Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Закон Ампера.
просмотров - 304

Основні принципи побудови теорії стаціонарних магнітних полів подібні до принципів побудови елœектростатики. За аналогією з пробним зарядом в елœектростатиці, під час вивчення магнетизму вводять абстрактне поняття - пробний елœемент струму.

Елементом струму називають векторну величину , що чисельно дорівнює добуткові сили струму в провіднику на вектор елœементу провідника , направлений уздовж напряму струму. Елемент струму не лише сам створює у просторі навколо себе магнітне поле, а й відчуває силову дію з боку зовнішніх магнітних полів.

Основним експериментальним законом магнетизму є закон Ампера: сила , з якою зовнішнє магнітне поле діє на розміщений у ньому елœемент провідника зі струмом, дорівнює векторному добутку елœементу струму на вектор індукції магнітного поля :

.

Напрям сили визначають за правилом векторного добутку. Але для зручності часто використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розмістити так, щоб лінії індукції магнітного поля входили в долоню, а чотири випрямлених пальці збігалися з технічним напрямом струму в провіднику, то відхилений під прямим кутом великий палець вкаже напрям сили Ампера.

Сила, з якою магнітне поле діятиме на весь провідник, розміщений у ньому, буде визначатись інтегруванням виразу значення сили Ампера по всій довжині провідника:

.


Читайте также


 • - Тема: Дія магнітного поля на електричний струм. Сила Ампера. Закон Ампера. Робота при переміщенні контура зі струмом у магнітному полі.

  Лекція № 27. Як відомо, електричний струм являє собою упорядкований рух електричних зарядів, на які зі сторони магнітного поля діє магнітна сила. Сила, яка діє на сукупність зарядів, які упорядковано рухаються, тобто на струм, називається силою Ампера. Нехай об’ємна... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера. Фізичні основи роботи електричних машин, електромагнітних реле та електровимірювальних приладів. Закон Ампера

  Тема 4. Магнітостатика На провідники зі струмом, що знаходяться в магнітному полі, діють сили Ампера. Узагальнюючи результати дослідження дії магнітного поля на різні провідники зі струмом, Ампер встановив, що сила , з якою магнітне поле діє на елемент довжини ... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Французский ученый А. Ампер в 1820 г. открыл закон взаимодействия двух токов, текущих в малых отрезках проводников, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. В случае постоянного тока нельзя изолировать отдельный элемент тока, поскольку цепь постоянного тока... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Необходимо рассчитать силу, действующую на проводник с током. -в той точке, где он оказался, q-со знаком. Рассчитаем результирующую силу: отсюда имеем . Для конечного элемента: , где -сила Ампера, действующая на б.м. элемент с током. Под действием силы Ампера, если... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Магнитное поле кольцевого проводника Определим индукцию МП в центре кольца в точке О. Для этого разделим данное кольцо на бесконечно малые отрезки длинной , определим индукцию МП созданную одним из таких элементарных отрезков в точке О. Проведём радиус вектор.... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Магнитное поле кольцевого проводника Определим индукцию МП в центре кольца в точке О. Для этого разделим данное кольцо на бесконечно малые отрезки длинной , определим индукцию МП созданную одним из таких элементарных отрезков в точке О. Проведём радиус вектор.... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Рамка зі струмом у магнітному полі повертається внаслідок дії поля спочатку на кожну ділянку рамки зі струмом. До такого висновку вперше дійшов 1820 року французький фізик Ампер. Провівши багато дослідів, він встановив закон, названий його іменем, FA = BIlsin&... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера

  Рамка зі струмом у магнітному полі повертається внаслідок дії поля спочатку на кожну ділянку рамки зі струмом. До такого висновку вперше дійшов 1820 року французький фізик Ампер. Провівши багато дослідів, він встановив закон, названий його іменем, FA = BIlsin&... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера.

  Магнитное поле оказывает ориентирующее действие на контур с током. Это означает, что на проводник с током, помещенном в магнитное поле действует сила. Эта сила называется силой Ампера. Сила , с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током, находящимся в... [читать подробенее]


 • - Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов.

  Ампер установил, что сила,с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током ,находящегося в магнитном поле, равна (18) Закон Ампера может получен из силы Лоренца, действующей на движущийся заряд, которая равна (19) В элементе проводника число зарядов равно ... [читать подробенее]