Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Завдання №3.
просмотров - 472

На території району N в 2004 році зареєстровано 1227 злочинів, 2005 році – 1336, 2006 році – 1498, 2007 році – 1527. Визначити базисним і ланцюговим способами абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середні показники даного ряду динаміки. Побудувати стовпчикову діаграму зміни рівнів ряду.

За базисний рівень приймемо рівень 2007 року, тобто Уб = У1.

Абсолютні прирости, розраховані базисним способом, дорівнюють:

2005 рік: А2= y2 – y1 = 1336 – 1227 = 109

2006 рік: А3= y3 – y1 = 1498 – 1227 = 271

2007 рік: А4= y4 – y1 = 1527 – 1227 = 300

Абсолютні прирости, розраховані ланцюговим способом, дорівнюють:

2005 рік: А2= y2 – y1 = 1336 – 1227 = 109

2006 рік: А3= y3 – y2 = 1498 – 1336 = 162

2007 рік: А4= y4 – y3 = 1527 – 1498 = 29

Темпи зростання, розраховані базисним способом, дорівнюють:

Темпи зростання, розраховані ланцюговим способом, дорівнюють:

Темпи приросту, розраховані базисним способом, дорівнюють:

Темпи приросту, розраховані ланцюговим способом, дорівнюють:

Середній рівень ряду ( ) буде дорівнювати:

Таким чином, середньорічна кількість злочинів на території району за період з 2004 по 2007 роки склала 1397 злочинів.

Середній абсолютний приріст ( ) розраховується як середня арифметична з абсолютних прирістів за кожний рік, розрахованих ланцюговим способом:

Середній темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної з темпів зростання за кожний рік, розрахованих ланцюговим способом:

= = = 1,08

Середній темп приросту визначається за наступною формулою:

= ( – 1)100 = (1,08 – 1)100= 8%

Результати розрахунків зведемо в наступну таблицю:

Рік
Кількість зареєстрованих злочинів
Базисний абсолютний приріст -
Ланцюговий абсолютний приріст -
Базисний темп зростання - 1,09 1,22 1,24
Ланцюговий темп зростання - 1,09 1,12 1,02
Базисний темп приросту (%) - 8,16 22,09 24,45
Ланцюговий темп приросту (%) - 8,16 12,13 1,94
Середній рівень ряду
Середній абсолютний приріст
Середній темп зростання 1,08
Середній темп приросту (%)

Побудуємо стовпчикову діаграму зміни рівнів ряду динаміки:


Читайте также


 • - Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю. Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у... [читать подробенее]


 • - Завдання, вправи, тести

  Питання для роздумів, самоперевірки, повторення 1. Що таке основні виробничі засоби та як вони класифікуються? 2. Які існують види обліку та оцінки основних засобів? Дайте їм характеристику. 3. Що таке фізичне і моральне спрацювання об’єктів основних засобів? 4. Дайте... [читать подробенее]


 • - Текстові тестові завдання 4 страница

  E. Ядерний матрикс. 349. Хромосоми людини за розмірами поділяють на: A. 12 груп. B. 3 групи. C. 6 груп. D. *7 груп. E. 2 групи. 350. Цитокінез (цитотомія) – це: A. Поділ ядра. B. Поділ органел. C. Збільшення об’єму цитоплазми. D. *Поділ цитоплазми. E. Рух цитоплазми. 351. Чим утворені полюси... [читать подробенее]


 • - Запитання та завдання

  13 4—136 386 Глава 10 Основи екологічного права України 387 ня про державну систему моніторингу довкілля» від ЗО березня 1998 р., «Про затвердження переліку видів діяльності, що нале­жать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 р., «Про затвердження Положення... [читать подробенее]


 • - ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇХНЯ МЕТА І ЗАВДАННЯ

  Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання.

  1. У чому суть гіпотези контракції? 2. Порівняйте гіпотезу розширення Землі та пульсаційну гіпотезу. 3. У чому полягають принципові відмінності у поглядах "фіксистів" і "мобілістів"? 4. Розкрийте суть гіпотези глибинної диференціації речовини. 5. Що таке... [читать подробенее]


 • - Завдання розвитку і вдосконалення промисловості споживчого товариства

  Кооперативної промисловості Концепції економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України (квітень 1993 р.) наголошувалося, що кооперативна виробнича діяльність і надалі буде відігравати помітну роль у стабілізації споживчого ринку на селі, постачанні... [читать подробенее]


 • - Завдання клінічної мікробіології

  Тема: Загальна характеристика клінічної мікробіології. Збудники госпітальних бактеріальних та вірусних інфекцій. Клінічна мікробіологія- розділ медичної мікробіології, який вивчає взаємовідносини, які утворюються між макро- та мікроорганізмом в нормі, при... [читать подробенее]


 • - Завдання і джерела ревізій основних засобів

  ЛЕКЦІЯ 6. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 1. Завдання і джерела ревізій основних засобів. 2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів. 3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 4. Ревізія правильності нарахування... [читать подробенее]


 • - Тестові завдання

  1.Основна мета інвестиційної діяльності підприємства на стадії зрілості: а) забезпечення достатнього обсягу основного капіталу та початкових капітальних інвестицій; б) розширення фінансового інвестування; в) розширення діяльності за рахунок різноманітності... [читать подробенее]