Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Розрахунково-графічне завдання № 28
просмотров - 444

Розрахунково-графічне завдання № 27

Розрахунково-графічне завдання № 26

1. На території району N в 2010 році зареєстровано 6 вбивств, 9 розбоїв, 289 грабежів, 543 крадіжки, 253 факти хуліганства, 112 економічних злочинів, 89 інших злочинів. Населœення району складає 88655 чоловік. Визначити структуру злочинності (розрахувати питому вагу кожного виду злочину), розрахувати коефіцієнт злочинної інтенсивності як усіх злочинів, так і окремих видів злочинів на 10 тисяч населœення. Первинні (абсолютні) і розраховані (відносні) показники відобразити в статистичній таблиці, побудувати секторну діаграму структури злочинності.

2. Група осіб, які вчинили злочини, має наступний віковий склад: 15-17 років – 5 осіб, 18-24 – 2, 25-29 – 4, 30-34 – 2. Визначити середній вік осіб, які приймали участь у групі, коефіцієнт варіації і вказати - однорідна дана група за віком чи ні.

3. На території району N в 2007 році зареєстровано 2094 злочини, 2008 році – 2132, 2009 році – 2244, 2010 році – 2156. Визначити базисним і ланцюговим способами абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середні показники даного ряду динаміки. Побудувати стовпчикову діаграму зміни рівнів ряду.

1. На території району N в 2010 році зареєстровано 8 вбивств, 11 розбоїв, 255 грабежів, 632 крадіжки, 242 факти хуліганства, 153 економічних злочини, 146 інших злочинів. Населœення району складає 86876 чоловік. Визначити структуру злочинності (розрахувати питому вагу кожного виду злочину), розрахувати коефіцієнт злочинної інтенсивності як усіх злочинів, так і окремих видів злочинів на 10 тисяч населœення. Первинні (абсолютні) і розраховані (відносні) показники відобразити в статистичній таблиці, побудувати секторну діаграму структури злочинності.

2. Група осіб, які вчинили злочини, має наступний віковий склад: 20-26 рік – 2 особи, 27-31 – 3, 32-36 – 5, 37-41 – 3. Визначити середній вік осіб, які приймали участь у групі, коефіцієнт варіації і вказати - однорідна дана група за віком чи ні.

3. На території району N в 2007 році зареєстровано 1234 злочини, 2008 році – 1367, 2009 році – 1328, 2010 році – 1454. Визначити базисним і ланцюговим способами абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середні показники даного ряду динаміки. Побудувати стовпчикову діаграму зміни рівнів ряду.

1. На території району N в 2010 році зареєстровано 5 вбивств, 7 розбоїв, 165 грабежів, 633 крадіжки, 138 фактів хуліганства, 172 економічних злочини, 343 інших злочини. Населœення району складає 97542 чоловік. Визначити структуру злочинності (розрахувати питому вагу кожного виду злочину), розрахувати коефіцієнт злочинної інтенсивності як усіх злочинів, так і окремих видів злочинів на 10 тисяч населœення. Первинні (абсолютні) і розраховані (відносні) показники відобразити в статистичній таблиці, побудувати секторну діаграму структури злочинності.

2. Група осіб, які вчинили злочини, має наступний віковий склад: 14-17 років – 3 особи, 18-24 – 4, 25-29 – 2, 30-34 – 4. Визначити середній вік осіб, які приймали участь у групі, коефіцієнт варіації і вказати - однорідна дана група за віком чи ні.

3. На території району N в 2007 році зареєстровано 1204 злочини, 2008 році – 1323, 2009 році –1288, 2010 році – 1377. Визначити базисним і ланцюговим способами абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середні показники даного ряду динаміки. Побудувати стовпчикову діаграму зміни рівнів ряду.

Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій