Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия IV. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ.
просмотров - 234

ІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА.

1. Заповніть таблицю “Види захворювань”.

Види захворювань Дати визначення
1). Основне захворювання 2). Супутнє захворювання 3). Гостре захворювання 4). Хронічне захворювання 5). Ускладнення хвороби 6). Рецидив    

2. Заповніть таблицю “Види анамнезу”.

Види анамнезу Визначення поняття Значення для діагностики Значення для раціональної лікарської терапії
1).Анамнез хвороби 2).Анамнез життя 3).Лікарський анамнез      

3. Заповніть таблицю “Методи дослідження хворого”.

Методи дослідження хворого Визначення поняття
Фізікальні: - огляд - пальпація - перкусія - аускультація Інструментальні: - антропометрія - термометрія - рентгенологічне дослідження - ендоскопія - біопсія і цитологічне дослідження - елœектрофізіологічні - ультразвукові методи дослідження (УЗД) - магнітно-резонансна томографія  

4. Заповніть таблицю «Види фармакотерапії»:

Вид фармакотерапії Визначення поняття Приклади
1. Етіотропна 2. Патогенетична 3. Симптоматична 4. Замісна 5. Профілактична    

5. Заповніть таблицю «Види діагнозів»:

Діагноз Визначення поняття
1. Попередній 2. Диференціальний 3. Остаточний  

ІІІ. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

1. Мета вивчення фармакотерапії.

2. Деонтологічні аспекти взаємовідносин: провізор-лікар, провізор-хворий.

3. Поняття про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороб людини.

4. Поняття про хворобу – гостре і хронічне, основне і супутнє захворювання, ускладнення.

5. Методи клінічного обстеження хворих: опитування, дані анамнезу, фізичні, лабораторні, інструментальні. Їхнє практичне значення.

6. Основні види фармакотерапії: етіотропна, патогенетична, симптоматична, замісна.

1. Мета і задачі фармакотерапії. Взаємозв'язок фармакотерапії з медико-біологічними і клінічними дисциплінами.

2. Етика і деонтологія в медицині і фармації.

3.Загальні поняття про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороб людини.

4. Медична документація: амбулаторна карта хворого, історія хвороби стаціонарного хворого, лист лікарських призначень.

5. Значення методів обстеження хворого для діагностики і фармакотерапії.

6. Роль і значення фармакотерапії в комплексному лікуванні різних захворювань.

Література.

1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: Универсум Паблишинг, 2000.- 541с.

2. Клінічна фармакологія: У 2-х томах / За ред. І.К.Латогуза, Л.Т.Малої, А.Я. Циганенка. - Харків: Основа, 1995. - Т. 1. – 628с.

3. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 1 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 348 с.

4. Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2 /С.В. Нальотов, І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва, О.В. Крайдашенко й ін.; За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – 312 с.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. – Изд. 2, перераб. и доп. – М.: Гэотар Медицина, 1999. – 528с.

6. Лихтенштейн Е.И. Помнить о больном. Пособие по медицинской деонтологии. – К.: Вища школа, 1978. – 176 с.

7. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. – М.: Бионика, 2002. – 368 с.

8. Пропедевтика внутренних болезней /Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. Гребенева. – М.: Медицина. 1989. – 512с.

9. Фармакотерапия /Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.


Читайте также


 • - IV. Стеноз a. pulmonalis

  III. Атрезия трехстворчатого клапана А. Встречаемость: 2-5% больных с синими пороками сердца. Б. Анатомия. 1. Присутствуют четыре основные аномалии: 1) атрезин трехстворчатого клапана, 2) ДМПП, 3) гипоплазия ПЖ, 4) ДМЖП. Кровь обычно поступает в ПЖ через ДМЖП. 2. У 30% больных... [читать подробенее]


 • - IV. Дефекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

  III. Полный (открытый) предсердно-желудочковый канал А. Эмбриология: выраженные дефекты развития эндокардиальных валиков. Б. Патология. 1. Значительный атриовентрикулярный дефект, включающий как меж-предсердную, так и межжелудочковую перегородку. 2. Патология... [читать подробенее]


 • - IV – малонебезпечні (бензин, фенол).

  Що шкідливіша речовина, то складніше здійснити захист атмосферного повітря і то нижчий його ГДК. Для кожної речовини встановлюються два нормативи: максимальна разова і середньодобова. Максимальна разова ГДК встановлюється для попередження рефлекторних реакцій у... [читать подробенее]


 • - Базилика Максенция-Констрантина в Риме, нач. IV века

  Это одно из лучших достижений строительного искусства римлян: «Все великолепные сооружения Максенция, как храм Ромы (Urbis) и базилику, сенаторы посвятили за заслуги Флавию [Константину]….» (Аврелий Виктор, О цезарях, 40, 26) (рис. 10.25). Здесь цилиндрические своды, пересекаясь,... [читать подробенее]


 • - Культовые и мемориальные сооружения IV в. до н. э.

  Храм Артемиды в Эфесе был перестроен вскоре после пожара 365 г. до н. э. архитектором Дейнократом. План грандиозного диптера VI в. до н. э. был в ос­новном сохранен, лишь стилобат был поднят на несколько ступеней. Низ колонн, как и в ар­хаическом храме, был украшен богатыми... [читать подробенее]


 • - IV. Мировая система. Проблемы глобализации. Место России в мировом сообществе.

  Предупреждение и разрешение социальных конфликтов. Стадии развития конфликтов. 1. перевес одной из сторон позволяет навязать более слабому свои условия прекращения конфликта. 2. борьба идет до полного поражения одной из сторон 3. затяжной характер из-за недостатка... [читать подробенее]


 • - Комплекс мужского костюма на вторую половину XIVв. - начало XVвека.

  1) Брэ. Шьется из белого льна. Перед пошивом обязательно постирайте и прогладьте купленную ткань! Лён имеет неприятную особенность «садиться», то есть ваша одежда после пошива может уменьшится в размерах под воздействием влаги. Длина до колен или чуть выше. Крой: ... [читать подробенее]


 • - РАЗРЕЗ IV

  РАЗРЕЗ II РАЗРЕЗ IV 3 I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 5,3 3,8 Рис.2.3.Поперечные профили земляного полотна первого варианта реконструкции обгонного пункта ВАРИАНТ 2 РАЗРЕЗ I I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 3,8 I II 4 5 15,0 15,0 3,8 5,3 5,3 7,5 3,8 Рис.2.4.Поперечные... [читать подробенее]


 • - XII—XIV вв.

  1 — дворец; 2 — аркада теремца (фреска Кнево-Софийского собора); 3 — трехэтажный столп с шатром; 4 — крещатая крыша; 5 - бочечная крыша на тереме (Радзивилловская летопись) 6 - бочечная крыша, гульбище, вышка (Хроника Амратола) 7 - 9 - кубоватые крыши (Радз. лет.) 10 -... [читать подробенее]


 • - XII—XIV вв.

  1 — дворец; 2 — аркада теремца (фреска Кнево-Софийского собора); 3 — трехэтажный столп с шатром; 4 — крещатая крыша; 5 - бочечная крыша на тереме (Радзивилловская летопись) 6 - бочечная крыша, гульбище, вышка (Хроника Амратола) 7 - 9 - кубоватые крыши (Радз. лет.) 10 -... [читать подробенее]