Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия English-Latin dictionary
просмотров - 771

abdomenabdomen, inis n

abductabducens, entis

acidacidum, i n

acquired acquisitus, a, um

acuteacutus, a, um

to addaddo, adděre

afferentafferens, entis

afterpost (+ Acc.)

airaer, aeris m

alveolus (air sac)alveolus, i m

andet

angleangulus, i m

anterioranterior, ius

anusanus, i m

aortaaorta, ae f

aperture apertura, ae f

appendixappendix, icis f

apexapex, icis m

arch arcus, us m

arteryarteria, ae f

ascending ascendens, entis

atlasatlas, atlantis m

atriumatrium, i n

backdorsum, i n

bad malus, a, um

bark cortex, icis m

basis basis, is f

to be sum, esse

benignbenignus, a, um

berrybacca, ae f

betweeninter (+ Acc.)

big, greatmajor, majus

bile bilis, is а seu fel, is n

blackniger, gra, grum

bloodsanguis, inis m

blood vesselvas, vasis n

bluecoeruleus, a, um

bodycorpus, oris n

bone os, ossis n

bone marrow medulla ossium

braincerebrum, i n

branchramus, i m

breast mamma, ae f

bronchusbronchus, i m

bursa bursa, ae f

budgemma, ae f

CamphoreCamphora, ae f

сanalcanalis, is m

caecum, blind gut caecum, i n

cancercancer, cri m

capsule capsula, ae f

cartilagecartilago, inis f

Castor oiloleum Ricini

сavecaverna, ae f

cavitycavitas, atis f

cell cellula, ae f

cervical cervicalis, e

cheekbucca, ae f

cheek-bonezygoma, atis n

childinfans, ntis m,f

chinmentum, i n

chronic chronicus, a, um

circumflex circumflexus, a, um

closedclausus, a, um

coatedobductus, a, um

columncolumna, ae f

common bileductductuscholedochus

communicating communicans, antis

complicated complicatus, a, um

compose, compound compositus, a, um

congenital, natural congenitus, a, um

crestcrista, ae f

daydies, ei m

decoctiondecoctum, i n

to decorate orno, ornare

deformingdeformans, antis

depurativedepuratus, a, um

descending descendens, entis

diabetesdiabetes, ae m

diameterdiameter, tri f

diluteddilutus, a, um

distilled destillatus, a, um

dosedosis, is f

dropgutta, ae f

drysiccus, a, um

duodenumduodenum, i n

ear auris, is f

efferent efferens, entis

emulsionemulsum, i n

esophagus oesophagus, i m

exemplarexemplar, aris n

extractextractum, i n

eyeocŭlus, i m

eyelidpalpebra, ae f

to feednutrio, nutrire

fibrefibra, ae f

fibrousfibrosus, a, um

fibula fibula, ae f

finger digitus, i m

flower flos, floris m

fluid fluidus, a, um

foodcibus, i m

foot pes, pedis m

forpro (+ Abl.)

forearm antebrachium, i n

foreheadfrons, frontis f

formforma, ae f

to formformo, formāre

fracture fractura, ae f

freshrecens, entis

from a, ab (+ Abl.)

gallbladdervesica fellea seu vesica biliaris

gelatinousgelatinosus, a, um

giverecipio, recipĕre

gumgingiva, ae f

glandglandula, ae f

graycinereus, a, um

great, bigmajor, majus

greenviridis, e

grinded tritus, a, um

groovesulcus, i m

gutintestinum, i n

hand manus, us f

headcaput, itis n

heartcor, cordis n

herb herba, ae f

herniahernia, ae f

horncornu, us n

humus humus, i m

imminent, threateningimminens, entis

inin (+ Acc./Abl.)

incipient incipiens, entis

incisureincisura, ae f

inferior inferior, ius

infusion infusum, i n

injection injectio, onis f

intermittentintermittens, entis

intestine intestinum, i n

jointarticulatio, onis f

kidneyren, renis m

knee genu, us n

knee-cap patella, ae f

larynx larynx, ngis m

latentlatens, entis

leaffolium, i n

to learndisco, discěre

leftsinister, tra, trum

ligamentligamentum, i n

limbmembrum, i n

line linea, ae f

linimentlinimentum, i n

liplabium, i n

liquidliqor, oris m

liverhepar, atis n

lobelobus, i m

locationlocus, i m

lower jawmandibula, ae f

lungpulmo, onis m

lymphlympha, atis n

lymph node nodus lymphaticus seu lymphonodus, i m

lymph vesselductus bilifer

malignantmalignus, a, um

marginmargo, inis m

medicament1. medicamentum, i n;

2. remedium, i n

methodmethodus, i f

migrantmigrans, antis

milklac,lactis n

to mixmisceo, miscēre

mouthos, oris n

mucilagemuca, ae f

mucous mucosus, a, um

muscle musculus, i m

narcosisnarcosis, is f

neck1. collum, i n;

2. cervix, icis f

nervenervus, i m

network rete, is n

node nodus, i m

nose nasus, i m

numbernumerus, i m

oftensaepe

oiloleum, i n

ointment unguentum, i n

old senilis, e

openapertus, a, um

to open aperio, aperire

orsive, seu

orbit orbita, ae f

organorgănon, i n

out ofe, ex (+ Abl.)

ovary ovarium, i n

palate palatum, i n

pancreaspancreas, atis n

part pars, partis f

paste pasta, ae f

pelvis pelvis, is f

period periodus, i f

perforated perforatus, a, um

perspiration sudor, oris m

perforatingperforans, antis

phalanxphalanx, ngis m

plasteremplastrum, i n

platelamĭna, ae f

posterior posterior, ius

powderpulvis, eris n

to preparepraeparo, praeparare

primaryprimarius, a, um

profoundprofundus, a, um

prominentprominens, entis

pulse pulsus, us m

puspus, puris n

quickly 1. cito;

2. statim

real, trueverus, a, um

rectified rectificatus, a, um

rectumrectum, i n

recurrentrecurrens, entis

red ruber, bra, brum

to repeat repeto, repetĕre

region regio, onis f

rib costa, ae f

right dexter, tra, trum

root radix, icis f

round1. rotundus, a, um

2. teres, etis (musculus)

sacsaccus, i m

scapula scapula, ae f

sciaticischiadicus, a, um

scullcranium, i n

secondarysecundarius, a, um

to seevideo, vidēre

shortbrevis, e

shoulder brachium, i n

shoulder bone humerus, i m

simplesimplex, icis

sinussinus, us m

sidelatus, eris n

simplesimplex, icis

skeleton skeleton, i n

skincutis, is f

smallminor, minus

solution solutio, onis f

speciesspecies, erum f

spinal cordmedulla spinalis

to splitfindo, findĕre

spleenlien, lienis m

spurcalcar, aris n

starchamylaceus, a, um

stomachgaster, tris f

stoneconcrementum, i n

substance substantia, ae f

sugar Saccharum, i n

superior superior, ius

suppositorysuppositorium, i n

surfacefacies, ei f

surgeon chirurgus, i m

suture1. sutura, ae f;

2. raphe, es f

syrupsirŭpus, i m

tablettabuletta, ae f

to takerecipio, recipĕre

to teach doceo, docēre

tendontendo, inis m

thoracic thoracicus, a, um

throatpharynx, ngis m

through per (+ Acc.)

thumbpollex, icis f

thyroid thyreoideus, u, um

tincturetinctura, ae f

tibiatibia, ae f

to, towardsad (+ Acc.)

toehallux, ucis m

tonguelingua, ae f

toothdens, dentis m

transversetransversus, a, um

to treat 1. medico, medicare;

2. curo, curare

tubertuber, ěris n

tubercle tuberculum, i n

tumortumor, oris m

to turn oververto, vertěre

ulnaulna, ae f

umbilicus, navel umbilicus, i m

under, belowsub (+ Acc./Abl.)

upper jawmaxilla, ae f

urinary bladder vesica urinaria

urine urina, ae f

uterusuterus, i m

vaginavagina, ae f

vein vena, ae f

ventricle ventriculus, i m

vertebravertebra, ae f

vessel (blood)vas, vasis n

virusvirus, i n

wallparies, etis m

wateraqua, ae f

whitealbus, a, um

widelatus, a, um

wingala, ae f

withcum (+ Abl.)

without sine (+ Abl.)

womanfemina, ae f

to writescribo, scribĕre

to write on labelsigno, signare

xiphoid xiphoideus, a, um

yellow flavus, a, um