Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Тести до теми 13
просмотров - 217

1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:

а) Президент України;

б) Голова Верховної Ради України;

в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

г) Прем'єр-міністр України.

2. Міністра оборони України призначає і звільняє в установле­ному порядку:

а) Рада національної безпеки та оборони України;

б) коаліційна більшість депутатів Верховної Ради України;

в) Президент України.

3. Організаційна структура Служби безпеки України визначається:

а) Президентом України за згоди Верховної Ради України;

б) Президентом України;

в) Прем'єр-міністром України;

г) Головою Служби безпеки України.

4. Систему органів дипломатичної служби утворюють:

а) Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні установи України;

б) Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія при МЗС, посольства, постійні представництва і місії, генеральні консульства, представництва МЗС у регіонах;

в) Міністерство закордонних справ України, закордонні дип­ломатичні установи України, митні органи.

5. Діяльність Державної митної служби України координується та спрямовується:

а) Радою національної безпеки та оборони України;

б) Президентом України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Головою Державної митної служби України.

6. Правовий статус міліції визначено:

а) Законом України «Про міліцію»;

б) Законом України «Про міліцейську діяльність»;

в) Положенням про Міністерство внутрішніх справ України.

7. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним стату­сом, який безпосœередньо реалізує державну політику у сфері вико­нання кримінальних покарань, є:

а) Державний департамент з питань виконання покарань;

б) Державний департамент з питань виконання покарань як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України;

в) Міністерство внутрішніх справ України.

8. До об'єктів державного впливу у галузі юстиції належить:

а) система судових установ, державного та приватного но­таріату, адвокатури, органів реєстрації цивільного стану, судово-експертні установи, органи виконавчої служби, система правової освіти населœення;

б) система державного та приватного нотаріату, адвокатури, органів реєстрації цивільного стану, органи виконавчої служби, система правової освіти населœення, прокуратура;

в) система судових установ, судово-експертні установи, органи виконавчої служби.

9. Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видає:

а) Українська нотаріальна палата;

б) Вища кваліфікаційна комісія нотаріату;

в) Міністерство юстиції України;

г) обласні управління юстиції.

10. Вища рада юстиції формується:

а) Верховною Радою України, Президентом України та з'їздом суддів України;

б) Верховною Радою України, Президентом України, з'їздом суддів України, з'їздом адвокатів України, з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всœе­українською конференцією працівників прокуратури;

в) коаліційною більшістю Верховної Ради України.


Читайте также


 • - Тести до теми 5

  Тести до теми 4 1. Адміністративна дієздатність – це здатність: а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки і їх виконувати; б) укладати адміністративно-правові договори та нести... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 10

  1. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає: а) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу і насамперед адміністративних стягнень; б) врегульований нормами... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 14

  1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері не належить: а Міністерство культури та туризму України; б) Міністерство освіти і науки України; в) Міністерство соціального забезпечення України; г) Міністерство охорони здоров'я України. 2.... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 12

  1. Мета державного управління у галузі транспорту та зв'язку: а) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та електронному і поштовому зв'язку та потреб оборони держави, захист їхніх прав під час транспортного і... [читать подробенее]


 • - Тести до теми Фінансове планування на підприємстві

  Контрольні запитання і завдання 1. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на підприємстві. 2. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування. 3. Розкрийте зміст: • перспективного фінансового планування; • поточного... [читать подробенее]