Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом PSP PID
просмотров - 328

HELP

Команда допомоги користувачу

BYE

RESET

Команда перезапуску контролера

VER

При виконанні команди на екрані з'являється|появляється| повідомлення|сполучення| вигляду|виду|:

ATIX_>VER

VERS: AOKS KS8А DTMF CTO

DATE: 08/27/98 11:01 SN: 8885773

Команда використовується для програмного перезапуску контролера з|із| установкою всіх параметрів абонентських комплектів в початковий|вихідний| стан. Про виконання команди свідчить поява на екрані відеотерміналу повідомлення|сполучення|, аналогічного початковому запуску контролера. Формат команди:

Команда закінчення роботи з|із| контролером

При виконанні команди контролер припиняє реагувати на які-небудь сигнали, що поступають|надходять| з|із| його порту вводу-виводу|виведення|, до розпізнавання пароля користувача. Це необхідно для захисту контролера від помилкової реакції на можливу перешкоду. Команда вводиться|запроваджується| після закінчення сеансу роботи з|із| контролером з відеотерміналу. Формат команди:

Команда призначена для виведення інформації допомоги користувачу у випадку, якщо|у разі , якщо,в случае | необхідно уточнити формат якої-небудь команди контролера. Формат команди:

Команда друку|печатки| масиву елœементів пам'яті

Команда використовується для проглядання вмісту певної області пам'яті контролера. Наприклад, як вже показувалося вище, можна стежити за станом синхромаркера| надциклу. Формат команди:

DUMP ADDR [N]

де ADDR- початкова адреса пам'яті;

N- кількість рядків, що виводяться (по 16 байтів в кожній).

При завданні|задаванні| команди без параметра кількості рядків, що виводяться, виконується вивід|виведення| на екран сторінки пам'яті (16 рядків).

Приклад|зразок|.Вивести на екран два рядки пам'яті (по 16 байт), починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| адреси A000:

ATIX_>DUMP A000 02

A000: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

A010: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

Команда запису послідовності байтів

Команда використовується для запису інформації в елœементи пам'яті або в порти управління. Формат команди:

WR ADDR B0 B1 B2 ...

де ADDR- адреса запису першого байта;

B0 B1 B2 ...- послідовність байтів (не більше восьми).

Приклад|зразок|.Записати в порт за адресою 8041 байт із|із| значенням 7F, а за адресою 8042 байт із|із| значенням 01:

ATIX_>WR 8041 7F 01

Команда циклічного читання

Команда циклічного читання використовується для контролю точок сканування і може застосовуватися для ремонту і настройки ТЕЗів. Формат команди:

CRD ADDR [N]

де ADDR- адреса контрольованого байта (порту);

N- кількість інтервалів по 8 мс| (у шістнадцятковому коді), які визначають період циклічного читання.

Приклад|зразок|.Контроль точок сканування ТЕЗа АК5 за адресою 8001 з|із| періодом 200 мс|:

ATIX_> CRD 8001 19

FF FE FF ...

Команда циклічного запису

Команда циклічного запису може застосовуватися при ремонті і настройці ТЕЗів. Формат команди:

CWR ADDR[B0]

де ADDR- адреса осœередку|чарунки,вічка,комірки| (порту) запису;

B0- значення байта.

При завданні|задаванні| команди без значення байта записуватиметься|занотовуватиметься| байт із|із| значенням FF. Запис проводиться|виробляється,справляється| циклічно з|із| інтервалом 8 мс.

Приклад|зразок|.Запис байта управління за адресою 8000 із|із| значенням 55:

ATIX_> CWR 8000 55

3. Команди обслуговування комплектів

Команда роздруку|роздруківки| стану комплектів СЛ|

Команда використовується для виводу|виведення| на екран стану розташованих|схильних| в даному модулі ліній зв'язку контролера з|із| модулем комутації АТС. Формат команди:

PS DIR [V]

де DIR - напрям|направлення| зв'язку контролера. Роздрук|роздруківка| стану ліній у бік абонентських комплектів не має сенсу, тому в абонентському модулі завжди DIR=1.

V - вид ліній зв'язку:

V=1 - вхідні лінії;

V=2 - вихідні лінії;

Якщо параметр не вказаний - всі лінії.

При виконанні команди на екрані буде наступна|слідуюча| інформація:

CH PID STATUS STATE PARTNER

0F 08 (09) BUSY 14

0E 06 (00) FREE -

0D 05 (00) FREE -

де CH - номер каналу в заданому напрямі|направленні|;

PID - номер процесу, обслуговуючого канал;

STATUS - код стану процесу;

STATE - стан каналу;

PARTNER - номер процесу партнера.

Коди станів процесів, обслуговуючих комплектів, приведені табл. 3, а коди станів процесів, обслуговуючих ОКС|, приведені табл. 4.

Таблиця 3   Таблиця 4
Коди процесів комплектів     Коди процесів ОКС|  
Код Стан   Код Стан
вільно   вільний
звичайний|звичний| виклик   зайнятий|позичений,посісти|
міжміський виклик   набір номера
      передвідповідь
очікування|чекання| розблокування   розмова
блокування   утримання
очікування|чекання| підтвердження заняття   м'яке блокування
прийом/передача номера   транзит
передвідповідь   запит АОН|
розмова      
збереження|зберігання| (hold)      
транзит      
A0 діагностика      

Команда роздруку|роздруківки| контексту заданого процесу

Команда використовується для визначення констант проключення| в полі комутації контролера для того або іншого комплекту. Формат команди:

де PID- ідентифікатор процесу, обслуговуючого комплект.

Приклад|зразок|.Роздрукувати|друкувати| контекст процесу АК| PID=12.

ATIX_> PSP 12

ADDR: 12 00 FF FF FF FF 1F A0 XX XX ...

 
 

константа входу

константа виходу

партнер

байт стану

номер процесу

Команди управління налагоджувальним друком|печаткою|

Команди управління налагоджувальним друком|печаткою| дозволяють стежити в масштабі реального часу за процесами, що відбуваються|походять| в комплектах, і за обміном службовою інформацією між контролером і модулем комутації АТС. За процесами, що відбуваються|походять| в комплектах, можна стежити за допомогою команди:

ADB [X]

За обміном службовою інформацією між контролером і модулем комутації АТС можна стежити за допомогою команди:

ОDB [X]

де X- рівень друку|печатки|:

X=0 - відсутність друку|печатки|;

X=3 - друк|печатка| фаз встановлення з'єднань|сполучень,сполук|;

X=5 - докладний друк|печатка| (інформація про набір або прийом номера і т. д.).

Для того, щоб стежити за роботою комплекту, як правило, необхідно відкрити|відчинити| налагоджувальний друк|печатку| в обох напрямах|направленнях|.