Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Відомі наступні дані про ВВП на одну особу
просмотров - 402

Завдання № 3

Завдання № 2

По країни відомі наступні дані

Показники Базисний рік Звітний рік
ВВП (млн. гр. од. ) Середньорічна чисельність населœення (млн. чол.) 123,2 22,4 126,0 22,5

Необхідно:

1) визначити обсяг ВВП на душу населœення;

2) абсолютну та відносну зміну ВВП на душу населœення у звітному році порівняно з базисним.

Зробити висновки.

Рішення:

1) Обсяг ВВП на душу населœення

Базисний рік Звітний рік

2) Абсолютна зміна ВВП на душу населœення

= 5,6-5,5 = 0,1 гр. од.

Відносна зміна ВВП на душу населœення

= або 101,8%ТП = ТЗ - 100 = 101,8 -100 =1,8 %

Висновок: у звітному році порівняно з базисним ВВП на душу населœення збільшився на 0,1 гр. од. або на 1,8 %.

Показник ВВП на душу населœення широко використовується для проведення порівняльного аналізу макроекономічних показників різних країн.

(дол. США)

Країна 2003 рік
Україна Росія Данія Сполучені Штати Америки

Провести порівняльний аналіз ВВП на одну особу (на душу населœення) в Україні з окремими країнами світу. Зробити висновки.

Рішення:

Висновок: у 2003 р. ВВП на одну особу у Росії був вище ніж в Україні у 2,885 разів, у Данії вище у 37,652 разів, у США вище у 35,199 разів.