Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Иностранные языки TABLE OF CONTENTS
просмотров - 401

ВСТУП

Це навчальне видання з лексикології англійської мови («English Lexicology») є конспектом лекцій із завданнями, призначеним для студентів-германістів заочної та дистанційної форм навчання ІV курсу факультету іноземних мов вищих навчальних закладів.

У посібник-конспект, розрахований на 12 год. лекційних, 4 год. семінарських і 38 год. самостійної роботи студентів, увійшли 6 тем, у яких висвітлюються питання основних розділів передбаченого навчальною програмою курсу лексикології сучасної англійської мови як основоположної лінгвістичної дисципліни, необхідної для спеціальної підготовки фахівців германської філології. Теоретичний матеріал, який підкріплюється та актуалізується практичними завданнями та вправами для лексичного аналізу, викладено англійською мовою.

Спираючись на існуючі роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, пропонується узагальнене, систематизоване трактування тем з розділів: предмет та завдання лексикології з урахуванням специфіки її методологічного інструментарію та міждисциплінарних зв’язків, етимологічний склад та стильова специфіка вокабуляру сучасної англійської мови, словотвір, продуктивні й непродуктивні способи словотворення, семантологія, фразеологія, синонімія, антонімія, омонімія, евфемізація, неологізація сучасної англійської мови як адаптивної системи у контексті антропоцентричної функціонально-ноосферної парадигми.

Метою даного конспекту лекцій з практичними завданнями є поглиблене висвітлення базових питань курсу, структурно-систематичне упорядкування навчального матеріалу з наданням можливості як аудиторного, так і самостійного контролю набутих знань з предмету і вдосконалення навичок емпіричного аналізу автентичного мовного матеріалу для відчуття тісних кореляцій між теорією, що вивчається, та вербалізованою реальною мовною свідомістю представників досліджуваної лінгвокультури.

Посібник також включає в себе список рекомендованої літератури, що сприяє поглибленню знань студентів у царині проблематики лексикології англійської мови та їх більш ефективній підготовці до іспиту, яким завершується вищезазначений курс.

Lecture 1…………………………………………………………………...................5

1.1. Lexicology as a branch of linguistics. Its interrelations with other sciences…………………..…………………………………………………......5

1.2. The word as the fundamental object of lexicology. The morphological structure of the English word…………………………………………………………….7

1.3. Inner structure of the word composition. Word building. Themorpheme and its types. Morphemic analysis of words.Affixation................................................9

Practice 1…………………………………………………………………………....17

Lecture 2……………………………………………………………………………18

2.1. Word building (continued). Conversion. Substantivation…………………….18

2.2. Word-composition (compounding)…………………………………………...22

2.3. Other ways of replenishing the English vocabulary…………………………..25

Practice 2……………………………………………………………………………27

Lecture 3……………………………………………………………………………29

3.1. Lexical meaning and the semantic structure of English words ………………29

3.2. Polysemy. The semantic structure of polysemantic words……………….......30

3.3. Causes of the development of new meanings. Change of meaning…………..35

Practice 3....................................................................................................................41

Lecture 4…………………………………………………………………………….44

4.1. Homonymy: classification and sources of homonyms. Paronyms …………...44

4.2. Semantic groups of words. Synonyms and antonyms………………………...47

4.3. Euphemisms. Neologisms…………………………………………………….54

Practice 4……………………………………………………………………………57

Lecture 5…………………………………………………………………………….60

5.1. Phraseology. Free word-groups vs. set expressions…………………………..61

5.2. Different approaches to the classification of phraseological units.…….……..64

5.3. Ways of forming phraseologisms.…………………………………………….68

Practice 5……………………………………………………………………………69

Lecture 6…………………………………………………………………………….72

6.1. Etymological peculiarities of the English vocabulary. Words of native origin…72

6.2. The foreign component in the English vocabulary.…….……………………..73

6.3. Assimilation of borrowings. Etymological Doublets..……………..................77

Practice 6……………………………………………………………………………78

Progress test 1………………………………………………………………………81

Progress test 2………………………………………………………………………83

Suggested assignments for seminar discussions…………………………………..86

Recommended sources / References………………………………………………87


Читайте также


 • - TABLE OF CONTENTS

  ВСТУП Це навчальне видання з лексикології англійської мови («English Lexicology») є конспектом лекцій із завданнями, призначеним для студентів-германістів заочної та дистанційної форм навчання ІV курсу факультету іноземних мов вищих навчальних закладів. У посібник-конспект,... [читать подробенее]


 • - Table of Contents

  Web-Sources BIBLIOGRAPHY 1. Carpinelli, J.D. Electricity and Magnetism. A Two-week Course for Middle School Teachers. – New Jersey, 1982. 2. Glendinning E.H., McEvan J. Oxford English for Electronics. –Oxford University Press, 2002. 3. Hilgevoord J. Physics and Our View of the World. – Cambridge University Press, 1994. 4. Sargent, J.F. Nanotechnology and Environmental, Health, and Safety: Issues for Consideration. January 20, 2011. 5. Macmillan Guide to Science. –... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 9 страница

  “Why’d you punch me?” “You were being a jerk about my cancer.” “No, I was being…” “I don’t come here for pity. I get that at home and school and pretty much everywhere else I go. Don’t ruin this for me, Charlie. Your house is my cancer-free zone.” We watch each other for a moment as my nose bleeds. Charlotte grabs my wrist and pulls me over toward the sink. “You’re making a mess,” she says as blood drips into the sink basin. I silently pray Mom won’t be... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 8 страница

  “I’ll take you home,” I say. I can’t look at him any longer. Instead, I study his big feet standing in a pizza box. “No. I’m not going back to Estro-pallooza.” He takes a big breath and sits on my bed. “You should’ve told us. You could’ve told me.” “I know, but this girl, she messes with my brain functioning.” James cracks a smile. “Yeah, it’s called testosterone, you horn-dog.” I roll my eyes and sit across from him in my desk chair. Actually, I’m well past... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 7 страница

  “See,” says Charlotte, wiping her hands on her shirt. “We make a good team.” I snort. “Yeah. We make something.” Her smile is crooked and an errant curl is looping across her temple. Mrs. Dunwitty and the dog join us by the garden. It looks good with the new angel resting at its center. Which reminds me, the old one is still rolling around in the trunk of my car. Must dispose of broken angel. My hands are calloused, my back is sore, and I’ve ruined all my gym clothes, but I also... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 6 страница

  I’m looking at my dry, cracked fingers under hers as she continues to speak. Her fingernails are painted a pinkish orange, like the roses in Mrs. Dunwitty’s garden. I envision the tips of her rosy fingers tracing circles down the back of my neck just before I kiss her. Obviously, I’m not listening anymore. Charlotte removes her hand and snaps her fingers in my face to awaken me. I feel my ears flame up. An apology tumbles off my lips. “Sorry.” Why am I always apologizing to this girl?... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 5 страница

  “Which is the real reality?” “I don’t care. It’s a cat.” “Let’s suppose it isn’t a cat,” Charlotte says, her voice tinged with a current of electricity. “Let’s suppose it’s something else.” “Like what?” “I dunno—me.” Shit. Charlotte continues. “So if I die, but no one is there to see it, am I still alive until the moment someone notices?” I exchange a look with Becca. What the hell? Becca shrugs and looks like she may say something until Charlotte... [читать подробенее]


 • - TABLE OF CONTENTS 5 страница

      балансам сельскохозяйственной продукции       бюджетам сельскохозяйственных предприятий       сметам сельскохозяйственных предприятий       системе счетов 1. Средняя себестоимость изделия А по совокупности компаний... [читать подробенее]


 • - TABLE OF CONTENTS 4 страница

      конъюнктуры рынка       структуры фондовых индексов       конъюнктуры кредитного рынка       структуры налоговых поступлений в бюджет 18. Определите название счета:     счет производства сектора     ... [читать подробенее]


 • - Table of Contents 4 страница

  “Why?” asks Ms. Finch. Jenna’s tiny hands flutter by her sides. She turns to look at Misty sitting beside her, and I can see her face flushing. Jenna isn’t so good at speaking in public, but man, she can race through a genome project like lightning. Misty takes over in her brash voice. “Don’t we need to have notes for the test?” Ms. Finch’s brow pulls forward for a second before she smiles. “Oh, no, this novel is just to enjoy. There’s no test.” A snort escapes from me.... [читать подробенее]