Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
просмотров - 775

II тип – цитотоксичний, пов'язаний з утворенням IgG (окрім IgG 4) і IgM-антитіл до детермінантів, що є на власних клітинах. За цим типом перебігають деякі гематологічні захворювання, наприклад, аутоіммунна гемолітична анемія, міастенія, алергічний лікарський агранулоцитоз, тромбоцитопенія і деякі інші.

III тип - імунокомплексний, пов'язаний з утворенням імунних комплексів алергенів і аутоалергенів з IgG (IgG1, IgG3) або IgM-антитілами і з пошкоджуючою дією цих комплексів на тканини організму. За цим типом розвиваються сироваткова хвороба, анафілактичний шок, екзогенні алергічні альвеоліти («легеня фермера», «легеня голубівника» й ін.), гломерулонефрити й ін.

IV тип - клітинно-опосœередкований (інша назва - гіперчутливість сповільненого типу, ГСТ) - пов'язаний з утворенням сенсибілізованих лімфоцитів (Т-ефекторів). За цим типом розвиваються алергічний контактний дерматит, реакція відторгнення трансплантата й ін. Цей механізм бере участь як компонент і в інфекційно-алергічних захворюваннях, таких як туберкульоз, лепра, бруцельоз, сифіліс, грибкові захворювання шкіри й легенів, протозойних інфекцій і ін.

V тип – анти рецепторний, пов'язаний з наявністю антитіл до фізіологічно важливих детермінантів клітинної мембрани.

Традиційно склалося 4 основні принципи лікування алергічних захворювань:

1. усунення алергену з організму хворого;

2. використання засобів, які неспецифічно пригнічуюють алергічні реакції без урахування характеристики конкретного алергену;

3. імуносупресивна терапія;

4. специфічна гіпосœенсибілізація або специфічна імунотерапія.

5.

1. Заповніть таблицю «Основні напрямки лікування алергійних захворювань».

Напрямки фармакотерапії Фармакотерапев-тичні групи ЛЗ
1. Усунення причини сенсибілізації    
2. Специфічна гіпосœенсибілізація    
3. Неспецифічна гіпосœенсибілізація    
4. Протизапальна терапія    
5. Симптоматична терапія    

2. Скласти схему невідкладної допомоги при анафілактичному шоку.

Напрямки фармакотерапії Фармакотера-певтичні групи ЛЗ, доза, шлях введення
1. Синдромальна невідкладна допомога - корекція АТ - корекція серцевого викиду - усунення бронхоспазма.    
2. Пригнічення вироблення і вивільнення медіаторів алергії    
3. Блокада тканинних рецепторів, взаємодіючих з медіаторами алергії    
4. Корекція об’єму циркулюючої крові    

3. Заповніть таблицю «Напрямки фармакотерапії набряку Квінке».

Напрямки фармакотерапії Фармакотера-певтичні групи ЛЗ, доза, шлях введення
1. Усунення бронхоспазма    
2. Усунення набряку гортані    
3. Гіпосœенсибілізація    
4. Дегідратація.    

4. Заповніть таблицю «Напрямки фармакотерапії кропивниці».

Напрямки фармакотерапії Фармакотерапев-тичні групи ЛЗ
1. Специфічна десенсибілізація    
2. Неспецифічна десенсибілізація    
3. Протизапальна терапія    
4. Дегідратаційна терапія    
5. Усунення свербіння шкіри.    
6. Стимуляція функції наднирників    

5. Заповніть таблицю «Фармакотерапія синдрому Лайєлла і Стівенса-Джонсона».

Напрямки фармакотерапії Фармакотерапев-тичні групи ЛЗ, доза, шлях введення
1. Обробка уражених слизових оболонок    
2. Ліквідація геморагічних явищ    
3. Дезінтоксикація    
4. Гіпосœенсибілізуюча терапія    
5. Боротьба зі зневодненням організму    
6. Антибактеріальна терапія.    

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Поняття про алергію, аалергічних станів.

2. Причини, фактори, які викликають схильність до алергії, механізми розвитку алергійних реакцій.

3. Етіологію, патогенез, клініку, напрямки фармакотерапії кропивниці, набряку Квінке.

4. Етіопатогенез, клінічну картину, першу допомогу при анафілактичному шоці.

5. Етіологію, патогенез, клініку, напрямки фармакотерапії синдрому Лайєлла і Стівенса-Джонсона.

6. Етіологію, патогенез, клініку, напрямки фармакотерапії лікарської алергії, харчової алергії.


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]