Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Прилади та методи контролю
просмотров - 297

Якщо у дульного зрізу стволу зафіксовано виникнення газо-димної хмари після кожного пострілу газовим патроном, вважається, що досліджуваний екземпляр має достатні для газової зброї уражуючи властивості.

Досліджуваний екземпляр вважається таким, що витримав випробування в якості газової зброї, якщо неможлива переробка його для стрільби кульовими чи шротовими патронами, або після його переробки зміни стають незворотними.

При пострілі із нього таким снарядом питома кінетична енергія останнього не перевищує 0,5 Дж/мм2.

Порядок проведення випробування.

Під час випробування використовується штатний шумовий або газовий патрон, а також шумові та газові патрони, які придатні для використання в даному зразку зброї і снаряд, сумісний з калібром ствола, у вигляді кульки зі свинцевого сплаву із обов'язковим його зменшенням.

4.3.5.2.1. Здійснити заряджання досліджуваного екземпляру зброї снарядом з дульної частини ствола.

4.3.5.2.2. Надати снаряду імпульс, здійснюючи постріл із досліджуваного екземпляру шумовим (газовим) патроном.

4.3.5.2.3. Повторити ці операції ще 4 рази.

4.3.5.2.4. Визначити середню (з 5-й пострілів) питому кінетичну енергію снаряду (див. додаток 2).

4.3.5.2.5. Якщо конструктивно передбачена можливість застосування дульної насадки - повторити дії згідно п.п. 4.3.5.3.1. - 4.3.5.3.4. з її використанням.

Досліджуваний екземпляр вважається таким, що витримав випробування, якщо він відповідає хоча б одній з вимог:

- із нього не може бути здійснений постріл снарядом, що заряджений з дульної частини ствола окремо від патрону;

Примітка. Випробування згідно п. 4.3.5.2. можна не проводити для досліджуваних екземплярів, у яких відстань від дульного зрізу до початку конструктивних елœементів для запобігання стрільби кулевими (шротовими) патронами не перевищує 1,5 діаметра каналу стволу, а самі вони виготовлені згідно з вимогами п. 4.3.5.1.3.

4.3.5.3. Визначення можливості переробки досліджуваного екземпляру для використання у ньому кульових або шротових патронів.

Визначається можливість зміни конструкції досліджуваного екземпляру для використання у ньому кульових та шротових патронів та незворотність внесених для цього змін.

При випробуванні використовується звичайний універсальний інструмент загального вжитку та загальнодоступне універсальне обладнання. Порядок проведення випробування.

4.3.5.3.1. Перевірити можливість заміни чи видалення стволу та інших деталей, які запобігають стрільбі кулею або шротом, (провести необхідні зміни у конструкції досліджуваного екземпляру для можливості використання у ньому кульових та шротових патронів).

4.3.5.3.2. Провести з переробленого досліджуваного екземпляру 5 пострілів кульовими чи шротовими патронами.

4.3.6. Визначення уражуючих властивостей досліджуваного екземпляру. Проводиться визначення можливості створення газо-димної хмари пострілом зі досліджуваного екземпляру газовим патроном.

Фіксується виникнення біля дульного зрізу стволу газо-димної хмари після здійснення пострілу газовим патроном.

4.3.7. Оцінка результатів досліджень.

Наявність сукупності визначальних ознак газової зброї є підставою для віднесення досліджуваного екземпляру до певного різновиду газової зброї.

Відсутність сукупності визначальних ознак газової зброї є підставою для віднесення досліджуваного екземпляру до бойової вогнестрільної зброї певного різновиду, інших видів зброї несмертельної дії, або до виробів, які конструктивно схожі з ними і не є газовою зброєю.

4.3.8. Формулювання висновку.

4.3.9. Оформлення результатів досліджень.

5.1. Огляд зовнішнього вигляду здійснюється візуально як неозброєним оком, так і за допомогою мікроскопів типу МБС або їм подібних.

5.2. Порівняння конструкцій здійснюється способом співставлення з натурними зразками або їх зображеннями з описами.

5.3. Визначення розмірних параметрів здійснюється універсальним вимірювальним інструментом (наприклад, металевою вимірювальною лінійкою ГОСТ 427-75, штангенциркулем типу ШЦ-1 ГОСТ 166-89, рулеткою), які забезпечують необхідну точність вимірювання.

5.4. Фотофіксація здійснюється за допомогою фотоапаратів на чорно -білих і кольорових фотоматеріалах або цифрових фотоапаратів чи відеокамер з наступною обробкою та друкуванням одержаних зображень за допомогою комп'ютера.

Ілюстрації можуть бути виконані в чорно-білому або кольоровому варіантах. Дозволяється змінювати:

- масштаб всього зображення цілком з його кадруванням;

- яскравість та контраст всього зображення цілком;

- колір всього зображення цілком з метою отримання належної кольорової корекції або одержання чорно - білого зображення з кольорового;

- різкість всього зображення цілком - тільки у напрямку підвищення. При одержанні кольорових ілюстрацій усі зображення, отримані під час проведення одного дослідження, повинні друкуватися з однією й тією ж кольоровою корекцією.

Використання будь-яких інших прийомів забороняється. Забороняється використання будь-яких комп'ютерних засобів для зміні форми та співвідношення розмірів зображення об'єкту (об'єктів) в цілому або його окремих деталей чи рельєфних елœементів поверхонь.

Роздільна здатність принтера, на якому провадиться друк, повинна бути не гірша за 300 точок на дюйм. Використання матричних принтерів забороняється.

Таблиця 2.