Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
просмотров - 873

1. Заповніть таблицю «Методи дослідження в офтальмології й оториноларингології».

Методи дослідження Визначення поняття Клінічне значення
1. Дослідження внутрішньоочного тиску (тонометрія)    
2. Ехоофтальмографія    
3. Дослідження функції зорового аналізатора    
4. Дослідження клінічної рефракції    
5. Риноскопія    
6. Фарингоскопія    
7. Ларингоскопія    
8. Отоскопія    
9. Аудіометрія    
10. Вестибулометрія    

2. Заповніть таблицю «Основні напрямки фармакотерапії глаукоми».

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи ліків Препарати
1. Офтальмогіпотензивна терапія (місцева і загальна) з метою нормалізації внутрішньоочного тиску    
2. Терапія, що сприяє поліпшенню кровопостачання внутрішніх оболонок ока та інтраокулярної частини зорового нерва    
3.Терапія, спрямована на нормалізацію метаболізму в тканинах ока з метою впливу на дистрофічні процеси.    

3. Заповніть таблицю «Основні напрямки фармакотерапії кон'юнктивітів».

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи Препарати
1. 1. Вплив на інфекцію з урахуванням чутливості збудника    
2. 2. Наявність сильного виділення з кон'юнктивального мішка    
3. 3. При вірусних кон'юнктивітах    
4. 4. При кон'юнктивітах, викликаних хламідіями    
5. 5. При алергійних кон'юнктивітах    
6. 6. При хронічних алергійних кон'юнктивітах    

4. Заповніть таблицю «Напрямки фармакотерапії захворювань рогової оболонки - кератитів і дистрофій».

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи ліків Препарати.
1. Вплив на інфекцію з урахуванням чутливості збудника    
2. Вплив на імунну систему.    
3. При герпетичних кератитах.    
4. При бактеріальних кератитах.    
5. Боротьба з виразковими ураженнями роговиці.    
6. При туберкульозних кератитах.    
7. Поліпшення епітелізації роговиці.    
8. Зниження гостроти зору.    
9. Вплив на запальну інфекцію    
10. Розсмоктування помутнінь роговиці.    

5. Заповніть таблицю «Основні напрямки фармакотерапії ринітів».

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи Препарати
1. Гіпертермія.    
2. Десенсибілізуюча терапія.    
3. Розрідження в'язких виділень.    
4. При хронічному катаральному риніті.    
5. При хронічному гіпертрофічному риніті.    

6. Заповніть таблицю «Основні напрямки фармакотерапії хронічного гнійного середнього отиту».

Напрямки фармакотерапії Фармакологічні групи Препарати
1. Вплив на мікрофлору    
2. Наявність ознак алергії    
3. Наявність перфораційного отвору.    
4. Зменшення інтоксикації    
5. Місцеве лікування.    

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Короткі анатомо-фізіологічні відомості про орган зору, ніс, глотку, гортань, вухо.

2. Методики дослідження органа зору.

3. Основні методи досліджень в оториноларингології.

4. Етіологію, патогенез, клінічну картину й основні напрямки фармакотерапії захворювань слизової оболонки ока, рогової оболонки ока, судинної оболонки ока.

5. Етіопатогенез, клініку і фармакотерапію захворювань: уєвитів, іридоциклітів.

6. Причини, механізми розвитку, клініка і фармакотерапія глаукоми і катаракти.

7. Специфічні для офтальмології лікарські препарати.

8. Причини, механізми розвитку, клінічна картина і фармакотерапія ринітів.

9. Етіпатогенез, клінічні прояви й основні напрямки фармакотерапії отитів.

10. 11.Етіологію, патогенез, клініку і фармакотерапію фарингітів і ларингітів.

IV. ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ:

1. Найважливіші напрямки фармакотерапії захворювань очей: гальмування алергічних реакцій, боротьба з мікробною та вірусною інфекцією; регуляція внутрішньоочного тиску і величини зіниці.

2. Основні принципи фармакотерапії окремих захворювань очей (кон`юнктивіти, кератити, ірідоцикліти, глаукома).

3. Основні напрямки фармакотерапії отолярінгологічних захворювань: отитів, фарингитів, лярингитів, ринитів.

4. Принципи вибору напрямків фармакотерапії в офтальмології й оториноларингології.

5. Роль провізора в профілактиці ускладнень лікарської терапії захворювань очей і ЛОР-хвороб.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

1. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 348 с.

2. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 312 с.

3. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. – 368 с.

4. Пропедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. – М.: Медицина. 1989. – 512с.

5. Фармакотерапия /Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.

6. Фармацевтическая опека: Практ. руководство для провизоров и семейных врачей/ И.А. Зупанец, В.П. Черных, В.Ф. Москаленко и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Золотые страницы, 2002. – 264 с.

7. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Запунца, В.А. Усенко. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]