Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Тести до теми 5
просмотров - 219

Тести до теми 4

1. Адміністративна дієздатність – це здатність:

а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки і їх виконувати;

б) укладати адміністративно-правові договори та нести від­повідальність за їх виконання;

в) нести адміністративну відповідальність;

г) правильної відповіді немає.

2. Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) олігархи України;

г) правильної відповіді немає.

3. Кабінет Міністрів України – це:

а) єдиноначальний орган загальної компетенції;

б) колегіальний орган спеціальної компетенції;

в) колегіальний орган загальної компетенції;

г) правильної відповіді немає.

4. Міністр має статус:

а) політичного діяча;

б) державного службовця;

в) політика;

г) правильної відповіді немає.

5. Голови місцевих державних адміністрацій:

а) призначаються Прем'єр-міністром України;

б) призначаються Президентом України;

в) обираються територіальною громадою;

г) правильної відповіді немає.

6. Права, реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення громадян, але також від наявності фактичних можливостей для їх реалізації в даному місці і у даний час, є:

а) абсолютними;

б) відносними;

в) умовно-абсолютними;

г) правильної відповіді немає.

7. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином, є:

а) біпатридом;

б) іноземцем;

в) туземцем;

г) правильної відповіді немає.

8. Іноземці та особи без громадянства на території України користуються:

а) обмеженими правами;

б) режимом найбільшого сприяння;

в) національним режимом;

г) правильної відповіді немає.

9. Видворення за межі України застосовується до:

а) олігархів;

б) іноземців;

в) громадян України;

г) правильної відповіді немає.

10. Рада національної безпеки і оборони України створюється при:

а) Президенті України;

б) Міністерстві оборони України;

в) Верховній Раді України;

г) правильної відповіді немає.

1. Підставами для просування державних службовців по службі є:

а) непритягнення до юридичної відповідальності;

б) підвищення кваліфікації;

в) здобуття другої вищої освіти;

г) тимчасове виконання повноважень керівника.

2. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, але не менше одного разу на:

а) 3 роки;

б) 5 років;

в) 4 роки;

г) кожного року.

3. Державно-службові відносини не припиняються у випадку:

а) звільнення;

б) відкриття кримінальної справи;

в) відставки;

г) відсторонення від виконання повноважень за посадою.

4. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу може тривати максимально:

а) 6 місяців;

б) 2 місяці;

в) 1 місяць;

г) 2 тижні;

д) на розсуд керівника.

5. Граничний вік перебування на державній службі становить:

а) 60 років для чоловіків і 55 років для жінок;

б) 50 років для жінок та 60 років для чоловіків;

в) це питання вирішується залежно від категорії посади;

г) законодавством не обмежується та залежить від стану здоров'я.

6. Підставою для відставки державного службовця є:

а) досягнення граничного віку перебування на посаді;

б) принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи;

в) етичні перешкоди для перебування на державній службі;

г) стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень;

д) державні службовці першої та другої категорій мають право подавати у відставку, не мотивуючи своє рішення.

7. Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинœен успішно відпрацювати на займаній посаді протягом:

а) 1 року;

б) 2 років;

в) 5 років;

г) цей термін залежить від категорії посади, однак не менше 2 років;

д) законодавством не встановлено.

8. Окрім звільнення та догани, до державних службовців може бути застосований такий захід дисциплінарного впливу:

а) попередження;

б) сувора догана;

в) штраф;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) тимчасове відсторонення від займаної посади;

є) затримання до 1 року у присвоєнні чергового рангу чи у призначенні на вищу посаду.

9. Законом України «Про державну службу» встановлено:

а) 7 категорій посад державних службовців і 15 рангів;

б) 6 категорій посад державних службовців та 12 рангів;

в) 10 категорій посад державних службовців та 15 рангів;

г) правильної відповіді немає.

10. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється:

а) указом, що видається Президентом України;

б) положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

в) інструкцією, що затверджується Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України;

г) виключно Законом України «Про державну службу»;

д) правильної відповіді немає.


Читайте также


 • - Тести до теми 13

  1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є: а) Президент України; б) Голова Верховної Ради України; в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України; г) Прем'єр-міністр України. 2. Міністра оборони України призначає і звільняє в установле­ному... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 10

  1. Широке розуміння адміністративного процесу передбачає: а) врегульований нормами адміністративно-процесуального права порядок застосування заходів адміністративного примусу і насамперед адміністративних стягнень; б) врегульований нормами... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 14

  1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері не належить: а Міністерство культури та туризму України; б) Міністерство освіти і науки України; в) Міністерство соціального забезпечення України; г) Міністерство охорони здоров'я України. 2.... [читать подробенее]


 • - Тести до теми 12

  1. Мета державного управління у галузі транспорту та зв'язку: а) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та електронному і поштовому зв'язку та потреб оборони держави, захист їхніх прав під час транспортного і... [читать подробенее]


 • - Тести до теми Фінансове планування на підприємстві

  Контрольні запитання і завдання 1. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на підприємстві. 2. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування. 3. Розкрийте зміст: • перспективного фінансового планування; • поточного... [читать подробенее]