Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История DVD §®§Ц§Я§р §а§б§Ъ§г§С§Я§Ъ§Ц §Ъ §е§б§в§С§У§Э§Ц§Я§Ъ§Ц
просмотров - 707

§±§в§Ъ§Ю§Ц§й§С§Я§Ъ§Ц: §±§а§Ш§С§Э§е§Ы§г§д§С, §Ъ§г§б§а§Э§о§Щ§е§Ы§д§Ц §д§а§Э§о§Ь§а §Э§Ц§Ф§С§Э§о§Я§н§Ц §Ь§а§б§Ъ§Ъ DVD §Х§Ъ§г§Ь§а§У §Ъ §Х§Ц§в§Ш§Ъ§д§Ц §Х§Ъ§г§Ь §У §й§Ъ§г§д§а§д§Ц §Х§Э§с §е§У§Ц§Э§Ъ§й§Ц§Я§Ъ§с §г§в§а§Ь§С §г§Э§е§Ш§Т§н §С§б§б§С§в§С§д§С.

§±§в§а§Ъ§Ф§в§н§У§С§Я§Ъ§Ц DVD/VCD §Х§Ъ§г§Ь§а§У

1. §Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Ь§Я§а§б§Ь§е §Х§Э§с §У§Ь§Э§р§й§Ц§Я§Ъ§с §С§б§б§С§в§С§д§С, §У§г§д§С§У§о§д§Ц §Х§Ъ§г§Ь §У DVD §б§Э§Ц§Ц§в, §б§а§г§Э§Ц §й§Ц§Ф§а §Х§Ъ§г§Ь §Я§С§й§Я§Ц§д §в§С§Т§а§д§С§д§о §С§У§д§а§Ю§С§д§Ъ§й§Ц§г§Ь§Ъ. §±§а§Э§о§Щ§а§У§С§д§Ц§Э§о §Ю§а§Ш§Ц§д §У§н§Т§в§С§д§о §Я§Ц§а§Т§з§а§Х§Ъ§Ю§н§Ы §д§в§Ц§Ь, §Ъ§г§б§а§Э§о§Щ§е§с §У§г§д§в§а§Ц§Я§Я§а§Ц §Ю§Ц§Я§р.

§Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Я§С §п§Ь§в§С§Я §Х§Э§с §д§а§Ф§а §й§д§а§Т§н §У§н§У§Ц§г§д§Ъ §У§г§б§Э§н§У§С§р§л§Ц§Ц §Ю§Ц§Я§р (§г§Ю. §Є§Щ§а§Т§в§С§Ш§Ц§Я§Ъ§Ц §Я§Ъ§Ш§Ц):

§®§Ц§Я§р DVD:

1) §Ј§Ь§Э§р§й§Ъ§д§о/§У§н§Ь§Э§р§й§Ъ§д§о §Щ§У§е§Ь

2) §Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Х§Э§с §б§Ц§в§Ц§Ь§Э§р§й§Ц§Я§Ъ§с §б§в§Ц§Х§н§Х§е§л§Ц§Ы §Ь§С§в§д§Ъ§Я§Ь§Ъ, §Я§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Ъ §б§а§Х§Ц§в§Ш§Ъ§д§Ц 2 §г§Ц§Ь§е§Я§Х§н, §й§д§а§Т§н §Ъ§Щ§Ю§Ц§Я§Ъ§д§о §г§Ь§а§в§а§г§д§о §б§Ц§в§Ц§Ю§а§д§Ь§Ъ §Я§С§Щ§С§Х x2/4/8/20/Normal.

3) §Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Х§Э§с §б§Ц§в§Ц§Ь§Э§р§й§Ц§Я§Ъ§с §Ь§С§в§д§Ъ§Я§Ь§Ъ §У§б§Ц§в§Ц§Х, §Я§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Ъ §б§а§Х§Ц§в§Ш§Ъ§д§Ц 2 §г§Ц§Ь§е§Я§Х§н, §й§д§а§Т§н §Ъ§Щ§Ю§Ц§Я§Ъ§д§о §г§Ь§а§в§а§г§д§о §б§Ц§в§Ц§Ю§а§д§Ь§Ъ §У§б§Ц§в§Ч§Х x2/4/8/20/Normal.

4) §§Я§а§б§Ь§С §Ј§а§г§б§в§а§Ъ§Щ§У§Ц§Х§Ц§Я§Ъ§Ц/§°§г§д§С§Я§а§У§Ь§С

5) §°§г§д§С§Я§а§У§Ь§С.

6) §µ§У§Ц§Э§Ъ§й§Ц§Я§Ъ§Ц §п§Ь§в§С§Я§С. (§Ј§н§Т§в§С§д§о §Ю§Ц§Ш§Х§е 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4, §У§н§Ь§Э.)

7) §Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Х§Э§с §б§Ц§в§Ц§з§а§Х§С §У §г§Э§Ц§Х§е§р§л§Ц§Ц §Ю§Ц§Я§р.

8) §±§а§У§д§а§в, §У§н§Т§а§в §Ю§Ц§Ш§Х§е OFF., CHAPTER, TITLE §Ъ REPEAT ALL, OFF.: §Я§Ц §б§а§У§д§а§в§с§д§о. CHAPTER: §б§а§У§д§а§в §а§д §б§в§а§Ф§в§С§Ю§Ю§н .TITLE: §б§а§У§д§а§в §а§д §Щ§С§Ф§а§Э§а§У§Ь§С. REPEAT ALL: §б§а§У§д§а§в§Ъ§д§о §У§г§Ч.

9) §±§в§а§Ъ§Ф§в§н§У§С§Я§Ъ§Ц §г§Э§е§й§С§Ы§Я§а§Ф§а §д§в§Ц§Ь§С.

10) §Ј §в§Ц§Ш§Ъ§Ю§Ц DVD, §У§н§Т§Ъ§в§С§Ы§д§Ц §Ю§Ц§Ш§Х§е §Э§Ц§У§н§Ю §Ъ §б§в§С§У§н§Ю§Ъ §Ь§С§Я§С§Э§С§Ю§Ъ.

11) §Ј §в§Ц§Ш§Ъ§Ю§Ц EQ , §Я§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Ь§Я§а§б§Ь§е, §й§д§а§Т§н §б§Ц§в§Ц§Ь§Э§р§й§Ъ§д§о §п§Ь§У§С§Э§С§Ы§Щ§Ц§в §Ю§Ц§Ш§Х§е §в§Ц§Ш§Ъ§Ю§С§Ю§Ъ FLAT, POP, ROCK, CLASSIC, JAZZ.

12) §Ї§С§Ш§Ю§Ъ§д§Ц §Х§Э§с §б§Ц§в§Ц§Ь§Э§р§й§Ц§Я§Ъ§с §с§Щ§н§Ь§С.

13) §°§д§а§Т§в§С§Ш§С§Ц§д §Щ§С§Ф§а§Э§а§У§а§Ь, §б§в§а§Ф§в§С§Ю§Ю§е §Ъ §У§в§Ц§Ю§с.

14) OSD §Ю§Ц§Я§р.

15) §Ј§н§Т§Ъ§в§С§Ц§д §Ю§Ц§Я§р §г§У§Ц§в§з§е §а§д §б§а§Х§Ю§Ц§Я§р.

16) §Ј§н§Т§Ъ§в§С§Ц§д §Ю§Ц§Я§р §г§Я§Ъ§Щ§е §а§д §б§а§Х§Ю§Ц§Я§р.

17) §Ј§н§Т§Ъ§в§С§Ц§д §Ю§Ц§Я§р §г§Э§Ц§У§С §а§д §б§а§Х§Ю§Ц§Я§р.

18) §Ј§н§Т§Ъ§в§С§Ц§д §Ю§Ц§Я§р §г§б§в§С§У§С §а§д §б§а§Х§Ю§Ц§Я§р.

19) §Ј§н§Т§Ц§в§Ъ§д§Ц §б§а§Х§д§У§Ц§в§Ш§Х§Ц§Я§Ъ§Ц §Ю§Ц§Я§р §У §б§а§Х§Ю§Ц§Я§р.

20) §Ј§н§з§а§Х §Ъ§Щ §в§Ц§Ш§Ъ§Ю§С DVD.

§±§в§Ъ§Ю§Ц§й§С§Я§Ъ§Ц: §Х§С§Я§Я§н§Ц §ж§е§Я§Ь§и§Ъ§Ъ §Ю§а§Ф§е§д §в§С§Т§а§д§С§д§о §д§С§Ь§Ш§Ц §г §б§е§Э§о§д§С.


Читайте также


 • - DVD-видео и система домашнего кинотеатра

  Одним из самых качественных на сегодняшний день источников видеопрограмм являются DVD-проигрыватели. Стандартом на DVD-video предусматривается запись на диск в цифровом виде сигналов цветного телевидения систем PAL и NTSC (10 бит/27 МГц) и сигналов звука (16, 20, 24 бит/48, 96, 192 кГц).... [читать подробенее]


 • - Пристрій приводів CD-ROM, CD-R, CD-RW і DVD

  План лекції Лекція №2.3 “Порівняльний аналіз роботи CD-ROM та DVD- ROM” 1. Принцип CD-ROM 2. Принцип DVD-ROM 3. Порівняльний аналіз роботи CD-ROM та DVD-ROM По пристрої считиватели і рекордери компакт-дисків нагадують звичайні дисководи. Однак крім приводів шпинделя і голівки вони... [читать подробенее]


 • - Накопители на DVD дисках

  По сути, технология DVD разработана на основе обычного CD-ROM. Диски DVD могут хранит в семь раз больше данных на своей поверхности, а используя специфичные решения, такие, как двусторонние диски, полезная емкость может быть в двадцать пять раз больше, чем емкость обычного диска... [читать подробенее]


 • - Накопичувач DVD (Digital Video Disk)

  Накопичувач CD-RW (CD-ReWritable) Накопичувач CD-R (CD-Recordable) Зовні схожі на накопичувачі CD-ROM і сумісні з ними за розмірами диска та форматами запису. Дають змогу виконати одноразовий запис і необмежену кількість зчитувань. Запис даних здійснюється за допомогою... [читать подробенее]


 • - DVD ДИСКИ

  CD-RW диски CD-R — диски Якщо пристрої CD-ROM передбачають лише операцію зчитування даних, то передбачаючи майбутню популярність ком пакт-дисків, компанії Philips та Sony запропонували в 1991 році стандарт одноразово записуваних дисків CD-R. Цей стандарт описує певні ділянки... [читать подробенее]


 • - Типи DVD

  Загальна характеристика оптичних дисків Оптичний диск &... [читать подробенее]


 • - Накопичувач DVD (Digital Video Disk)

  Накопичувач CD-RW (CD-ReWritable) Накопичувач CD-R (CD-Recordable) Зовні схожі на накопичувачі CD-ROM і сумісні з ними за розмірами диска та форматами запису. Дають змогу виконати одноразовий запис і необмежену кількість зчитувань. Запис даних здійснюється за допомогою спеціального... [читать подробенее]


 • - Диски DVD

  Назва DVD спочатку розшифровувалася як Digital Video Disk — диск для цифрового відеозапису, зараз же мається на увазі інше — Digital Versatile Disk — універсальний цифровий диск. В DVD знайшли свій розвиток принципи CD, направлені на підвищення густини зберігання і швидкості передачі... [читать подробенее]


 • - ДИСКИ - DVD

  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ Следующим этапом развития стандарта CD явилась разработка многофункциональных цифровых оптических дисков - DVD ( Digital Versatile Disc ). Этот вид оптических дисков обладает повышенной плотностью записи информации. Имеются следующие... [читать подробенее]


 • - Диски DVD

  Компакт-диски многократной записи CD-RW По своим размерам, объему и внешнему виду дискиCD-RW (от Compact Disk ReWriteable — перезаписываемые компакт-диски) ничем не отличаются от дисков CD-R и CD-ROM. Но принцип записи информации на диски CD-RW совершенно другой: на металлическую или иную... [читать подробенее]