; investigation; arbitration; established

1. _________ regulations in the territory of Ukraine with consideration for its peculiarities is regulated by the Law of Ukraine.

2.The enterprise ____ status of the enterprise with foreign investment from the day of the foreign investment placing to its ____.

3. The government _____ procedure is prescribed by the Statute on Government Registration Procedure of foreign investments.

4. Foreign investments can be invested in any objects, investment in which is not ______by the Laws of Ukraine.

5. The ______ for the foreign investors are established by the Law of Ukraine.

6. All other ___ are not the subject of _____ in courts or _____courts of Ukraine or in reference tribunal by agreement of the parties, including abroad.

7. The guarantees for the foreign investors are _____by the Law of Ukraine.

Ex. 6. Complete the following sentences:

1. The main Regulatory legal act regulating …

2. According to the Law foreign investors are …

3. Foreign investments are values which are …

4. The enterprise with foreign investments is …

5. The enterprise gains status of …

6. Foreign currency which is …

7. Any movable and real …

8. Any rights of intellectual property value …

Ex. 7. Answer the following questions:

1. What is investment?

2. What are foreign investments?

3. What is the main Regulatory legal act regulating the issues on investment activity in the territory of Ukraine?

4. What currency is acknowledged convertible by National Bank of Ukraine?

5. What enterprise is with foreign investments?

6. When does the enterprise gain status of the enterprise with foreign investment?

7. In what forms foreign investment can be conducted?

8. What are shares, bonds and other securities?

9. What do rights to execution of economical activity include?

Ex. 8. Translate into English:

1. Регулювання іноземних інвестицій на території України, з розглядом їх особливостей, гарантується законами України.

2. Згідно закону, іноземні інвестори є суб’єктами виконання інвестиційної діяльності на території України.

3. Підприємство з іноземними інвестиціями є будь-яке підприємство (організація) з легальною формою організації згідно законодавства України.

4. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями від дня, коли іноземні інвестиції надходять на баланс.

5. Конвертованість іноземної валюти підтверджується національним банком України.

6. Не зареєстровані іноземні інвестиції не дають право володіти стимулами і гарантіями передбачені законом.

7. Іноземні інвестиції можуть бути інвестовані в будь-які об’єкти – в інвестиції, які не заборонені законами України.

8. Гарантії для іноземних інвесторів встановлені законами України.

9. Доречно, іноземні інвестиції в Україні не попадають під націоналізацію.

10. Урядові органи не мають права конфісковувати іноземні інвестиції.

Ex.9. Write several paragraphs on the following using given words and word combinations:

a) legislation and foreign investments:

legislation, investment activity, foreign investment, foreign investors, legislation, social effect, convertible currency, international customs, economical activity;

b) securities and intellectual property:

shares, bonds, securities, intellectual property, monetary claim and rights, movable and real estate, agreement obligations, legalized copyright laws, invention rights, useful models, industrial patterns, labels for goods and services, know-how.


Читайте также


 • - ENGLISH UKRAINIAN

  II. VOCABULARY EXERCISES VOCABULARY LIST Notes 1 with premature cancellations– з попередніми виключеннями ² as well as the extent– такий самий як розмір ³ сancellations or terminations – відміни або призупинення 4 and lease the branded name– і орендують трендові назви 5 its economic downturn– свій економічний спадfranchising –... [читать подробенее]


 • - ENGLISH UKRAINIAN

  II. VOCABULARY EXERCISES VOCABULARY LIST Notes ¹portfolio investment destinations – призначення портфельних інвестицій ² leaders due to a number of reasons – лідери із-за декількох причин ³ investor councils – ради інвесторів 4 eliminated most restrictions – виключено більшість обмеженьаgency – агенція to eliminate... [читать подробенее]


 • - ENGLISH UKRAINIAN

  II. VOCABULARY EXERCISES Notes ¹ legal act regulating the issues on investment activity – правовий акт регулюючий питання інвестиційної діяльності ² are not incapacitated – не містять ³ the enterprise gains status – підприємство набуває статусу 4 which is acknowledged – що підтверджено 5 to use subsurface resources –... [читать подробенее]


 • - ENGLISH UKRAINIAN

  II. VOCABULARY EXERCISES VOCABULARY LIST Notes 1 is rapidly being developed – швидко розвивається ² they are seeking ways– вони шукають шляхи ³ need to be developed to handle – потреба бути перетвореним, щоб відрегулювати 4 although key issues remain to be resolved– хоча залишаються ключові питання, які слід вирішити 5 the complex... [читать подробенее]