Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Choose the correct answers.
просмотров - 515

Find the appropriate word for the definition.

Translate the words and word combinations into English.

Незмінні передумови, отримувати численні здобутки, пристосовуватися до принципів вільного ринку, вільна діяльність журналістів та видавців, вільний доступ до друкованої продукції, ”четверта влада”, зберігати певні відносини з політичними організаціями, олігархи/магнати, бути пов’язаним з великим капіталом, прибутковий бізнес, доходні статті\джерело прибутку, підіймати рівень засобів масової інформації, політично незалежна організація, сприяти реалізації міжнародних документів.

5. Match the words to make word combinations.

1. pass a. foundation

2. maintain b. ambitions

3. associate with c. standards

4. free public d. prerequisites

5. politicial e. organizations

6. legal f. certain relations

7. do profitable g. services

8. invariable h. accomplishments

9. raise i. business

10. achieve j. laws

11. non affiliated k. access

12. informational l. the big capital

1. __________ to make it easier for a progress or activity to happen.

2. __________ something successful or impressive that is achieved after a lot of effort and hard work.

3. __________ connected with beauty and the study of beauty.

4. __________ when a smaller group or organization is not part of a large one.

5. __________ using scientific analysis to examine something.

6. __________ to make something continue in the same way or at the same standard as before.

7.__________ you do not allow something to stop doing what you want.

8. __________ an event or time when important changes in history or in your life.

9. __________ the ideas that an organization considers are important and aines to achieve.

10. __________ to change or more something slightly to improve to make it more suitable for a particular purpose.

1. Qizz programmes on TV can __________ peoples knowledge of different subjects.

a) organize b) facilitate c) back up

2. All his life he was striving to be successful in business and his major __________ was the company he created.

a) attachments b) prospectus c) accomplishment

3. One of the responsibilities of the editor is to __________ the edition going.

a) promote b) exercise c) operate

4. Their main __________ come from advertising.

a) effort b) revenues c) achievements

5. The decisions taken by the editorial board had a great __________ on the future prospects of the newspaper business.

a) impact b) publicity c) interest

6. There were a lot of __________ for successful implementation of this document.

a) foundation b) ground c) prerequisites

7. They usually present weather _________ in the evening news programme on channel 5.

a) items b) bulletins c) stories

8. Many __________ are involved to raise money to support this journalist project.

a) foundation b)resources c) subsidies

8. Translate into English.

1. Вимоги щодо підвищення інформаційного рівня друкованої продукції залишається незмінною передумовою подальшого розвитку видавничої діяльності.

2. Вчені нашого інституту пишалися своїми здобутками.

3. Засоби масової інформації повинні бути фінансово не залежні від різних організацій та структур, як урядових, так і приватних.

4. Діяльність журналістів повинна бути недоторканною, що може бути запорукою проти тиску з боку владних організацій.

5. Телœевізійні та радіо компанії намагаються отримати прибутки пропонуючи новаторські ідеї та створюючи шоу, серіали та розважальні програми задовольняючі широкі потреби населœення.

6. Олігархія складається з дуже багатих представників, які контролюють засоби масової інформації маючи політичні амбіції.

7. Багато українських газет та журналів належать політичним партіям, які забезпечують їх фінансовою підтримкою, тому вони не є фінансово незалежними.

8. Згідно з законодавством українським журналістам не дозволяється друкувати інформацію отриману конфіденційно.

9. Журналісти, чиї свободи були обмежені протягом двадцятого століття, ідеологічним контролем з боку центральних та місцевих комітетів, отримали гарантії щодо вираження своїх точок зору та думок з політичних, економічних та інших спірних питань, які пов’язані з професійними інтересами.


Читайте также


  • - Choose the correct answers.

    Find the appropriate word for the definition. Translate the words and word combinations into English. Незмінні передумови, отримувати численні здобутки, пристосовуватися до принципів вільного ринку, вільна діяльність журналістів та видавців, вільний доступ до друкованої продукції, ”четверта влада”,... [читать подробенее]


  • - Ex.1 Choose the correct answers.

    GRAMMAR PROGRESS TEST II (PASSIVE VOICE) Ex.2. Open the brackets, using the Passive Voice. Ex.1. Complete the sentences using the correct passive (perfect) form of the verbs in brackets. 1. A lot of new companies (open) in our city this year. 2. We didn’t know that he (not invite). 3. The construction of our new office (finish) before winter comes. 4. He went to London last year and he (not hear) of ever since. 5. I wondered why her child (not teach) any foreign... [читать подробенее]


  • - Ex.1 Choose the correct answers.

    GRAMMAR PROGRESS TEST II (PASSIVE VOICE) Ex.2. Open the brackets, using the Passive Voice. Ex.1. Complete the sentences using the correct passive (perfect) form of the verbs in brackets. 1. A lot of new companies (open) in our city this year. 2. We didn’t know that he (not invite). 3. The construction of our new office (finish) before winter comes. 4. He went to London last year and he (not hear) of ever since. 5. I wondered why her child (not teach) any foreign... [читать подробенее]