Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Чистий приведений ефект (NPV).
просмотров - 479

Методи оцінки інвестицій, що базуються на теорії часової вартості грошей

Строк окупності (PP).

Метод полягає в обчисленні років, необхідних для повного відшкодування первісних витрат, тобто визначається момент, коли грошовий потік доходів зрівняється з сумою витрат.

Розрахунок строку окупності:

при рівномірному розподілі надходжень по роках: відношення одноразових витрат по інвестиціях до величини річного доходу;

при нерівномірному розподілі надходжень по роках: прямий підрахунок числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним (накопиченим) доходом.

Загальна формула розрахунку:

РР=n, при якому ΣPi>IC.

Дробове значення РР округляється у бік збільшення до цілого.

Недоліки методу:

– не враховуються грошові надходження після строку окупності;

– не враховує розходження між проектами з однаковою сумою кумулятивних доходів, але різним розподілом їх у часі.

Метод ґрунтується на зіставленні величини вихідної інвестиції (ІС) із загальною сумою дисконтованих грошових надходжень, що генеруються нею протягом певного часу n. Приток коштів розподілено у часі, тому він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, який встановлюється з огляду на щорічний відсоток повернення, який він може мати на капітал, який він інвестує.

Загальна накопичена величина дисконтованих доходів (PV):

,

де Pi – річний дохід.

Чистий приведений ефект (NPV):

.

NPV>0 – проект прибутковий, його варто прийняти;

NPV<0 – проект слід відкинути;

NPV=0 – проект ні прибутковий, ані збитковий.

Переваги методу:

– дає вірогідну оцінку приросту капіталу підприємства у випадку прийняття проекту;

– має властивість адитивності, тобто дозволяє складати значення показника NPV по різних проектах;

– дає можливість використовувати агреговану величину для оптимізації інвестиційного портфеля за сумою доходу.


Читайте также


 • - Методика розрахунку чистого приведенного прибутоку (NPV)

  Вона базується на порівнянні розміру інвестиційних витрат з з загальною сумою дисконтованого грошового прибутку за прогнозований термін інвестування: NPV=&... [читать подробенее]


 • - Правило NPV.

  Проект с большим значением чистой приведенной стоимости. Это также При выборе между взаимоисключающими проектами следует принять Принять. Это основное правило NPV. Если чистая текущая стоимость (NPV) положительна, то проект... [читать подробенее]


 • - У випадку протирічних рекомендацій треба брати за основу NPV.

  Наступним етапом економічного обґрунтування інвестиційно­го проекту є визначення показників ефективності фінансово-гос­подарської діяльності підприємства після освоєння інвестицій (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, обо­ротність капіталу,... [читать подробенее]


 • - NPV=∑ (Pk/// (1+r)k ) - ∑ (Iсу // (1+i) у ) (3).

  Рисунок представлен отдельно 3.2.4. Экономические стимулы. 3.2.5. Экономические санкции. 3.2.6. Экономический анализ 3.3. Подсистему развития и капитализации деятельности, в том числе: 3.3.1. Технологии финансирования. 3.3.2. Инновационную деятельность. 3.3.3. Инвестиционную... [читать подробенее]


 • - NPV=∑ (Pk/// (1+r)k ) - ∑ (Iсу // (1+i) у ) (3).

  Рисунок представлен отдельно 3.2.4. Экономические стимулы. 3.2.5. Экономические санкции. 3.2.6. Экономический анализ 3.3. Подсистему развития и капитализации деятельности, в том числе: 3.3.1. Технологии финансирования. 3.3.2. Инновационную деятельность. 3.3.3. Инвестиционную... [читать подробенее]


 • - Чистая текущая стоимость NPV

  Понятие чистой текущей стоимости означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем. Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для которых NPV имеет положительное значение. Отрицательное же значение свидетельствует о... [читать подробенее]


 • - Чистая текущая стоимость NPV

  Понятие чистой текущей стоимости означает сегодняшнюю стоимость сумм, которые будут получены в будущем. Инвестору следует отдавать предпочтение только тем проектам, для которых NPV имеет положительное значение. Отрицательное же значение свидетельствует о... [читать подробенее]


 • - Чистый приведенный доход (NPV)

  Средняя норма рентабельности Дисконтированный период окупаемости Дисконтированный период окупаемости рассчитывается аналогично простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного потока производится его дисконтирование.     ... [читать подробенее]


 • - Сравнение NPV и IRR методов

  К сожалению NPV и IRR методы могут конфликтовать друг с другом. Рассмотрим этот феномен на конкретном примере. Произведем оценку сравнительной эффективности двух проектов с одинаковыми исходными инвестициями, но с различными входными денежными потоками. Исходные данные... [читать подробенее]


 • - Сравнение NPV и IRR методов

  К сожалению NPV и IRR методы могут конфликтовать друг с другом. Рассмотрим этот феномен на конкретном примере. Произведем оценку сравнительной эффективности двух проектов с одинаковыми исходными инвестициями, но с различными входными денежными потоками. Исходные данные... [читать подробенее]