Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Химия Cl Be Cl
просмотров - 295

 
 

Перекривання двох q-орбіталей і двох р-орбіталей від двох атомів хлору проходить під кутом 1800.

Розглянемо види гібридизації інших елœементів другого періоду. Бор за своєю елœектронною будовою може брати участь в утворенні хімічного зв'язку як у не збудженому, так і збудженому стані. У збудженому стані бор може проявляти неповну гібридизацію sр, тобто гібридизацію свого попередника по періоду, і повну sр2. При повній гібридизації у атома бора 3q-орбіталі, вони орієнтуються у просторі під кутом 120°. Відповідно геометрія молекули буде трикутник.

Атом вуглецю може також утворювати зв'язок у незбудженому і збудженому стані. У збудженому стані може бути три види гібридизації неповна sр і sр2, а також повна sр3. При неповній гібридизації у першому випадку утворюються дві q-орбіталі, які орієнтуються у просторі під кутом 180° і три q-орбіталі, які орієнтуються під кутом 120°. При повній гібридизації утворюються чотири q-орбіталі, які орієнтуються у просторі під кутом 109,2°. Відповідно до цього утворюються і різні геометричні форми молекул. Для вуглецю можна навести такі приклади: в етані, кожний атом вуглецю має sр-гібридизацію, в етилені sp2-гібридизацію, в ацетилені sp3-гібридизацію.

Для атомів кисню; азоту та фтору гібридизація не характерна, Це пов'язано з будовою їх атомів. В елœектронній структурі цих атомів немає d-підрівня, тому спарені елœектрони не можуть розпаритись. Ось чому кисень у сполуках завжди двовалентний, а фтор — одновалентний.

Стосовно гібридизації інших елœементів Періодичної системи можна сказати наступне: елœементи-аналоги берилію, бору та вуглецю гібридизуються важче, ніж берилій, бор та вуглець. Аналоги азоту, кисню та фтору приймають участь в утворенні хімічного зв'язку в гібридному стані. Встановити вид гібридизації можливо лише тоді, коли відома графічна формула молекули цих елœементів. Так наприклад, сірка в молекулі сірчаної кислоти має sр2-гібридізацію, тому що 2 р-орбіталі атома сірки перед утворенням хімічного зв'язку не приймали участі в гібридизації.

Взагалі, при утворенні хімічного зв'язку між атомами в молекулах різних хімічних сполук можливі такі види перекривань елœектронних орбіталей: негібридні s—s, p—р і гібридні s—q, s—p, q—q.

Із негібридних орбіталей самий міцний зв'язок утворюється при перекриванні р-р-орбіталей, а із гібридних — при перекриванні двох d-орбіталей. Міцність хімічного зв'язку оцінюється енергією, яка вимірюється в кДж/моль.


Читайте также


  • - Cl Be Cl

        Перекривання двох q-орбіталей і двох р-орбіталей від двох атомів хлору проходить під кутом 1800. Розглянемо види гібридизації інших елементів другого періоду. Бор за своєю електронною будовою може брати участь в утворенні хімічного зв'язку як у не... [читать подробенее]


  • - Cl Be Cl

    Типы гибридизации АО и структура молекул Если у атома в образовании химических связей участвуют разные по типу АО (s-, p-, d- или f-АО), то химические связи формируются электронами не «чистых», а «смешанных», или гибридных орбиталей. Перекрывание гибридных АО происходит... [читать подробенее]