Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

История II Екатерина кезінде
просмотров - 1014

Р

П

Пагода сөзінің магынасы: Бірнеше кабатты биік будда дінінін мұнарасы

Палестинада араб жэне еврей мемлекеттерін кұру жөніндегі БҮҮ-нын шешімі кабылданды: 1947 ж.

Палестинада Дәуіт (Давид) патшаның кезінде кұрылган мемлекет: Израиль-иудей патшалыгы

Палестинаның ежелгі тұргындарының бірі: хананейлер

Пангермандык саясатта карастырылган мэселœе: Бүкіл элемде немістердін билігін орнату

Папа III Иннокентийдін XIII гасырдын басында онтүстік Франциядагы еретиктермен күресінін созылган уакыты: 20 жыл

Париж ана кұдайы гибадатханасы» мен «Күлегеш адам» романдарының авторы: В.Гюго

Париж Коммунасы ерлікпен реакцияшыл күштерге карсы тұрды: 72 күн

Париж Коммунасы омір сүрді: 72 күн

Париж Коммунасына карсы күресті баскарган: Тьер

Париж Коммунасының белгілі кайраткерлерінін бірі: Луиза Мишель

Париж Коммунасынын революциялык - социалистік насихатын жүргізген жұмысшы - әйелдердін бірі: Луиза Мишель

Париж конференциясында бекітілген мандаттык жүйенін мэні: Отарларга камкорлык орнату

Париждегі «Қанды апта» кезенін көрсетініз: 1871 жыл 21 - 28 мамыр

Париждегі бітім конференциясы шакырылды: 1919 ж.

Парсы мемлекетіндегі I Дарий шыгарган таза алтын тенге: Дарик

Парсы патшалыгында патша жарлыктары мен хат-хабарларды шұгыл жеткізіп тұратын үлкен жолдын аты: «патша жолы»

Парсы патшалыгының негізін калаған патша: Кир

Парсы патшалыгыньщтагына б.з.б. 522 жылы отырды: I Дарий

Парсы патшасы I Дарий сактарга карсы жорыкка шыккан жыл: б.з.б 518

Парсы патшасы Кирдін жорыгын тойтарган Орта Азиядагы тайпалар: Сактар

Парсы патшасы Кирдің Мидия патшасы Астиагты оңай жену себебі: Мидияның Вавилонмен соғысып жатканын пайдалануы

Парсы тайпалар одагын баскарған көсемдердін руы: ахемен

Парсы тайпалар одагын күшейткен патша: Кир

Парсы тілді халыктардын әдеби шыгармасы: «Авеста»

Парсы тілді халыктардың ен көрнекті эдеби шыгармасы: «Авеста»

Парсылар косөзендік сына жазудың танбаларын азайтып, ... әріптік жазу

жүйесін жасады: 42

Парсылардың Египетгі жаулап алган уакыты: б.з.б. 525 жылы

Парфенон храмы тұргызылды: Афинанын құрметіне

Парфия мемлекеті кұрылды: б.з.б. Ill ғ.

Парфия патшалыгын кұрган адам: Арсак

Парфия патшалыгының негізін калаган көшпелілердіцұрпагы: Арсак

Парфия патшасы Сурен мен әскербасы Красе арасында согыс болган жыл: б.з.б. 53 ж.

Парфиядагы диздер дегеніміз: шагын аудандар

Парфияның экімшілік аймактарының атауы: диздер

Паталипутра астанасы болган ежелгі мемлекет: Үндістан

Патрицийлер мен плебейлердін жиналысы - центуриатта каралган мэселœелер: Жоғары лауазымды кызмет адамдарын сайлау жэне согыс пен бітімі мәселœелерін бекіту

Патша-ана» атанган императрица II Екатеринаның Ресейде билік кұрган жылдары: 1762-1796 жылдар

Пацифизм - бұл: Согыска карсы когамдык козгалыс

Пәкстан Ислам Республикасы болып аталды: 1973 ж. тамызда

Пәкістанның тэуелсіздігі жарияланган жыл: 1947 ж.

Пәкістанның тәуелсіздігі жарияланды: 1947 ж.

Пәкістанның ыкпалында болган жас ауган діншілдері: «Талибандар»

Пекинде Кытай Халык Республикасы жарияланды: 1949 ж. 1 казан

Пекинде маньчжур феодалдарының билігі орнаган жыл: 1644

Пелопоннес бұл: Грецияның онтүстік болігі

Перикл: Афины демосынын көсемі

Перонизм козгалысы болган Латын Америкасындагы мемлекет: Аргентина

Перонизм» козгалысы болган ел: Аргентина

Перудегі Инк тайпаларын кырып-жойып багындырган испандык жаулап алушы: Ф.Писарро

Перуді жаулап алушы: Писарро

Петербург Адмиралтействосын салган архитектор: А.Захаров

Пикассоныц, Роденнин, Клод Моденин шыгармаларындагы онер багыты: Импрессионизм

Пиренеи түбегіндегі ең алгашкы университеттің негізін салушылар: Арабтар

Полтава шайкасы болды: 1709 ж.

Польша королінің Ресейге басып кіру жылы: 1609 ж.

Польша тәуелсіздігін кайта орнату жолындагы поляк халкының 120 жылдык ұлт-азаттык күресінің аякталган уакыты: 1918 жыл

Польшада 120 жылга созылган ұлт-азаттык күрес аякталган жыл: 1918 ж.

Польшадагы жүмысшылардың бірінші ірі көтерілісі болган жыл: 1970 ж.

Польшадагы Ю.Пилсудскийдін диктаторлык тэртібінін атауы: «Сауыктыру»

Польшаны Австрия, Ресей, Пруссияның бірінші peт бөлуі іске асырылды: 1772 ж.

Польшаның ұлы галымы Николай Коперниктін ашкан ірі гылыми жаңалыгы: Жер жэне баска планеталардын Күнді айналуын ашты

Помпейдін сонгы күні» картинасыньщ авторы: Брюллов

Португал королі II Жуаннын бұйрыгымен 1487 жылы Үндістанга аттанган экспедиция өздері жеткен жерді калай атады? «Қайырымды үміт» мүйісі

Португалдыктар жеткенге дейін Үндістанмен сауда жасау кімдердің колында болды? Арабтардың

Португалия Европалык Одак мүшелігіне кабылданды: 1986 ж.

Португалиядагы «кызыл калампыр революциясы» болган жыл: 1974 ж.

Португалияның орталык европалык рынокка енген жылы: 1986

Потсдам конференциясы откен уакыт: 1945 ж. шілде, тамыз

Потсдам конференциясының шешімі бойынша Кецес еліне берілген жер: Кенигсберг

Прага көктемі атты козгалыс болган жыл: 1968 ж.

Прага көктемі» басталган жыл: 1968 ж.

Президент Р.Никсонның 1974 ж. кызметтен кетуіне себеп болган окига: «Уотергейт»

Президенттік баскару жүйесіндегі мемлекетті көрсетіңіз: Финляндия

Президенттік баскару нысанындагы мемлекет: Франция

Преториандыктар» деп ежелгі Римде: Император күзетінің әскерін атады

Пруссияның ұсынысымен 1834 ж. кұрылган одак: Неміс кеден одагы

Психоанализдің негізін салган австриялык окымысты: З.Фрейд

Пуатье шайкасы өтті: 1356 ж.

Пуни согысында Риммен согыскан мемлекет: Карфаген

Р.Рейган әкімшілігінің іс-эрекетінің нэтижесінде АҚШ экономикасы дагдарыстан шыкты: 1983 жылы

Рафаэль Сантидің картинасы: «Сикст мадоннасы»

Рафаэльдің «Сикст Мадоннасындагы» бейне: Құдай ана

Революциялык жолмен кұрылган, жаңа замандагы тұңғыш демократиялык республика: АҚШ

Революциялык романтизмнің өкілі болган агылшын акыны. Д.Байрон

Революцияшыл жұмысшы табының гимні «Интернационал» әнініц сөзін жазган адам: Эжен Потье

Реконкиста сөзінің магынасы: «Қайтарып алу» (Арабтардан Испанияны тазарту)

Ресей Германиядан әскерін мерзімнен бұрын шыгарылган жыл: 1994 ж. тамыз

Ресей кемелœері Қара теңізде емін-еркін жүзу кұкыгына кімнің тұсында ие болды?

Ресей мен Швеция арасында Полтава шайкасы болган жыл: 1709 жыл

Ресей орбитальдык станциясының атауы: Мир

Ресей патша үкіметінің Либерализмнен бас тартып, реакциялык жазалау саясатына кошу себебі: 1881 ж. 1 наурыздағы II Александрдын өлтірілуі

Ресей патшасы I Николайдың түрік сүлтанына жолдаган ультиматумын-дагы талабы: Империя кұрамындағы барлык православиелік халыктарға орыстардың ыкпалын мойындату

Ресей тарихында Зем соборын кұрган патша: IV Иван

Ресей үшін Ливон согысының нэтижесі: Ресей жеңіліс тауып, халыкаралык беделі әлсіреді

Ресей үшін Ливон согысының негізгі міндеті: Ресейдің Балтык теңізіне шығуы

Ресейде «Юрий күні» енгізілген жыл: 1497 ж.

Ресейде 1703 жылдан бастап шыға бастаган алгашкы газет: «Ведомости»

Ресейде 1861 жылы басыбайлылык кұкыкты жою «Ережелœерін» кабылдаган патша:


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]