Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Физика Велика спектральна густина
просмотров - 750

В поданій роботі вимірюється один з найважливіших параметрів лазерного випромінювання – кут розходження променя. Величина цього кута визначає спрямованість лазерного променя. Розходження виникає внаслідок дифракції лазерного випромінювання на вихідному отворі резонатора.

Під кутом розходження розуміють тілесний кут, в якому розповсюджується найбільша частка випромінювання. З геометрії відомо, що тілесний кут – це відношення площі S, яка вирізається на сфері конусом з вершиною в центрі сфери, до квадрату радіуса цієї сфери(рис.1).

(1)

Одиницею вимірювання тілесного кута є стерадіан (ср). Тілесний кут можна розрахувати через відповідний плоский кут q:

(2)

Для малих значень q можна скористатися наближеною формулою:

(3)

Величину кута q знаходять фотоелœектричним методом. Для цього на різних відстанях визначають діаметри поперечного перерізу лазерного променя (рис.2).

(4)

Так як кут q дуже малий, то виконується наближена рівність:

(5)

Фотоелœектричний метод дозволяє також дослідити розподіл енергії вздовж перерізу лазерного променя.

Опис експериментальної установки

 
 
Установка складається з блока лазерного випромінювання (1) і фотоелœектричного приладу, який містить в собі фотоелœемент (2),закритий вузькою щілиною, мікроамперметр(3), мікрометричний гвинт(4)та гвинт для поперечного пересування приладу(5). Лазер і фотоелœектричний прилад знаходяться на оптичній лаві(6), вздовж якої їх можна пересувати. Для регулювання лазерного променя по вертикалі використовується гвинт (7).

Увага! Пряме попадання лазерного променя в око шкідливе для зору. Лазерний промінь можна спостерігати лише після відбивання від розсіючих поверхонь.


Читайте также


  • - Велика спектральна густина

    Права и обязанности инвесторов. Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории РФ в любых формах, не запрещенных законом. Оценка вложения капитала в уставный (складочный) капитал коммерческой организации с иностранными инвестициями... [читать подробенее]


  • - Велика спектральна густина

    В поданій роботі вимірюється один з найважливіших параметрів лазерного випромінювання – кут розходження променя. Величина цього кута визначає спрямованість лазерного променя. Розходження виникає внаслідок дифракції лазерного випромінювання на вихідному отворі... [читать подробенее]