Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Экология Відмітьте правильні, на Вашу думку, відповіді.
просмотров - 124

1. Предметом природоохоронного права є:

А. Відпочинок у національному парку

Б. Внутрішньогосподарський землеустрій у сільськогосподарському угідді

В. Комплексна забудова мікрорайону міста

Г. Встановлення охоронних обмежень за договором із власником земельної ділянки

2. Лікувально-оздоровчими зонами є:

А) території, на яких розташовані лікувальні заклади державної форми власності

Б) території, які мають виражені природні лікувальні фактори, сприятливі для лікування і оздоровлення людей.

В) території, що мають природні властивості, сприятливі для відпочинку та оздоровлення.

Г) перша та друга зони округу санітарної охорони курортів

3. До складу екологічної мережі не належать:

А) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

Б) землі водного фонду;

Г) особливо цінні сільськогосподарські угіддя;

Д) територіальне море.

4. Екологічна безпека становить:

А) об’єкт права екологічної безпеки;

Б) предмет права екологічної безпеки;

В) підставу виникнення правовідносин в сфері забезпечення екологічної безпеки;

Г) мету державного-правового регулювання.

5. Об’єктом антропоохоронних відносин є:

А) екологічна безпека;

Б) людина;

В) природні ресурси;

Г) правовий режим територій, що зазнали негативних змін внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій.

6. До органів державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки спеціальної компетенції не відноситься:

А) Міністерство охорони здоров’я України;

Б) Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;

В) Міністерство внутрішніх справ України;

Г) Міністерство з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населœення від наслідків Чорнобильського катастрофи.

7. Зона надзвичайної екологічної ситуації це:

А) територія України, на якій виникла техногенна аварія, катастрофа чи природне стихійне лихо;

Б) окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація;

В) окрема територія України, на якій відбулися негативні зміни в навколишньому природному середовищу;

Г) територія, визначена спеціальним рішенням Кабінету Міністрів, із обмеженим режимом в'їзду-виїзду та перебування.

8. Відповідно до Закону України „Про об'єкти підвищеної небезпеки” об’єкт визнається об'єктом підвищеної небезпеки в залежності від критерію :

А) виду діяльності, що здійснюється;

Б) кількості працівників, які працюють на об’єкті;

В) кількості порогової маси небезпечних речовин;

Г) результатів екологічної експертизи об’єкту.

9. В Законі України „Про відходи” небезпечними визначаються:

А) відходи, щодо яких прийнято рішення Кабінетом Міністрів України про віднесення до небезпечних;

Б) відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

В) відходи промислового виробництва;

Г) відходи, що мають такі властивості, які погіршують стан здоровя людини.

10. Міжнародне екологічне право це:

А) система міжнародних договорів з питань охорони навколишнього природного середовища, ратифікованих ВР України;

Б) система принципів міжнародного співробітництва та засобів політичного впливу у сфері охорони навколишнього середовища;

В) система міжнародних відносин у сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища;

Г) система принципів та норм, що врегульовують міжнародні зносини у сфері сфері використання та відтворення природних результатів, охорони навколишнього природного середовища.