Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
просмотров - 205

II. САМОСТІЙНА РОБОТА.

1. Заповніть таблицю «Основні неврологічні захворювання»

Нозологічна одиниця Визначення Основні напрямки фармакотерапії
1. Невралгія 2. Радикуліт 3. Неврит 4. Мігрень      

2. заповніть таблицю «Визначити основні відмінності та напрямки фармакотерапії інсультів»:

Нозологічна одиниця Визначення понять Напрямки фармакотерапії
геморагічний інсульт    
Ішемічний інсульт    

3. Визначить напрямки фармакотерапії інфекційних захворювань нервової системи:

Захворювання Етіологічний фактор Основні напрямки фармакотерапії
Менінгіти   Серозні    
Гнійні    
Енцефаліти Первинні    
Вторинні    
Енцефаліти, викликані повільними інфекціями (демієлінізуючі)    

4. Заповніть таблицю «основні поняття та напрямки фармакотерапії психозів і неврозів»

Нозологічні одиниці Визначення понять Основні напрямки фармакотерапії
Неврози 1. Психастенія Істерія Неврастенія Нав'язливі стани      
психози 1.Шизофренія 2.Маніакально-депресивний психоз      

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Основні симптоми і синдроми неврологічних і психічних захворювань.

2. Етіологію, патогенез, клінічну картину та основні напрямки фармакотерапії невралгії, радикулітів, невритів, хвороби Паркінсона, мігрені.

3. Етіологію, патогенез, клінічну картину та напрямки фармакотерапії основних неврологічних захворювань інфекційного характеру (менінгіти, енцефаліти).

4. Поняття й основні напрямки фармакотерапії основних неврологічних захворювань, зв'язаних з гострим та хронічним порушенням мозкового кровообігу (геморагічний і ішемічний інсульти).

5. Поняття про психози і неврози. Етіологія, патогенез, клінічна картина та основні напрямки фармакотерапії неврозів (психастенія, істерія, неврастенія, нав'язливі стани).

6. Поняття й основні напрямки фармакотерапії психозів (шизофренія, маніакально-депресивний психоз).

1. Етіологія, патогенез, напрямки і мета фармакологічного втручання при захворюваннях центральної і периферичної нервової системи (мігрень, паркінсонізм, неврози, невралгії, неврити, радикуліти, менінгіти).

2. Гострі і хронічні порушення мозкового кровообігу. Основні напрямки фармакотерапії.

3. Поняття й основні напрямки фармакотерапії психозів (шизофренія, маніакально-депресивний психоз).

4. Роль провізора в профілактиці ускладнень фармакотерапії основних неврологічних і психічних захворювань.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: Универсум Паблишинг, 2000.- 541с.

2. Клінічна фармакологія: У 2-х томах / За ред. І.К.Латогуза, Л.Т.Малої, А.Я. Циганенка. - Харків: Основа, 1995. - Т. 1. – 628с.

3. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 348 с.

4. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 312 с.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. – Изд. 2, перераб. и доп. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 528с.

6. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. – 368 с.

7. Пропедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. – М.: Медицина. 1989. – 512с.

8. Фармакотерапия /Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.

9. Фармацевтическая опека: Практ. руководство для провизоров и семейных врачей/ И.А. Зупанец, В.П. Черных, В.Ф. Москаленко и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, В.А. Усенко. – Х.: Золотые страницы, 2002. – 264 с.

10. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизоров и семейных врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Запунца, В.А. Усенко. – Х.: Мегаполис, 2003. – 608 с.


Читайте также


 • - IV. Стеноз a. pulmonalis

  III. Атрезия трехстворчатого клапана А. Встречаемость: 2-5% больных с синими пороками сердца. Б. Анатомия. 1. Присутствуют четыре основные аномалии: 1) атрезин трехстворчатого клапана, 2) ДМПП, 3) гипоплазия ПЖ, 4) ДМЖП. Кровь обычно поступает в ПЖ через ДМЖП. 2. У 30% больных... [читать подробенее]


 • - IV. Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

  III. Полный (открытый) предсердно-желудочковый канал А. Эмбриология: выраженные дефекты развития эндокардиальных валиков. Б. Патология. 1. Значительный атриовентрикулярный дефект, включающий как меж-предсердную, так и межжелудочковую перегородку. 2. Патология... [читать подробенее]


 • - IV – малонебезпечні (бензин, фенол).

  Що шкідливіша речовина, то складніше здійснити захист атмосферного повітря і то нижчий його ГДК. Для кожної речовини встановлюються два нормативи: максимальна разова і середньодобова. Максимальна разова ГДК встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у... [читать подробенее]


 • - Базилика Максенция-Констрантина в Риме, нач. IV века

  Это одно из лучших достижений строительного искусства римлян: «Все великолепные сооружения Максенция, как храм Ромы (Urbis) и базилику, сенаторы посвятили за заслуги Флавию [Константину]….» (Аврелий Виктор, О цезарях, 40, 26) (рис. 10.25). Здесь цилиндрические своды, пересекаясь,... [читать подробенее]


 • - Культовые и мемориальные сооружения IV в. до н. э.

  Храм Артемиды в Эфесе был перестроен вскоре после пожара 365 г. до н. э. архитектором Дейнократом. План грандиозного диптера VI в. до н. э. был в ос­новном сохранен, лишь стилобат был поднят на несколько ступеней. Низ колонн, как и в ар­хаическом храме, был украшен богатыми... [читать подробенее]


 • - IV. Мировая система. Проблемы глобализации. Место России в мировом сообществе.

  Предупреждение и разрешение социальных конфликтов. Стадии развития конфликтов. 1. перевес одной из сторон позволяет навязать более слабому свои условия прекращения конфликта. 2. борьба идет до полного поражения одной из сторон 3. затяжной характер из-за недостатка... [читать подробенее]


 • - Комплекс мужского костюма на вторую половину XIVв. - начало XVвека.

  1) Брэ. Шьется из белого льна. Перед пошивом обязательно постирайте и прогладьте купленную ткань! Лён имеет неприятную особенность «садиться», то есть ваша одежда после пошива может уменьшится в размерах под воздействием влаги. Длина до колен или чуть выше. Крой: ... [читать подробенее]


 • - РАЗРЕЗ IV

  РАЗРЕЗ II РАЗРЕЗ IV 3 I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 5,3 3,8 Рис.2.3.Поперечные профили земляного полотна первого варианта реконструкции обгонного пункта ВАРИАНТ 2 РАЗРЕЗ I I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 3,8 I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 3,8 Рис.2.4.Поперечные... [читать подробенее]


 • - XII—XIV вв.

  1 — дворец; 2 — аркада теремца (фреска Кнево-Софийского собора); 3 — трехэтажный столп с шатром; 4 — крещатая крыша; 5 - бочечная крыша на тереме (Радзивилловская летопись) 6 - бочечная крыша, гульбище, вышка (Хроника Амратола) 7 - 9 - кубоватые крыши (Радз. лет.) 10 -... [читать подробенее]


 • - XII—XIV вв.

  1 — дворец; 2 — аркада теремца (фреска Кнево-Софийского собора); 3 — трехэтажный столп с шатром; 4 — крещатая крыша; 5 - бочечная крыша на тереме (Радзивилловская летопись) 6 - бочечная крыша, гульбище, вышка (Хроника Амратола) 7 - 9 - кубоватые крыши (Радз. лет.) 10 -... [читать подробенее]