Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Физика Закон Ампера
просмотров - 382

Рамка зі струмом у магнітному полі повертається внаслідок дії поля спочатку на кожну ділянку рамки зі струмом. До такого висновку вперше дійшов 1820 року французький фізик Ампер. Провівши багато дослідів, він встановив закон, названий його іменем,

FA = BIlsinα.

Сила Ампера FA дорівнює добутку модуля вектора магнітної індукції на силу струму I, довжину ділянки провідника l і на синус кута α між вектором і напрямом струму.

Напрям сили Ампера визначають за правилом лівої руки (рис. 4.4.5). Якщо ліву руку розташувати так, щоб перпендикулярна до провідника складова вектора магнітної індукції входила в долоню, а чотири витягнутих пальці були напрямлені так само, як струм, то відігнутий на 90° великий палець покаже напрям сили, що діє на відрізок провідника.

Закон Ампера використовують для розрахунку сил, що діють на провідники зі струмом, у багатьох технічних пристроях, зокрема в елœектродвигунах.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом є результатом дії поля на рухомі заряджені частинки всœередині провідника.


Читайте также


 • - Закон Ампера.

  Основні принципи побудови теорії стаціонарних магнітних полів подібні до принципів побудови електростатики. За аналогією з пробним зарядом в електростатиці, під час вивчення магнетизму вводять абстрактне поняття - пробний елемент струму. Елементом струму називають... [читать подробенее]


 • - Тема: Дія магнітного поля на електричний струм. Сила Ампера. Закон Ампера. Робота при переміщенні контура зі струмом у магнітному полі.

  Лекція № 27. Як відомо, електричний струм являє собою упорядкований рух електричних зарядів, на які зі сторони магнітного поля діє магнітна сила. Сила, яка діє на сукупність зарядів, які упорядковано рухаються, тобто на струм, називається силою Ампера. Нехай об’ємна... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера. Фізичні основи роботи електричних машин, електромагнітних реле та електровимірювальних приладів. Закон Ампера

  Тема 4. Магнітостатика На провідники зі струмом, що знаходяться в магнітному полі, діють сили Ампера. Узагальнюючи результати дослідження дії магнітного поля на різні провідники зі струмом, Ампер встановив, що сила , з якою магнітне поле діє на елемент довжини ... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Французский ученый А. Ампер в 1820 г. открыл закон взаимодействия двух токов, текущих в малых отрезках проводников, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. В случае постоянного тока нельзя изолировать отдельный элемент тока, поскольку цепь постоянного тока... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Необходимо рассчитать силу, действующую на проводник с током. -в той точке, где он оказался, q-со знаком. Рассчитаем результирующую силу: отсюда имеем . Для конечного элемента: , где -сила Ампера, действующая на б.м. элемент с током. Под действием силы Ампера, если... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Магнитное поле кольцевого проводника Определим индукцию МП в центре кольца в точке О. Для этого разделим данное кольцо на бесконечно малые отрезки длинной , определим индукцию МП созданную одним из таких элементарных отрезков в точке О. Проведём радиус вектор.... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Магнитное поле кольцевого проводника Определим индукцию МП в центре кольца в точке О. Для этого разделим данное кольцо на бесконечно малые отрезки длинной , определим индукцию МП созданную одним из таких элементарных отрезков в точке О. Проведём радиус вектор.... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Рамка зі струмом у магнітному полі повертається внаслідок дії поля спочатку на кожну ділянку рамки зі струмом. До такого висновку вперше дійшов 1820 року французький фізик Ампер. Провівши багато дослідів, він встановив закон, названий його іменем, FA = BIlsin&... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Рамка зі струмом у магнітному полі повертається внаслідок дії поля спочатку на кожну ділянку рамки зі струмом. До такого висновку вперше дійшов 1820 року французький фізик Ампер. Провівши багато дослідів, він встановив закон, названий його іменем, FA = BIlsin&... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера.

  Магнитное поле оказывает ориентирующее действие на контур с током. Это означает, что на проводник с током, помещенном в магнитное поле действует сила. Эта сила называется силой Ампера. Сила , с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током, находящимся в... [читать подробенее]