Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Тести до теми 10
просмотров - 302

1. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає:

а) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу і насамперед адміністративних стягнень;

б) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок розгляду індивідуально-конкретних справ у сфері виконавчої діяльності органів державного управління;

в) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок вирішення адміністративних справ адміністративними судами.

2. Адміністративні провадження поділяються на:

а) юрисдикційні та неюрисдикційні;

б) установчі, правотворчі, правоохоронні, правонаділяючі;

в) конфліктні та неконфліктні;

г) переконавчі, заохочувальні, примусові.

3. До юрисдикційних проваджень належать:

а) дисциплінарні провадження;

б) провадження за скаргами осіб;

в) провадження із обробки та прийняття нормативних актів;

г) провадження за зверненнями громадян;

д) реєстраційно-дозвільні провадження;

є) контрольно-наглядові провадження;

ж) провадження у справах про адміністративні правопорушення.

4. Під зверненнями громадян слід розуміти:

а) пропозиції;

б) заяви;

в) клопотання;

г) скарги;

д) позови.

5. Розгляд і вирішення звернень громадян здійснюються протягом:

а) 1 місяця від дня їх надходження;

б) невідкладно, але не пізніше 15 днів від їх надходження;

в) 45 днів;

г) 2 місяців;

д) законодавством не встановлено.

6. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване з моменту вчинœення проступку пізніше:

а) 6 місяців;

б) 1 року;

в) 1 місяця;

г) на розсуд керівника.

7. Скарга може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом:

а) термін подання скарги законом не обмежується;

б) 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 10 днів з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням;

в) 1 року з моменту його прийняття, але не пізніше 1 місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

8. Адміністративне судочинство є однією з умов існування:

а) правової держави;

б) тоталітарної держави;

в) демократичної держави;

г) розвинœеного громадянського суспільства;

д) авторитарної держави;

є) капіталістичного засобу виробництва.

9. До системи адміністративних судів належать:

а) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України;

б) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України, Касаційний Суд України, Верховний Суд України;

в) місцеві адміністративні суди, апеляційні адміністративні суди, Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України, Конституційний Суд України.

10. Право на звернення до адміністративного суду реалізується шляхом подання:

а) скарги;

б) заяви;

в) адміністративного позову.


Читайте также


 • - Тести до теми 5

  Тести до теми 4 1. Адміністративна дієздатність – це здатність: а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки і їх виконувати; б) укладати адміністративно-правові договори та нести... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 13

  1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: а) Президент України; б) Голова Верховної Ради України; в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; г) Прем'єр-міністр України. 2. Міністра оборони України призначає і звільняє в установле­ному... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 14

  1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері не належить: а Міністерство культури та туризму України; б) Міністерство освіти і науки України; в) Міністерство соціального забезпечення України; г) Міністерство охорони здоров'я України. 2.... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 12

  1. Мета державного управління у галузі транспорту та зв'язку: а) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та електронному і поштовому зв'язку та потреб оборони держави, захист їхніх прав під час транспортного і... [читать подробенее]


 • - Тести до теми Фінансове планування на підприємстві

  Контрольні запитання і завдання 1. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на підприємстві. 2. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування. 3. Розкрийте зміст: • перспективного фінансового планування; • поточного... [читать подробенее]