Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Энергетика Александр Лоуэн 3 страница
просмотров - 984

Задача 3. Лікар-акушер-гінеколог ІІ кваліфікаційної категорії Л., що самостійно здійснює господарську діяльність з медичної практики, прийняв на роботу лікаря з ультразвукової діагностики для того, щоб надавати пацієнтам комплексні діагностичні послуги. Після проведення планової перевірки провадження господарської діяльності з медичної практики лікареві-акушеру-гінекологу Л. було видано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов в частині порушення правил прийому на роботу.

Проаналізуйте наведену ситуацію з точки зору чинного законодавства.

Підприємство має право займатися окремими видами діяльності лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії) - згідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та ст17 Основ. За умовами ліцензування він можне надавати лише акушерсько-гінекологічні послуги та наймати відповідних спеціалістів.

Задача 4. Приватний навчальний заклад «Всезнайко» звернувся до міської комунальної лікарні, за місцем територіального розташування, з пропозицією укласти договір про надання медичних послуг школярам. Адміністрація закладу освіти предметом договору визначала медичне обслуговування учнів свого навчального закладу. Головний лікар закладу охорони здоров’я у процесі перемовин відмовив директору школи укладати договір.

Проаналізуйте дану ситуацію відповідно до чинного законодавства. Чи має право заклад охорони здоров’я відмовитись від укладення такого договори і за яких умов. Чи має право комунальна лікарня отримувати плату за надані медичні послуги?

Так, має право відмовитися, якщо не було досягнено двосторонньої згоди в процесі договору. Комунальний заклад охорони здоров'я в даному випадку не зобов'язаний надавати послуги безоплатно. Право школярів на доступність в галузі охорони здоровя (ст49 Конституції, ст283 ЦК, ст4, 6,32,78 Основ) реалізується тим чином, що вони отримують амбулаторно-поліклінічну допомогу кожен за місцем проживання. Тому заклад має право на оплату наданих послуᴦ.

Задача 5. Громадянин Н. звернувся у приватний заклад охорони здоров’я з метою проведення медичного втручання з видалення жовчного міхура. З гр. Н було укладено письмовий договір про надання медичної послуги, в якому чітко описано обсяг операції, ризики і прогнози та вартість такого медичного втручання. Громадянин Н. здійснив повну передоплату і в призначений час йому було проведено видалення жовчного міхура. Проте в ході оперативного втручання хірург розширив обсяги операції і вирішив видалити також і апендицит, оскільки останній був атипової форми. Після проведеного втручання гр. Н. надали додатковий договір, у якому йшлось про розширення обсягу операції та відповідно про додаткову оплату. Громадянин Н. відмовився підписати цей договір і здійснити усі зобов’язання за ним, оскільки вважав, що розширення обсягу операції, проведеної хірургом, не було погоджене ні з ним, ні з його членами сім’ї, крім цього видалений апендицит не міг вплинути на процес його лікування та одужання від основного захворювання.

Проаналізуйте дану ситуацію з правової точки зору. Чи може пацієнт відмовитись від виконання таких зобов’язань згідно з чинним національним законодавством? Хто нестиме відповідальність за зміну обсягу операції? Як повинні були діяти медичні працівники в такій ситуації?

Згідно закону України «Про права споживачів», пацієнт має право відмовитись від оплати послуг, які не були передбачені договором. Лікар в даному випадку не може посилатися на ст37 Основ (про екстренну медичну допомогу), оскільки апендикс не ніс безпосœередньої загрози життю пацієнта в момент оперативного втручання.

Задача 6. Громадянин М. звернувся у приватну клініку для проведення планової операції. Медичне втручання пройшло нормально, без жодних ускладнень у процесі операції. У післяопераційний період пацієнт почувався задовільно і на третій день за власним бажанням його було виписано з клініки. Через декілька днів самопочуття гр. М. погіршилось, проведені аналізи показали наявність в організмі інфекції і йому було проведено повторне лікування уже в іншому закладі охорони здоров’я. Громадянин М. вважає, що інфекцію йому було внесено під час операції у приватній клініці. Тому він звернувся з цивільним позовом до закладу охорони здоров'я з вимогою про відшкодування завданої йому моральної та матеріальної шкоди.

Між пацієнтом та закладом охорони здоров'я укладено договір про надання платних медичних послуг та підписано акт наданих послуг, де вказано, що послуги надані в повному обсязі і претензій в пацієнта немає.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації. Визначте вид юридичної відповідальності за вчинœене медичними працівниками діяння. Охарактеризуйте роль зазначених договору й акту для розв’язання конфлікту.

Пацієнт має право на відшкодування відповідно до пункту «і» ст.6 Основ (це правильно написано! це такий пункт!). Працівники клініки будуть нести цивільну відповідальність. Договір і акт свідчать не на корить працівників: умови договору про якісне надання послуги не виконані; акт про відмову не може розглядатися буквально, оскільки пацієнт не володів всією інформацією про стан здоров»я (на яку має право згідно ст39 Основ , ст285 ЦК) і не міг об»активно передбачати наслідки лікування.

Задача 7. Громадянка М., працюючи лікарем туберкульозного диспансеру, захворіла на закриту форму туберкульозу. Після тривалого та вартісного лікування гр. М. звернулась до головного лікаря із заявою про відшкодування їй коштів на лікування. Головний лікар відмовив гр. М., посилаючись на те, що вона була повідомлена про наслідки, які можуть настати у процесі діяльності в момент прийняття її на роботу. Громадянка М. звернулася до працівника відділу з охорони праці з вимогою відшкодування їй витрат на лікування. Працівник відділу охорони праці пояснив, що таке відшкодування може бути проведено лише у випадку коли даний факт буде підтверджений висновком медико-соціальної експертної комісії. Зібравши всі необхідні документи, в т.ч. і висновок МСЕК про наявність у гр. М. професійного захворювання, остання звернулась до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у зв’язку з професійним захворюванням.

Дайте правову оцінку наведеної ситуації. Чи має місце порушення професійних прав медичного працівника в даному випадку?

На гр. М не поширюється право на допомогу у разі захворювання, що виникло в зв»язку з професійною діяльністю (ст77 Основ), оскільки вона була повідомлена про наслідки, які можуть настати у процесі діяльності в момент прийняття її на роботу. Якби був доведений факт її зараження від пацієнта͵ що приховував своє захворювання, вона би мала право на відшкодування.

Задача 8. Гр. Д. перебував на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ж. міської лікарні у зв’язку з загостренням гастриту. Пацієнту було призначено курс лікування на який він погодився, але виконував його періодично. Медична сестра неодноразово скаржилась лікуючому лікарю на те, що незважаючи на її прохання і пояснення, пацієнт відмовляється від таблетованого лікування, палить у коридорі відділення, порушує режим дієтичного харчування. Лікуючий лікар також відзначив те, що пацієнт полишав стаціонар, не інформуючи про це медичний персонал, неодноразово був відсутній на ранішніх і вечірніх обходах, не дотримувався медичних приписів.

Вкажіть, яким чином адміністрації закладу охорони здоров’я, лікуючому лікарю слід відреагували на таку поведінку пацієнта? Чи можна достроково виписати його зі стаціонару? Які документи при цьому слід підготувати?

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта͵ якщо він не виконує настанов лікаря та внутрішнього розпорядку лікарні (ст.34 Основ, ст.284 ЦК). Якщо стан пацієнта дозволяє, цого можна виписати, якщо ні – перевести до іншої лікарні. При цьому оформляється епікриз та відмова лікаря від ведення пацієнта.

Задача 9. У дитячу обласну лікарню було госпіталізовано 10-річного хлопчика, який випав з балкона 5-го поверху й отримав тяжкі ушкодження, що спричинили кровотечу, розвиток геморагічного шоку. Лікарі, провівши обстеження, встановили, що необхідне термінове переливання крові, однак батьки згоди на таке втручання не дали, мотивуючи тим, що така процедура може бути небезпечною для дитини, оскільки може відбутись зараження ВІЛ-інфекцією, гепатитом В і С. Лікарі поінформувати батьків про можливі наслідки для їхнього сина, але батьки наполягали на тому, аби кров не переливали.

Вкажіть, яким чином слід відреагували на таку поведінку батьків пацієнта͵ яким чином Ви б спробували вирішили конфлікт з батьками хлопчика? Наведіть алгоритм дій медичного працівника на випадок, якщо отримати дозвіл на переливання крові від батьків таки б не вдалося.

Згідно ст43 Основ, якщо законний представник пацієнта дає відмову від лікування і вона може мати тяжкі наслідки, лікар повинœен повідомити про це органи опіки та піклування. З огляду на критичний стан дитини, необхідна допомога надається в повному обсязі без згоди батьків.

Задача 10. 11.09.2006 р. учням середньої школи в с. М. було проведено туберкулінодіагностику – пробу Манту. Через 15-20 хв. після введення проби Манту діти відчули погіршення стану свого здоров’я, що, своєю чергою, спричинило їх подальшу негайну госпіталізацію з практично ідентичною симптоматикою, зокрема, сухість у роті, запаморочення, підвищення температури тіла. Введення проби Манту негативно відобразилось на їхньому здоров’ї та спричинило виникнення таких хвороб: атипова реакція на введення туберкуліну, алергічний кон’юнктивіт, рінофарингіт, вегето-судинна дистонія змішаного типу. Батьки дітей стверджують, що не були попереджені про проведення проб Манту їх дітям. Директор школи також підтвердив у своєму листі, що інформацію про проведення туберкулінодіагностики спеціально до батьків дітей не доводили.

Дайте правовий аналіз ситуації. Які дії медичні працівники повинні були здійснити, аби діяти в порядку, визначеному законодавством?

Згідно ст43 Основ, ст289 ЦК медичні працівники повинні були завчасно попередити про проведення вакцинації та її можливі наслідки і отримати від законних представників дітей згоду на проведення медичної маніпуляції.

Задача 11. У П. районному суді м. Л. слухалась справа за позовом гр. С. та гр. Г. до однієї з міських лікарень про відшкодування моральної шкоди, заподіяної смертю їхньої матері, внаслідок неналежного надання їй медичної допомоги. Представник лікарні у своєму запереченні наголосив, що позов не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до чинного законодавства України члени сім’ї померлої не мають права на відшкодування шкоди, що була заподіяна безпосœередньо пацієнтці.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи обґрунтованими є заперечення представника лікарні в даному випадку? Чи має місце порушення права людини на охорону здоров’я у наведеній ситуації?

Заперечення представника необґрунтоване. Ми не можемо судити, чи має місце порушення права на охорону здоров»я (ст49 Конституції, ст.6 Основ), оскільки не знаємо, як саме і в якому обсязі була надана медична допомога. Якщо буде доведено факт неналежного надання матері медичної допомоги, її діти мають право на відшкодування моральної шкоди.

Задача 12. До гр. Ж., яка працює медичною сестрою в дитячому садку, звернулась її сусідка із проханням надати медичну допомогу її батькові похилого віку, який щойно отримав термічний опік кип’ятком. Гр. Ж. відмовилась надати медичну допомогу, мотивуючи свої дії тим, що вона немає досвіду лікування таких хворих і порадила викликати карету швидкої медичної допомоги.

Дайте правову характеристику ситуації. Чи правомірні дії медичної сестри в цьому випадку (мотивуйте)?

Дії неправомірні – згідно ст37 Основ всі медичні працівники незалежно від власної спеціальності зобов»язані надавати невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасних випадків та інших екстремальних ситуацій.

Задача 15. Гр. К. пройшов медичне обстеження з метою виявлення зараження ВІЛ-інфекцією, пацієнта повідомили, що результати будуть готові через кілька днів. У цей же день рідний брат гр. К. потрапив в автомобільну катастрофу, внаслідок якої втратив багато крові. Єдиним донором міг бути гр. К. Лікарі внаслідок браку часу, не дочекавшись результатів щодо наявності у гр. К. ВІЛ/СНІДу, дозволили останньому бути донором. Через кілька днів, коли були готові результати медичного огляду, стало відомо, що гр. К. є носієм ВІЛ-інфекції, а відтак — заразив ВІЛ-інфекцією свого брата.

Дайте правову оцінку ситуації. У яких випадках можна здійснювати переливання крові без проведення її аналізу на наявність ВІЛ-інфекції? Хто нестиме юридичну відповідальність за зараження гр. К. ВІЛ-інфекцією?

Керуючись ст37 Основ (про екстренну медичну допомогу), якщо стан брата був невідкладним і іншого способу врятувати його життя не було, потрібно отримати згоду на переливання неперевіреної крові (від реципієнта або його законного представника) - тоді відповідальності не нестиме ніхто.

Задача 16.Громадянин В. проходила військову службу на контрактній основі. Під час проходження щорічного медичного огляду на професійну придатність в О. у прикордонному військовому шпиталі в неї було здійснено забір крові чотири рази, однак не повідомлено мету вказаного дослідження. За результатами медичного огляду гр. В. було виставлено діагноз «хронічний гепатит С» та видано виписний епікриз. Однак медичні працівники О. прикордонного військового шпиталю надіслали за місцем проходження військової служби гр. В. витяг з медичної карти стаціонарного хворого, у якому було виставлено діагноз «ВІЛ-захворювання, друга клінічна стадія». Як з’ясувалось пізніше, забір крові було здійснено для її дослідження на наявність ВІЛ-інфекції.

Дайте правову оцінку ситуації. Які вимоги чинного законодавства України, що стосуються порядку відібрання та лабораторного дослідження крові на виявлення ВІЛ-інфекції, було порушено? Чи правомірними були дії медичних працівників військового шпиталю (мотивуйте)?

Дії працівників неправомірні – медичне обстеження на ВІЛ\СНІД здійснюється добровільно а його результати повинні бути повідомленні в разі позитивного результату працівниками закладу, де проводилось дослідження з дотриманням умов конфіденційності (закон «Про запобігання захворюванню СНІДом і соціальний захист населœення).

Задача 17. Громадянин Н. потрапив у лікарню із зламаним передпліччям, де черговий лікар запропонував йому підписати дозвіл на проведення над ним медико-біологічних експериментів. Громадянин К. не погодився. Лікар повідомив, що це дозволить скоріше зростися кістці, і коли громадянин Н. перебував під наркозом лікар всœе-таки зробив експеримент.

Проаналізуйте дану ситуацію. Чи є правомірним даний медико-біологічний експеримент?

Неправомірний. Згідно ст.42 Основ, пацієнт повинœен давати згоду на проведення над ним експериментів.

Задача 18. При обстеженні й діагностуванні пацієнта К. лікар Г. дійшов помилкового висновку, що це апендицит. Внаслідок цього пацієнт переніс операцію, яка не була показана за станом здоров’я. Згодом було встановлено причину недомагання пацієнта͵ а саме – гостре харчове отруєння.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Оберіть правову позицію для медичного працівника.

Дефект – діагностична лікарська помилка. Медичний працівник повинœен навести докази того, що захворювання мало атиповий перебіг чи не було можливості точно встановити діагноз при доступних йому засобах діагностики.

Задача 19. Гр. М., який нещодавно отримав диплом лікаря, відразу почав працювати в сільській амбулаторії, при цьому досвід у нього був невеликий. Оглядаючи хворого Т., який прийшов з сильними болями голови та загальним недомаганням, лікар не зміг поставити правильного діагнозу, не скерував на додаткові обстеження, а виписав пацієнту вітаміни і відправив до дому. Через кілька днів гр. Т. помер.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид дефекту надання медичної допомоги. Оберіть належну форму захисту для пацієнта. Які дії, на Вашу думку, повинœен вчинити медичний працівник?

Дефект – недосвідченність. Лікар повинœен був призначити додаткові обстеження чи проконсультуватися з більш досвідченніми коллегами. Рідні пацієнта мають право притягувати лікаря до цивільної відповідальності і вимагати відшкодування моральної шкоди (ст3 Конституції, ст6 пункти «і», «ї» Основ)

Задача 20. Громадянка М. перебуваючи на санаторно-курортному лікуванні, 19.11.2008 р. впала, і через неналежний стан пішохідних доріжок (намерзання льоду) на території санаторію, отримала ушкодження – закритий перелом лівої променевої кістки в типовому місці. Стоит сказать, что для надання медичної допомоги її було скеровано у травматологічне відділення ЦРЛ. Медичну допомогу пацієнтці надавав лікар травматолог, який встановив діагноз – «перелом лівої променевої кістки в типовому місці зі зміщенням». Згідно з довідкою від 19.11.2008 р. гр. М. були проведені такі медичні втручання: рентгенографія, репозиція, гіпсова іммобілізація, рентген-контроль. 23.11.2008 р. гр. М. звернулась до міської поліклініки м. Д. зі скаргою на біль в кисті, набряк. Лікуючий лікар – лікар-хірург діагноз, виставлений у ЦРЛ, підтвердив, а також зазначив у первинній документації, що призначене М. у ЦРЛ лікування відповідає клінічним протоколам надання медичної допомоги з даної патології. Внаслідок неналежного надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я у пацієнтки загострились хронічні захворювання, функція лівої руки порушилась.

Дайте правову оцінку наведеній ситуації. Які недоліки в наданні медичної допомоги простежуються і в діях медичних працівників якого закладу (-ів)?

!!!!!!!

Задача 21. У квітні 2006 р. гр. Ц. звернувся за медичною допомогою до лікаря-кардіолога гр. Т. до центральної районної лікарні з приводу поганого самопочуття. Лікар подивившись на ЕКГ серця, що було попередньо зроблене, жодних відхилень не виявив. Оглянувши шию пацієнта͵ лікар зробив висновок, що зважаючи на ріст гр. Ц., у нього може бути защемлення. Після проведеного медичного втручання щодо вправляння диску у шийному відділі хребта͵ стан пацієнта значно погіршився. З кінця квітня і до початку червня гр. Ц. знаходився на лікуванні у спеціалізованій клінічній лікарні. Було встановлено діагноз – підвивих атланто-аксіального з’єднання та призначено лікування, зокрема фіксуючий комірець. Після проведення службової перевірки управлінням охорони здоров’я було встановлено, що лікар сертифікату по масажу і мануальній терапії немає. У висновку експерта було відзначено, що лікар – кардіолог не повинœен був проводити жодних фізичних маніпуляцій на шийному відділі хребта хворого. …лікар міг спричинити травму – розтягнення м’язів шиї, що супроводжувалося відчуттям болю.

Проаналізуйте ситуацію, дайте її правову характеристику. Вкажіть, які правові та деонтологічні норми було порушено. Визначте вид юридичної відповідальності за вчинœене діяння медичним працівником.

Згідно ст17,74,77 Основ лікар має право займатися медичною діяльністю лише відповідно своєї спеціальності та кваліфікації – він буде нести цивільну відповідальність з відшкодуванням моральних та матеріальних (на подальше лікування) збитків пацієнту.

Задача 22. Гр. А., 1938 р. н., звернувся до лікаря терапевта амбулаторно-поліклінічного закладу зі скаргами на біль голови, підняття тиску. У цей день він, незважаючи на вік і стан здоров’я, провів в очікуванні практично всю зміну цього лікаря, оскільки вона приймала пацієнтів не кваплячись, а також відлучалась зі свого кабінету без жодних пояснень хворим, що очікували в черзі. За 30 хв. до закінчення своєї роботи лікар повідомила, що сьогодні вже більше нікого приймати не буде, оскільки повинна написати багато медичних документів. Лікар повідомила, що всі, хто не отримав допомоги сьогодні, можуть, зважаючи на їх стан, який вона оцінила «на око», прийти на прийом в інший день.

Проаналізуйте дану ситуацію з правової точки зору. Які права людини порушено в даному випадку? З’ясуйте, до якого виду відповідальності може бути притягнутий лікар?

Право на якісну медичну допомогу (ст49 конституції, ст284 ЦК, ст.78 Основ) і частково право на повагу до гідності при наданні медичної допомоги (ст52 Основ). Лікар нестиме адміністративну відповідальність, а у випадку, якщо доведено погіршення стану когось зі пацієнтів у через бездіяльність лікаря – цивільну.

Задача 23. 23-річний житель м. К. після ДТП був доставлений до ЦРЛ, де йому протягом трьох діб надавалась інтенсивна медична допомога за основним діагнозом – черепно-мозкова травма. Через дві доби пацієнт помер. У протоколі патологоанатомічного розтину йшлося про те, що причиною смерті стала закрита травма шлунково-кишкового тракту з обширним крововиливом, яка при лікуванні взагалі не була діагностовано.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте вид юридичної відповідальності за вчинœене діяння медичним працівником. Якими будуть Ваші дії як керівника закладу охорони здоров’я?

і