Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия II. САМОСТІЙНА РОБОТА.
просмотров - 697

Ожиріння

Подагра

Гіпотиреоз

Гіпотиреоз – синдром патологічного зниження функції щитоподібної залози різної природи. За патогенетичним принципом відокремлюють первинний гіпотиреоз, обумовлений патологічним процесом в щитоподібній залозі, та вторинний гіпотиреоз, обумовлений пошкодженням гіпоталамо-гіпофізарної системи. Важкі форми гіпотиреозу називають інколи мікседемою внаслідок вираженого слизового набряку (екстрацелюлярне накопичення мукополісахаридів). Недостатня продукція гормонів щитоподібної залози – тироксину та трийодтироніну – в дитячому віці призводить до порушення розумового та фізичного розвитку дитинки (кретинізм).

Подагра – метаболічне захворювання з порушенням пуринового обміну та накопиченням сечової кислоти в організмі, що протікає з повторними нападами гострого атриту, кришталоіндукованими синовіїтами, накопиченням уратів у тканинах. Подагра найчастіше розвивається протягом п'ятого десятиліття життя. Поширеність захворювання складає 0,1 %. Чоловіки хворіють в 20 разів частіше, аніж жінки.

Ожиріння – захворювання, що характеризується надмірним вмістом лою в організмі. В економічно розвинœених країнах ожирінням страждають більш, аніж 30 % населœення. Частота захворювання збільшується з віком.

Заповнити таблиці.

1. Заповніть таблицю «Методи дослідження ендокринних захворювань». Методи дослідження Цукро-вий діабет Дифузний токсичний зоб Гіпотіреоз Ожирін-ня Подаг-ра
1. Скарги          
2. Огляд          
3. Пальпація          
4. Біохімічні дослідження          
5. УЗД          
6. Радіоізотопні дослідження          

2. «Основні напрямки фармакотерапії цукрового діабету».

Патологічні стани Фармакотерапевтична група ЛЗ
1. Цукровий діабет І типу    
2. Цукровий діабет ІІ типу    

3. «Напрямки фармакотерапії тіреотоксикозу».

Напрямки фармакотерапії Фармакотера-певтичні групи ЛЗ
1. Пригнічення функції щитовидної залози.    
2. Усунення нервово-вегетативних розладів.    
3. Зниження надходження в кров тіреоїдних гормонів.    
4. Усунення підвищеної дратівливості.    

4. «Основні напрямки фармакотерапії гіпотіреоза».

Напрямки фармакотерапії Фармакотера-певтичні групи ЛЗ
1. Постійна замісна терапія.    
2. Вітамінотерапія    

5 «Основні напрямки фармакотерапії подагри».

Напрямки фармакотерапії Фармакотера-певтичні групи ЛЗ
1. Підвищення екскреції сечової кислоти.    
2. Зменшення синтезу сечової кислоти.    

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Етіологію, патогенез і клінічну картину цукрового діабету.

2. Основні напрямки фармакотерапії цукрового діабету. ЛЗ інсуліну і пероральні протидіабетичні засоби.

3. Поняття про гіпо– і гіперглікемічну кому: причини, клінічна картина, основні напрямки фармакотерапії.

4. Причини, механізми розвитку, діагностичні критерії й основні напрямки фармакотерапії дифузного токсичного зоба.

5. Етіологію, патогенез, клінічні прояви і напрямки фармакотерапії гіпотіреоза.

6. Причини виникнення, механізми розвитку, клініка патологічного ожиріння й основні напрямки фармакотерапії.

7. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії й основні напрямки фармакотерапії подагри.


Читайте также


 • - II. Транспозиция крупных сосудов (ТКС)

  А. Встречаемость: 5-8% от всех случаев ВЗС (25% всех летальных исходов в период новорожденности из-за ВЗС). Б. Этиология: аномальное строение луковицы аорты. 1. С соотношением 4:1 преобладают мужчины. 2. Факторы риска не выделены. В. Анатомия. 1. Желудочково-артериальная... [читать подробенее]


 • - III) Жизнь и переводческая деятельность Кирилла и Мефодия

  Император Михаил, а затем и патриарх Фотий начинают непрерывно направлять Константина, как посланника Византии, к соседним народам для убеждения их в превосходстве византийского христианства над всеми другими религиями. Константин отправляется в Болгарию, обращает в... [читать подробенее]


 • - Башня III Интернационала В.Е. Татлина

  Архитектура XX в. План 1. Башня III Интернационала В.Е. Татлина, 2. Музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта Памятник III Коммунистического Интернационала, или "Башня Татлина" - самый известный и грандиозный проект российского художника, архитектора и дизайнера В. Е. Татлина -... [читать подробенее]


 • - XII.2. Аттестация лабораторий

  «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00 [3] устанавливают основные требования к лабораториям и порядок аттестации лабораторий, выполняющих неразрушающий контроль (ПК) технических устройств, зданий и сооружений,... [читать подробенее]


 • - ЛЕКЦИЯ XIII

  Общее содержание мероприятий по охране лесов от пожаров Кроме рассмотренных выше мероприятий по защите и воспроизводству лесов при лесоустройстве осуществляется проектирование мероприятий по охране лесов от пожаров. Оно выполняется по трем направлениям: -... [читать подробенее]


 • - III. Проблема реконструкции индоевропейского праязыка.

  I. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 1. Генеалогическая классификация индоевропейских языков А. Мейе. 2. Типологические классификации языков. 3. Проблема реконструкции индоевропейского... [читать подробенее]


 • - Підсумкові тестові завдання до модуля II

  1. З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структуриООН: а) МАГАТЕ; б) МЕА; в)АЯЕ; г) ЦЕРН. 2. З організацій енергетичної галузі назвіть такі, що належать до структури ОЕСР: а) МАГАТЕ, ЦЕРН; б) МЕА, АЯЕ.- 3. Головним напрямом діяльності ЮНІДО е... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання до модуля II

  1. Визначте головну мету ЮНІДО. 2. Назвіть джерела фінансових витрат ЮНІДО на цілі розвитку. 3. Яким чином складається система гарантій МАГАТЕ? 4. Визначте сферу діяльності АЯЕ. 5. Співробітництво ФАО з Україною. Функції ФАО. 6. Головна мета Світової продовольчої... [читать подробенее]


 • - Дворец Диоклетиана в Спалато (кон. III в.)

  Император Диоклетиан (284-305 гг.) в течение двадцати лет успешно боролся с нашествиями варваров и с христианами. В 305 году он отказался от власти и поселился в своем дворце в Далмации (Иллирии) на берегу Адриатического моря. В конце III в. н. э., при Диоклетиане, завер­шилось... [читать подробенее]


 • - Часть II нашего издания полностью посвящена потреблению и потребительскому спросу. 14 страница

  Однако все эти характеристики по-прежнему не позволяют ответить на вопрос о том, во сколько раз доходы одних групп населения превышают доходы других. В этом отношении анализ доходов целесообразно дополнить характеристиками, измеряющими разрыв между высокодоходными и... [читать подробенее]