Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Дом Методичне забезпечення
просмотров - 355

1. Торгове право: робоча навчальна програма /Розробник:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 28 с.

2. Торгове право: навчальна програма /Розробники:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 25 с.

3. Торгове право: навчально-методичні матеріали до семінарських занять/Розробники:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 35 с.

4. Торгове право: методичні вказівки та завдання для написання контрольних робіт/Розробники:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 11 с.

5. Торгове право: методичні вказівки до самостійної роботи /Розробники:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011. – 24 с.

10.2. Рекомендована література

Нормативно правові акти

1. Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : закон УРСР від 7 грудня 1984 року N 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1984.- додаток до N 51.- Ст. 1122.

5. Податковий кодекс України [Текст] : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. - N 92 (частина 1). - Ст. 3248.

6. Цивільний кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

7. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст] : закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- № 31-32.- Ст. 263.

9. Про господарські товариства [Текст]: закон України від 19.09.1991 № 1576-XII // ВВР України - 1991.- № 49.- Ст. 682.

10. Про акціонерні товариства [Текст]: закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

11. Про цінні папери і фондовий ринок [Текст]: закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- № 31.- Ст. 268.

12. Про захист економічної конкуренції [Текст]: закон України від 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001.- № 12.- Ст. 64.

13. Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст]: закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.– № 36.– Ст. 164.

14. Про Антимонопольний комітет України [Текст]: закон України від 26.11.1993 № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №50. – ст.472.

15. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: закон України від 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000.- № 36.- Ст. 299.

16. Про захист прав споживачів [Текст]: закон України від 12.05.1991 № 1023-XII // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 30.- Ст. 379.

17. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: закон України вiд 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

18. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [Текст]: закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995.- № 28.- Ст. 205.

19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг [Текст]: закон України від 12.07.2001 № 2664 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

20. Про товарну біржу [Текст]: закон України від 10.12.1991 № 1956-ХІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.

21. Про рекламу [Текст]: закон України від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 39. - ст. 181.

22. Про стандартизацію [Текст]: закон України від 17 травня 2001 року N 2408-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- N 31.- ст.145.

23. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населœення [Текст]: закон України від 24 лютого 1994 року N 4004-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- N 27.- ст. 218.

24. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Текст]: закон України від 1 грудня 2005 року N 3164-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006.- N 12. - ст. 101.

25. Про стандартизацію і сертифікацію [Текст]: декрет КМ України від 10 травня 1993 року N 46-93// Відомості Верховної Ради України. - 1993.- N 27. - ст.289.

26. Про ціни та ціноутворення [Текст]: закон України від 21 червня 2012 року N 5007-VI // Офіційний вісник України. - 2012.- N 58.- ст. 2309.

27. Постанова Кабінету Міністрів України № 833 від 15 червня 2006 року «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населœення» [Текст] // Офіційний вісник України .- 2006.- N 25.- ст. 1818.

28. Постанова Кабінету міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» [Текст] // Офіційний вісник України. – 1998. - N 2. - ст. 51.

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» [Текст]// Офіційний вісник України. - 1998.- № 2. - ст. 51.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року № 802 «Про затвердження правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з їх, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності» [Текст] //Офіційний вісник України.-1998.- № 23.- ст. 825.

31. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерства культурі і мистецтв України від 29 грудня 2001 року № 322/795 [Текст] «Про затвердження правил торгівлі антикварними речами» // Офіційний вісник України.- 2002- № 5.- ст. 204.

32. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105 «Про затвердження правил торгівлі на ринках» [Текст] // Офіційний вісник України.- 2002.- № 13.- ст. 681.

33. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219 «Про затвердження правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства» [Текст] // Офіційний вісник України. – 2002. - № 34.- ст. 1633

34. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 року № 185 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» [Текст] // Офіційний вісник України.- 2003- № 30.- ст. 1581.

35. Наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» [Текст] // Офіційний вісник України.- 2007.- № 86- ст. 3183.

36. Наказ Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку Державного комітету зв'язку України від 11 червня 2008 року № 06/699 «Про затвердження правил продажу товарів поштою» [Текст] // Офіційний вісник України. – 2008- № 62.- ст. 2102.

37. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року N 614 «Про затвердження порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)» [Текст] //Офіційний вісник України. – 2001- N 6. - ст. 248.

38. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року N 614 «Про затвердження порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок» [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001- N 6. - ст. 248.

39. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року N 614 «Про затвердження положення про форму та зміст розрахункових документів» [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001- N 6. - ст. 248.

Навчально-наукова література


Читайте также


 • - МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕКЦІЇ.

  ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ (додається). ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ. №№ Етапи. Основні питання Час (хв.) Оснащення ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП - 1.1 Організаційні заходи - 1.2 Обґрунтування актуальності теми - 1.3 Постановка навчальних... [читать подробенее]


 • - Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах

  Навчання інформатики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками: «Інформатика. 10 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр” «Інформатика. 10 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова,... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 4: Організаційна структура і тактика дій підрозділів умовного противника. Й семестр Й РІК НАВЧАННЯ Практичні питання 1. В ролі командира відділення, що діє в пішому порядку, подати команду на розгортання із колони в цеп. 2. В ролі командира... [читать подробенее]


 • - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Варіант 30 Варіант 29 План: 1.Зміни до Конституції України. Перспективи конституційної модернізації і реформування. 2.Припинення громадянства України. Вихід з громадянства України. Втрата громадянства України. ПР: 1. Класифікуйте за відомими Вам гілками влади... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  1. Торгове право: робоча навчальна програма /Розробник:Полтавський О.В. доцент кафедри правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Томчишен С.В. доцент кафедри правових основ... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  ТЕСТИ 23 5 Карьера в сфере маркетинга Арифметика маркетинга Приложение ББиблиография и комментарии Именной указатель Предметный указатель [1] Одна из этих книг - «Управление маркетингом: анализ, планирование и контроль» -была выпущена в нашей стране в... [читать подробенее]


 • - Методичне забезпечення

  Й семестр Й семестр Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота Модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 Підсумкова атестація Сума ЗМ 1 КР ЗМ 2 КР Залік - 25 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 По завершені... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙННО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Номери та найменування Розділів і тем Всього годин (занять) З них: Заняття під керівництвом викладача   Під керівництвом викладача Самостійні заняття Л СЗ ГЗ ПЗ РГР ... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 28: Механізована рота в обороні. Заняття 1:   Підготовка і ведення оборони.   1. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІ (батальйон, рота). – К.: Видавництво «Варта», 1998 р. Ст. 41-83. 2. Тактика загальновійськових підрозділів: Навчальний посібник. К.: АЗСУ,... [читать подробенее]


 • - ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Т Е М А № 1: Збройні Сили України. Й семестр ЗБІРНИК ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Тактика» для студентів, що займаються за програмою підготовки командирів механізованих підрозділів м. Львів - 2010 1-Й РІК НАВЧАННЯ   1. Воєнна доктрина України 2. Закон... [читать подробенее]