Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Протоколи роботи з електронною поштою
просмотров - 463

Кудрявцева С.П., Колос В.В.

Міжнародна інформація

Зручність використання і швидкість доставки повідом­лення — два головні козирі, які дозволили цьому сервісу Інтернет перемогти «паперову пошту».

В Інтернеті для роботи з елœектронною поштою використо­вуються прикладні протоколи SMTP, POP, ШАР.

Протокол SMTP (Simple Massage Transfer Protocol) — простий протокол, що підтримує передачу повідомлень між будь-якими вузлами Інтернет. Маючи механізми проміжно­го збереження пошти і підвищення надійності доставки, про­токол SMTP припускає використання різноманітних транс­портних служб і поштових серверів. Він може працювати навіть в мережах, які не підтримують стек протоколів TCP/IP. Протокол SMTP дозволяє групувати повідомлення на адресу одного одержувача і розмножувати копії E-mail-повідомлення для передачі за різними адресами.

Протокол POP (Post Office Protocol) надає кінцевому ко­ристувачу можливість доступу до його елœектронних повідо­млень. POP-клієнти при запиті користувача на отримання пошти вимагають ввести пароль, що підвищує конфе-денційність листування.

Стоит сказать, что для невеликих організацій невигідно тримати у себе си­стему для передачі повідомлень (message transport system). Це пов'язано з тим, що в невеликих організаціях, які не спеціалізуються на комп'ютерних технологіях, як правило, робочі станції клієнтів мережі не мають достатньо ресурсів (продуктивність або дисковий простір) для забезпечення роботи повного SMTP-серверу. Крім того, таким користува­чам елœектронної пошти може бути невигідним тримати пер­сональний комп'ютер, постійно підключений до Інтернету. Для вирішення цієї проблеми і був створений поштовий протокол для роботи в офісі — POP (Post Office Protocol). Його найпоширеніший варіант — POPvS (протокол пошто­вого відділення версії 3). Цей протокол дозволяє робочим

станціям динамічно мати доступ до свого поштового ящика, розташованого на сервері, який призначений для обслуго­вування елœектронної пошти в даній організації. POPvS — це найпростіший протокол для роботи користувача зі змістом своєї поштової скриньки. Він дозволяє тільки за­брати пошту з поштової скриньки серверу на робочу станцію клієнта і знищити її з поштової скриньки на сер­вері. Всю подальшу обробку поштове повідомлення прохо­дить на комп'ютері клієнта. POP-сервер не відповідає за відправку пошти, він працює тільки як універсальна по­штова скринька для групи користувачів. Якщо користува­чу необхідно відправити повідомлення, він повинœен встано­вити з'єднання з SMTP-сервером і відправити туди свої повідомлення за SMTP-протоколом.

Протокол ІМАР4 (Internet Message Access Protocol, Version 4) дозволяє клієнтам діставати доступ і маніпулю­вати повідомленнями елœектронної пошти на сервері. Про­токол ІМАР4 відрізняється від протоколу POPvS тим, що ІМАР4 підтримує роботу з системою каталогів (або папок) повідомлень.

ІМАР4 дозволяє керувати каталогами (папками) віддале­них повідомлень так само, якби вони розташовувалися в ло­кальному комп'ютері. ІМАР4 дозволяє клієнту створювати, видаляти і перейменовувати поштові скриньки, перевіряти наявність нових повідомлень і видаляти старі. Завдяки тому, що ІМАР4 підтримує механізм унікальної ідентифікації кожного повідомлення в поштовій папці клієнта͵ він дозво­ляє читати з поштової скриньки тільки повідомлення, які за­довольняють певним умовам, або їх частині, змінювати атри­бути повідомлень і переміщати окремі повідомлення.

Функціонування елœектронної пошти

Щоб обмінюватися кореспонденцією за допомогою елœек­тронної пошти, необхідно мати спеціальну програму, так звану mailer (мейлер). Вона надає можливості для редагування текс­ту, введення адреси одержувача, посилки повідомлення і т. п.


Читайте также


  • - Протоколи роботи з електронною поштою

    Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація Зручність використання і швидкість доставки повідом­лення — два головні козирі, які дозволили цьому сервісу Інтернет перемогти «паперову пошту».В Інтернеті для роботи з електронною поштою використо­вуються... [читать подробенее]