Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика Александр Лоуэн 2 страница
просмотров - 704

Третя правова ситуація. Тетяна Мельник застрахувала своє здоров’я у страховій організації. Через певний час вона захворіла на рак щитовидної залози. Від лікаря вона дізналась, що потрібна операція, яка коштує 2,5 тис. доларів. Таких коштів Тетяна не мала. Вона звернулась до страхової компанії за страховою виплатою. Їй було оплачено вартість лікування. Яким правом у галузі охорони здоров’я скористалась Тетяна для оплати медичних послуг? Аргументуйте відповідь.

Скористалася правом на медичне страхування(Право на медичне страхування закріплене у ст. 49 Конституції України. Медичне страхування є одним із видів загальнообов’язкового державного соціального страхування і передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами,а також з бюджетних та інших джерел, передбачених законом.Сьогодні іде законотворчий процес стосовно розробки та прийняття згодом Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування».)

Четверта правова ситуація. У дитячому садку були виявленні масові отруєння дітей харчовими продуктами. Батьки хворих звернулись до державної санітарно-епідеміологічної служби. В результаті проведення експертизи були виявлені порушення зберігання дитячих харчових продуктів, що й призвели до погіршення стану здоров’я дітей.Яке право у галузі охорони здоров’я порушене в цьому випадку? Аргументуйте відповідь.

Порушено право на охорону здоров’я (Право на охорону здоров’я – це право, яке заключає в собі: життєвий рівень, необхідний для підтримання здоров’я людини; безпечне навколишнє природне середовище; санітарно-епідемічне благополуччя території, де проживає людина; безпечні і здорові умови праці; якість харчових продуктів, кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я; достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я; об’єднання в громадські організації; правовий захист та інше. Кожна із цих складових забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій.)

П’ята правова ситуація. 14 річна Оксана важкохвора, лікар запропонував батькам використати для лікування нові, науково обґрунтовані, але ще не допущені до загального застосування лікарські засоби в інтересах виліковування від невиліковної, за висновком традиційної медицини, хвороби. Чи має право лікар пропонувати нові лікарські засоби, які не допущені до загального застосування? Яка правова норма регламентує дану ситуацію?

Право на вибір методів лікування (ст. 284 Цивільного кодексу України; статті 42, 44 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») У медичній практиці застосовуються методи профілактики, діагностики і лікування, дозволені Міністерством охорони здоров’я України. Право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря має особа, яка досягла 14 років. Лікар може застосовувати нові, науково обґрунтовані, але ще не допущені до загального застосування методи діагностики, профілактики, лікування та лікарські засоби в інтересах вилікування хворого та за його згодою (за згодою батьків, опікунів1 або піклувальників2 неповнолітніх та обмежено дієздатних осіб3). Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта͵ застосовуються за згодою інформованого про їх можливі наслідки пацієнта͵ а лікар вживає всіх заходів для відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта.

Приклад. Застосування до неповнолітньої дівчинки за згодою її батьків нових, науково обґрунтованих, але ще недопущених до загального застосування лікарських засобів в інтересах вилікування від невиліковної за висновком традиційної медицини хвороби допомогло врятувати їй життя. Цей приклад свідчить про те, що, реалізувавши право на вибір методів лікування, ми можемо покращити стан свого здоров’я, тоді коли під час застосування традиційних і обґрунтованих методів здійснити це неможливо

Шоста правова ситуація. Олексій, який є співробітником ОВС, і має право на спеціальну медичну допомогу, вирішив звернутись до приватної лікарні для отримання медичної допомоги, оскільки вважає, що її послуги є більш ефективними.Чи має він на це право?Яка правова норма регламентує дану ситуацію?

України; статті 6, 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») Кожний пацієнт має право вільного вибору лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги. Вільний вибір лікаря особа має право зробити, досягнувши 14-річного віку. Закріплений за територіальною дільницею лікар може бути замінений за клопотанням пацієнта. Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому державному лікувально-профілактичному закладі за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити кваліфіковане лікування.

Приклад. Деяким категоріям осіб (наприклад працівникам ОВС) державою забезпечено спеціальну медичну допомогу, створено окремі медичні заклади для лікування. Але Олексій, який є працівником ОВС, вирішив звернутися до приватної лікарні для отримання медичної допомоги, оскільки вважає, що її послуги є більш ефективними. Цей приклад свідчить про те, що кожна особа може вибирати той лікувальний заклад, який, на її думку, надає послуги найефективніше

Сьома правова ситуація. Миколі повідомили, що йому необхідно зробити операцію з видалення ракової пухлини. Перед проведенням операції лікар запропонував пацієнту підписати згоду на неї, в якій зазначалось, що існує ризик втрати зору після операції, але якщо її не провести протягом двох місяців, це може призвести до смерті. Чи може Микола відмовитись від підписання згоди? Чи може Микола відмовитись від операції? Яким чином?

Кожна особа має право відмовитись від запропонованих медичних послуг, якщо вважає, що так буде краще для неї.

Восьма правова ситуація. Іванні повідомили, що в неї рак правої половини носа. Вона не вірила в діагноз і звернулась до приватної клініки для повторного проведення досліджень щодо стану свого здоров’я. Дослідження виявило, що у пацієнтки папілома правої половини носа, що не потребує операційного втручання. Пацієнтка хотіла оскаржити непрофесійне обстеження лікарів, але їй в наданні копії виписки з мед карти із зазначеним діагнозом відмовили. Яке право пацієнта порушено? Які шляхи захисту прав пацієнта ви знаєте? Якими законодавчими актами регулюються права пацієнта?

Всі вимоги громадян щодо інформації про стан їхнього здоров’я мають бути задоволені.

Дев’ята правова ситуація. 10 річна Тетяна має важку травму хребта і перебуває в лікарні. Крім Тетяни в родині виховується ще двоє дітей дошкільного віку. Хто зобов’язаний взяти на себе догляд за дитиною медичний заклад чи це обов’язок матері? Аргументуйте відповідь.

Права пацієнта͵ який знаходиться на стаціонарному лікуванні (ст. 287 Цивільного кодексу України; ст. 64 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; ст. 21 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населœення»)

Особа, яка знаходиться у закладі охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні, має всі конституційні права громадянина у сфері охорони здоров’я, у тому числі право на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката та священнослужителя, і користується загальними правами пацієнта. Пацієнти, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, мають право на окреме місце. При стаціонарному лікуванні дітей віком до шести років, а також тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують за висновком лікарів материнського догляду, матері або іншим членам сім’ї надається можливість перебувати з дитиною в лікувальному закладі із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та виплатою допомоги з соціального страхування.

Приклад. Хворим із травмою хребта і спинного мозку законодавством передбачається допомога медсестри з догляду.

Цей приклад свідчить про те, що особа, перебуваючи в медичному

закладі, керується, окрім всіх конституційних прав громадянина, ще деякими додатковими.

Десята правова ситуація. Брат Івана, дізнавшись, що є ВІЛ-інфікованим, покінчив життя самогубством. Після чого, Іван вирішив створити громадську організацію, яка б надавала допомогу ВІЛ-інфікованим, але в управлінні юстиції йому повідомили, що створити таку організацію неможливо, тому що вона стосується лише однієї хвороби, і тому краще створити її при лікарні.Які норми права порушені? Аргументуйте відповідь.

Право на об’єднання у громадські організації для захисту інтересів у сфері здоров’я (ст. 283 Цивільного кодексу України; статті 6, 8 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») Громадяни мають право на участь в управлінні охороною здоров’я та проведенні громадської експертизи з цих питань, можливість об’єднання в громадські організації з метою сприяння охороні здоров’я. При органах та закладах охорони здоров’я можуть створюватися громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їх діяльності та забезпечуватимуть інформованість населœення і громадський контроль в галузі охорони здоров’я.

Приклад. Існують організації, створені безпосœередньо самими хворими для допомоги іншим у боротьбі із різними хворобами. Це громадські організації інвалідів, ВІЛ-інфікованих, хворих на цукровий діабет та ін., які надають моральну та іншу підтримку особам, які мають такий самий діагноз. Іван, дізнавшись, що він ВІЛ-інфікований, декілька разів намагався покінчити життя самогубством. Родичі переконали його вступити в одну із місцевих організацій ВІЛ-інфікованих, де йому допомогли влаштуватися на роботу та займатися благодійною діяльністю.

Цей приклад свідчить про те, що, об’єднуючись у громадські організації, громадяни можуть підтримувати один одного та захищати таким чином свої інтереси.

Одинадцята правова ситуація. Внаслідок неналежного надання медичної допомоги громадянину М. він помер в одній із лікарень міста. Дружина померлого звернулась до головного лікаря закладу охорони здоров’я з проханням надати медичну документацію, зокрема і копії медичних документів, які були їй необхідні для з’ясування дійсних обставин смерті чоловіка і захисту інтересів правонаступників. У відповідь на своє клопотання заявниця отримала лист з підписом головного лікаря, де зазначалось, що її вимога отримати медичну інформацію суперечить статтям 39 і 40 Основ законодавства України про охорону здоров’я, вимога копій документів є порушенням норм Законів України «Про інформацію» і «Про звернення громадян», а матеріали, які вона хотіла б отримати, можуть бути надані лише органам прокуратури чи судові в установленому порядку.Чи має місце в описаній ситуації порушення прав людини на отримання медичної інформації? Чи є головний лікар суб’єктом збереження медичної таємниці згідно з чинним законодавством? Чи правомірно головний лікар відмовив у задоволенні клопотання дружини громадянина М.?

Так,має місце порушення права пацієнта на своєчасну,достовірну та повну інформацію про стан здоров’я. В даному випадку це право має дружина ПОМЕРЛОГО. Лікар є суб’єктом. Неправомірно.

Дванадцята правова ситуація. 16 річний Микола Скаченко звернувся за медичною допомогою до лікаря-стоматолога міської поліклініки з приводу сильного болю у верхньому зубі. Лікар, оглянувши ротову порожнину та зуб, на біль у якому скаржився пацієнт, вирішив, що зважаючи на висловлені пацієнтом симптоми, необхідно провести лікування, попередньо зробивши анестезію (обезболення). Тому лікар одразу ж, не пояснюючи нічого пацієнтові, зробив ін’єкцію у верхню щелœепу, після чого стан пацієнта раптово погіршився і в нього стався анафілактичний шок. Як виявилось пізніше, у пацієнта була алергія на обезболюючі лікарські засоби, які лікар ін’єкційно ввів у його організм. Внаслідок виникнення різкої алергічної реакції Микола змушений був пройти відповідний реабілітаційний курс у міській лікарні, що передбачав певні фізичні обмеження та вживання ліків. Після одужання він звернувся зі скаргою до головного лікаря міської поліклініки на дії лікаря-стоматолога.Які норми права в галузі охорони здоров’я порушені? Аргументуйте відповідь?

Право на інформовану згоду та відмову від медичного втручання

Тринадцята правова ситуація. Лікуючий лікар призначив лікування пацієнту, попередньо погодивши з ним методи надання медичної допомоги. А також встановив йому відповідну дієту та позбавлення шкідливої звички – паління. Але пацієнт вирішив відійти від медичних приписів, вживав лікарські засоби без врахування встановленого графіка, не дотримувався дієти, палив. Стан пацієнта погіршувався, головний лікар отримав письмову скаргу на неефективність призначених лікуючим лікарем рекомендацій.

Якими повинні бути дії лікуючого лікаря в описаній ситуації? Яким чином лікар може себе захистити у запропонованій та інших подібних ситуаціях?

В даному випадку пацієнт не виконував свої прямі обов язки,чого лікар не міг передбачити.

Чотирнадцята правова ситуація. Витяг з матеріалів дисциплінарного розслідування «Початковий діагноз «гастроентероколіт», посмертний – «інтоксикація, тромбоз мезентеріальних судин кишечника, гангрена»».

До фельдшера з села Мала Малинівка звернулася Анна Петрівна Шматько. Фельдшер відправила пацієнтку до чергового хірурга районної лікарні. Через брак досвіду він (хоча й ретельно оглянув пацієнтку) ознак тромбозу не виявив і поставив діагноз – «ентероколіт». Чотири години по тому на терміновий виклик до лікарні прибув більш досвідчений лікар. Оглянувши пацієнтку, якій раптово стало гірше, він направив її у реанімацію. Хоча Анна Петрівна знаходилася вже в особливо важкому стані, її лікували без спеціальних препаратів, оскільки їх не було у місцевому відділенні реанімації. Через важкий фізичний стан та нестачу ліків пацієнтка померла.Які права в галузі охорони здоров’я порушені лікарями? Аргументуйте відповідь?

Брак досвіду лікаря, нестача препаратів, важкий стан хворої. Отже, це лікарська помилка, бо лікарі виконали свою роботу добросовісно, та їх обмежені можливості завадилиотримати сприятливий результат медичного втручання

П’ятнадцята правова ситуація. Валерію Тищенко провели гістологічне дослідження, на основі якого у нього діагностували рак. Відповідно до цього висновку провели операцію, що спричинила погіршення стану здоров’я пацієнта (пошкоджено очі, початкова стадія катаракти, непрохідність сльозових каналів). Після проведеної операції аналіз гістологічного дослідження проведений ще раз, показав, що пацієнт не хворий на рак, а має лише розростання перехідноклітинної катаракти. Повторне проведення аналізу в Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології підтвердило, що раку в Тищенка немає і він ніколи на нього не хворів. Чи містять дії лікарів ознаки правопорушення? Чи має пацієнт право на відшкодування шкоди?

Неправильне визначення первинного діагнозу, проведення невиправданої операції, негативні наслідки дляпацієнта. Отже, можна зробити висновок, що в першому випадкулікарями було поставлено неправильний діагноз і, відповідно, про-ведено невідповідне лікування, тому це професійне правопорушен-ня, бо настання важких наслідків для здоров’я хворого можна було уникнути, якби лікар поставив своєчасно правильний діагноз.

Шістнадцята правова ситуація. Альбіна Мигуленко на 39-му тижні вагітності поклали у лікарню. Наступного дня у пацієнтки піднявся тиск, тому було вирішено провести операцію кесаревого розтину. Під час операції її стан різко погіршився, що було викликано, як з’ясувалося згодом, індивідуальним неприйняттям організмом пацієнтки стандартного препарату, що вводиться під час операції.

Витяг з матеріалів дисциплінарного розслідування: «Незважаючи на кваліфіковану та добросовісну медичну допомогу, пацієнтка померла. Раніше алергічних реакцій на ліки у померлої виявлено не було». Чи містить дана ситуація ознаки правопорушення з боку лікаря? Як можна класифікувати дану ситуацію?

Належне надання медичної допомоги, відсутність (раніше) алергічних реакцій на медичні препарати,раптове ускладнення у зв’язку з індивідуальними особливостямиорганізму. Отож, це нещасний випадок, бо медичні працівники немогли передбачити можливості настання несприятливої реакціїорганізму (алергії) пацієнтки на ліки.

Сімнадцята правова ситуація. Лікар Краснов разом з фельдшером швидкої допомоги приїхали на виклик пенсіонерки Раїси Петрової. Вона почувала себе погано і скаржилася на високий артеріальний тиск. Лікар відмовив у наданні допомоги, посилаючись на пізній час (після опівночі) і радив хворій зранку звернутись за допомогою до районного терапевта. При цьому пенсіонерка показала довідку про свою вкрай тяжку хворобу – ваду серця, але швидка ніяк на це не зреагувала. Зранку Раїса Петрова доїхала на трамваї до міської поліклініки, оскільки ледве ходила. Вона просиділа біля кабінету головного лікаря приблизно півгодини та відчула ще більшу слабкість. Раїса Петрова хотіла підвестися і не змогла. Коли головний лікар підійшов до свого кабінету, то побачив труп пенсіонерки. За якою статтею Кримінального кодексу України будуть кваліфікувати дії Краснова М.П.? Аргументуйте відповідь.

Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стан Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівникомСтаття 140. Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником

Вісімнадцята правова ситуація. Валентина Ільшенко перебувала у лікарні з 3 до 7 грудня на перед пологовій підтримці. Лікарі призначили їй уколи два рази в день і крапельницю 1 раз на добу. В обов’язки медсестри Анни Гульмінової входило проводити зазначені вище процедури, але вона недобросовісно здійснювала свої обов’язки. Так 4 грудня вона не поставила пацієнтці крапельницю, 5 і 6 грудня не колола призначені уколи та 6 грудня не поставила крапельницю. Наступного дня медсестра, поставивши крапельницю, розраховану на 1 годину, не прийшла вчасно її зняти, а з’явилася лише через 3 години по тому, не надавши жодних вагомих пояснень своєї відсутності.Як ви гадаєте який спосіб захисту прав пацієнтів найдоцільніше використати у цьому випадку? Чому?

Адміністративний

Дев’ятнадцята правова ситуація. 20 квітня Ірина Кожушенко звернулася до стоматологічної фірми «Мрія», де їй були надані медичні стоматологічні послуги, які полягали у протезуванні зуба, що підтверджується договором. За ці послуги вона сплатила 800 грн.

Проте через 2 дні після того у неї з’явився набряк ясен біля протезованого зуба та набряк правої щоки, а також біль ясен біля протезованого зуба та головний біль.

Через 3 дні пацієнтка звернулась до стоматологічної фірми «Мрія» зі скаргами, проте їй було відмовлено в наданні допомоги та пояснено, що ця проблема навіть не підпадає під гарантійні зобов’язання, оскільки із самим протезом всœе гаразд. Згідно з умовами договору (п.4.1.) гарантійний строк становить 1 рік.

Оскільки стан її здоров’я значно погіршився, Ірина Олександрівна була змушена звернутися до стоматологічної клініки «Перлина», де її прооперували у зв’язку з реальною загрозою здоров’ю, що підтверджується записами у медичній картці та довідкою з цієї клініки. За стоматологічні послуги клініки вона сплатила 4 500 грн. Як ви гадаєте, який спосіб захисту прав пацієнтів найдоцільніше використати у цьому випадку? Чому?

Судовий

Двадцята правова ситуація. 17 травня в лікувальних закладах Донецька і Краматорська під медичним наглядом перебувало 85 дітей, у яких впродовж 15-17 травня погіршилось самопочуття у зв’язку з проведенням вакцинації проти кору та краснухи. Як повідомляли ЗМІ, вакцина індійського виробництва була ввезена на територію України та використовувалась без належної реєстрації і проведення клінічних досліджень і випробувань. Дозволу учнів або їх батьків на проведення профілактичних щеплень ніхто з медичних працівників та адміністрації школи не запитував. В ніч з 12 на 13 травня через 12 год. після щеплення від кору і краснухи помер 17-річний учень 11 класу однієї з міських шкіл.Які права в галузі охорони здоров’я порушені в цьому випадку з боку лікарів?Аргументуйте відповідь.

Право на інформовану згода та відмову від медичного втручання, Для профілактичних щеплень застосовуються медичні імунобіологічні препарати вітчизняного та зарубіжного виробництва, зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку.

Двадцять перша правова ситуація. Внаслідок хвороби нирок Микола потребував негайного лікування шляхом пересадки йому здорової нирки від донора. Проте лікар повідомив, що потрібного органу для пересадки в них немає, але до лікарні доставили пацієнта͵ який несподівано помер і його нирку можна використати для трансплантації, отримавши згоду родичів померлого. Родичі померлого не дали згоди на вилучення у нього нирки для її трансплантації хворому, оскільки повідомили, що донорство після смерті в Україні дозволено лише для пересадки органу близькому родичу.

Чи є порушення норм права стосовно трансплантації органів в діях родичів померлого? Аргументуйте відповідь.

Ні,оскільки Кожна повнолітня дієздатна особа може заявити про згоду або про незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. За відсутності такої заяви анатомічні матеріали у повнолітньої дієздат­ної особи, яка померла, можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті. У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб анатомічні матеріали мо­жуть бути взяті за згодою їхніх законних представників.

Двадцять друга правова ситуація. Лікар С. уклав трудовий договір з адміністрацією ЦРЛ, який передбачав встановлення випробування на строк 2 міс. Через 2 тиж. С. захворів та був відсутній на роботі впродовж 1 місяця. Через 2,5 міс. Після укладення трудового договору адміністрація лікарні звільнила С. як такого, що не витримав випробування. С. заперечував проти звільнення, бо вважав, що строк випробування закінчився і власник не має права звільнити його на цій підставі. Дайте правовий аналіз ситуації. Назвіть порядок встановлення випробування та результати випробування під час прийняття на роботу.

Згідно зі ст. 26 КЗпП, випробування не встановлюють під час прийняття на роботу для: осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюють також під час прийняття на роботу в іншу місцевість або під час переведення на інше підприємство, в установу, організацію тощо.

Якщо термін випробування закінчився, а медичний працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і подальше розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

У період випробування на медичного працівника поширюються усі положення чинного законодавства про працю, він є штатним працівником закладу охорони здоров'я, має право на соціальні та інші гарантії, отримує заробітну плату згідно з визначеним посадовим окладом

Двадцять третя правова ситуація. Студент А., навчаючись на 3 курсі медичного коледжу, знаючи, що П. наркоман і часто купує наркотики, звернувся до нього з пропозицією продати тому наркотичні засоби за низькою ціною. П. погодився і купив їх за 400 грн. Фактично ж А. вирішив обдурити П. і продав йому медичні препарати, зовні схожі на наркотичні засоби. Отримавши гроші, А. того ж дня виїхав з міста.

Вирішіть питання про відповідальність А. і П.

Двадцять четверта правова ситуація. На ФАП родичами доставлений хворий в астматичному стані. Фельдшер негайно розпочав надавати медичну допомогу: ввів внутрішньовенно еуфілін, серцеві глікозидна, преднізолон. Попри надану допомогу хворий за 40 хв. помер. Родичі хворого звернулись до суду. Чи була допущена медична помилка? Які можливі наслідки при наявності її?

Ні,оскільки фельдшер всœе робив за протоколом.

Двадцять п’ята правова ситуація. Старша медична сестра відділення, отримавши у «подарунок» золоту каблучку, дістала хворій 5 ампул димедролу. Як розцінювати цю винагороду? Яка стаття Кримінального кодексу України при цьому порушена?

- одержання хабара (ст. 368)

Двадцять шоста правова ситуація. Медична сестра подала заяву про звільнення 1 квітня. 15 квітня її запросив головний лікар і повідомив, що вона буде звільнена 29 квітня, тому що заява до нього надійшла тільки сьогодні. Крім цього, він вимагав указати в заяві причину звільнення. Дайте правову оцінку ситуації. У чому полягає відмінність процедури розірвання за ініціативою медичного працівника строкового трудового договору та трудового договору, укладеного на невизначений строк?

Термін дії контракту, обов'язки, відповідальність медичного працівника та роботодавця, умови матеріального забезпечення та організації праці медичного працівника, умови розірвання контракту встановлюються за погодженням сторін.За угодою сторін може припинятись як трудовий договір укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір. Таке припинœення можливе в будь-який час, коли між власником або уповноваженим ним органом і працівником до­сягнута угода про припинœення трудового договору. Пропозиція про припинœення трудового договору може надходити з боку як працівника, так і власника або уповноваженого ним органу. Якщо друга сторона погоджується з висловленою пропозицією, то вважається, що сторони досягли угоди про припинœення тру­дового договору, і працівник звільняється з роботи.

Закон не встановлює форми угоди сторін про припинœення трудового договору. Тому така угода може бути виражена як в усній, так і в письмовій формі. Більш доцільною є письмова форма, оскільки вона є достовірним фактом досягнення угоди між сторонами.

Якщо пропозиція про припинœення трудового договору над­ходить від працівника, то він подає письмову заяву, в якій вик­ладає своє прохання про звільнення з роботи. Письмова заява про звільнення за угодою сторін не є обов'язковою на відміну від письмової заяви про звільнення за власним бажанням. За­кон допускає укладення договору за угодою сторін і в усній формі.

В разі відсутності в заяві працівника вказівки, що він попе­реджує власника або уповноважений ним орган про припи­нення трудового договору через два тижні (ст. 38 КЗпП) і при згоді власника або уповноваженого ним органу розірвати тру­довий договір до закінчення двотижневого строку або пізніше його, вважається, що сторони досягли угоди як про припинœен­ня трудових відносин, так і про дату їх припинœення.

Задача 1. Громадянка К. працює на посаді медичної сестри в закладі охорони здоров'я. Вона зареєструвалася як суб’єкт підприємницької діяльності, орендує приміщення у цьому ж закладі охорони здоров'я та здійснює надання послуг з масажу тіла.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Чи необхідно гр. К. отримати ліцензію для надання послуг з масажу тіла?

Згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ст17 Основ гр.К. повинœен отримати ліцензію, що відповідає спеціальності, що вказана у Номенклатурі спеціальностей медичних спеціалістів з медичною освітою. Орган ліцензування - МОЗ України.

Задача 2. Приватній клініці «Приватний медик» було надіслано повідомлення про проведення планової перевірки ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. У повідомленні не було вказано дати проведення такої перевірки. Через 5 днів після направлення повідомлення в клініку прибули посадові особи МОЗ та розпочали перевірку. На підставі виявлених порушень було прийнято рішення про анулювання ліцензії.

Проаналізуйте наведену ситуацію. Чи законні дії посадових осіб МОЗ України?

Згідно закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», про планову перевірку потрібно попереджати не менше ніж за 10 днів. На підставі цього результати перевірки можуть бути оскарженими у суді.