Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Менеджмент Програма «Spider project».
просмотров - 316

Російська розробка Spider Project відрізняється від інших програм потужними алгоритмами планування обмежених ресурсів і великою кількістю додаткових функцій.

Робочий простір головного вікна Spider Project розбито на три функціональні зони. У лівій частині — ярлики відкритих проектів, у середній — ярлики шаблонів, а в правій частині розміщуються ярлики на відкриття документів.

Основні характеристики Spider Project:

1. Роботи і взаємозв’язки між роботами.

У Spider Project замість тривалості можна задавати фізичні обсяги робіт. Тоді тривалість визначається програмою в процесі створення розкладу робіт залежно від продуктивності необхідних ресурсів. У Spider Project використовуються ті самі типи взаємозв’язків, що і в інших пакетах. Відмінності є у визначенні затримок: поряд з часовими затримками можна використовувати і затримки за обсягами робіт.

2.Формування розкладу проекту і розрахунок критичного шляху.

Програма Spider Project дозволяє, крім традиційного критичного шляху, визначити ресурсний критичний шлях і резерви виконання робіт, враховуючи обмеженість ресурсів. Розклад виконання проекту можна обчислити, зважаючи не тільки на обмеженість відновлюваних ресурсів, а й на графіки постачання і фінансування проекту, причому не тільки за сумарними витратами, а й за окремими складовими і центрами витрат і матеріалів.

3.Ієрархічні структури.

У Spider Project можна використовувати необмежену кількість різних ієрархічних структур робіт і ресурсів. Окрім того, можна створювати так звані неповні структури, які не включають в себе усі роботи проекту.

4.Ресурси.

Відновлювані і невідновлювані ресурси в програмі задають окремо. При цьому можна додатково вказувати, які матеріали використовуються як відновлювані ресурси, тоді, визначивши останні, можна автоматично передбачити використання необхідних матеріалів.

Крім окремих ресурсів можна задавати мультиресурси і пули. Мультиресурси — це групи ресурсів, які виконують роботу спільно (наприклад, бригада, програміст з комп’ютером і т. ін.). Їх можна призначати на виконання роботи повністю, що означає призначення всіх ресурсів, які входять до мультиресурсу. Пули — це групи взаємозамінних ресурсів. Використання ресурсних пулів позбавляє менеджера необхідності жорстко призначати виконавців на роботи проекту. Йому достатньо вказати загальну чисельність необхідних для виконання робіт ресурсів, а також те, з яких ресурсів цю кількість вибрати. Це дозволяє скоротити непродуктивні простої ресурсів і полегшити роботу менеджера проекту. Основна відмінність від підходів, що їх використовують в інших пакетах, полягає в тому, що ресурси пула можуть мати різну продуктивність.

5.Призначення ресурсів.

У Spider Project в ході призначення ресурсів на виконання робіт проекту з’являється поняття команди. До команди можуть входити як окремі ресурси, так і мультиресурси, і пули. Ресурси можуть бути призначені на виконання робіт частково, тоді задається завантаження призначених ресурсів у відсотках поряд із кількістю. Матеріали можуть бути призначені прямо на операцію або на ресурс.

6.Витрати.

Крім призначення вартості години роботи відновлюваного ресурсу і вартості одиниці матеріалів, витрати можна розподіляти безпосœередньо по роботах.

7.Аналіз ризиків.

Алгоритм аналізу ризиків відрізняється від реалізованих в інших системах тим, що під час моделювання ризиків як початкову інформацію використовують не оцінки тривалості робіт (оптимістичні, песимістичні), а оцінки продуктивності ресурсів.

8.Групова робота над проектом.

Програма Spider Project не передбачає одночасного доступу до зміни даних. Відповідальний за певну частину проекту (фазу) надає менеджерові проекту свої файли, і рішення прийняти чи відкинути зміни залишається за менеджером проекту. Саме таке рішення, на думку розробників, дозволяє уникнути плутанини під час зміни проектних даних. З цих позицій розроблена і система групової роботи через Інтернет.

Ще однією особливістю пакету є можливість використання нормативно-довідкової інформації про продуктивність ресурсів по тих чи тих видах робіт, про витрати матеріалів, вартість робіт і ресурсів. Spider Project дозволяє необмежено збільшувати кількість показників, що їх враховують у проекті; створювати і використовувати в розрахунках будь-які додаткові табличні документи і бази даних; уводити формули розрахунку.

Поряд зі стандартними графічними звітами Spider Project пропонує користувачам ресурсну діаграму Гантта і лінійну діаграму.


Читайте также


 • - Виробнича програма та її розрахунок.

  Головною особливістю галузі громадського харчування, до якої відноситься ресторанне господарство, є поєднання функцій виробництва, реалізації та організації споживання. Це зумовлює значне використання технологічного, теплового, холодильного обладнання та інвентарю... [читать подробенее]


 • - SPIDER PROJECT

  Без преувеличения можно сказать, что Spider Project лучшая отечественная система управления проектами. Минимальные требования к системе: процессор i486 или выше; операционная система Windows (95, 98, 2000, ХР); оперативная память не менее 32М; свободное место на диске для установки... [читать подробенее]


 • - Генетична програма розвитку нервової системи.

  Развитие ребенка с момента оплодотворения материнской яйцеклетки протекает при постоянном взаимодействии генетической программы и факторов внешней и внутренней сред. Сегодня очевидно, что генетическая программа развития не только организует и контролирует простейшие... [читать подробенее]


 • - Засоби інтерактивного спілкування. Програма ICQ.

  Останнім часом стали популярними служби інтерактивного спілкування, тобто спілкування між людьми в реальному режимі часу (on-line). Під час інтерактивного спілкування відправляють запит (лист, повідомлення голосове або відео) і майже миттєво отримують на нього відповідь. ... [читать подробенее]


 • - Програма перепису населення

  Методи проведення переписів населення Сучасні переписи населення проводяться методом опитування,методом самовирахування.Різниця між ними полягає в тому, що в першому випадку переписний лист заповнюється лічильником (реєстратором) у процесі особистої бесіди з... [читать подробенее]


 • - Програма конкретного соціологічного дослідження.

  КОМПЛЕКСНЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 7 Починається соціологічне дослідження з розробки програми і плану дослідження. Програмавиступає найважливішим документом дослідження, який визначає концепцію всього дослідження, методологію і методи, за допомогою яких... [читать подробенее]


 • - Програма Алгоритм

  Приклад 10. Додавання десяткових чисел Програма       ORG 800H   SUB A 21 12 08   LXI H,ADDR1   MOV B,M 11 16 08   LXI D,ADDR3 MPAD: INX H 1A   LDAX D 80A 8E   ADC M 80B   MOV M,A 80C   INX D 80D ... [читать подробенее]


 • - Програма Outlook Express. Початкове настроювання програми Outlook Express

  Відповіді на листи, що прийшли, і їхня пересилка іншим адресатам Пересилка вкладених файлів по E-mail Одержання вхідної пошти Програма Outlook Express. Початкове настроювання програми Outlook Express 3. Підготовка і відправлення листів електронної пошти Програма Outlook Express... [читать подробенее]


 • - КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА

  Знайдіть одну правильну відповідь Змістовий модуль 1. Структура та кінематика механізмів 1. Наука ТММ виникла: а) в кінці 18 століття; б) на початку 17 століття; в) на початку 20 століття. 2. Основоположником школи ТММ є: а) І.І. Артоболевський; б) П.Л. Чебишев; в) Леонард... [читать подробенее]


 • - Програма соціологічного дослідження

  Відправні завдання соціологічного дослідження, які багато в чому визначають його успіх, наукову і практичну значущість, вирішуються на першому, підготовчо-організаційному етапі, під час розробки програми. Програма соціологічного дослідження — це документ, що розкриває... [читать подробенее]