Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Завдання № 11
просмотров - 406

Чисельність населœення країни на початок 2007 року становила 49755 тис. чол., на початок 2008 року – 49953 тис. чол. Коефіцієнт народжуваності і смертності за 2006 рік становили відповідно 14,7 ‰ і 11,1 ‰.

Завдання № 3

Завдання №2

Статистика трудових ресурсів, зайнятості та ринку праці.

Завдання для практичного заняття

Теми: Статистика населœення.

Статистика рівня та вартості життя населœення.

Завдання № 1

Чисельність населœення міста “А” на початок 2007 року 876,8 тис. чол., на початок 2008 року 874,5 тис. чол.

Визначити :

1) середньорічну чисельність населœення міста “А” за 2007 рік;

2) абсолютну та відносну зміну чисельності населœення міста за рік.

Зробити висновки.

Відомі наступні дані про чисельність населœення м. Одеса

На початок року
Чисельність населœення (тис. чол.)

За допомогою основних показників динаміки провести порівняльний аналіз чисельності населœення м. Одеси. Зробити висновки.

Чисельність населœення країні на початок року – 42,6 млн. чол., на кінець року – 43,3 млн. чол. За рік народилося 420,7 тис. чол., померло – 398,5 тис. чол. Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, життєвості

Завдання № 4

Обчислити, якою була чисельність населœення міста на початок року, якщо середньорічна його кількість за цей рік становила 800 тис. чол., сальдо міграції 12 тис. чол., коефіцієнт природного приросту 7 ‰, чисельність населœення на кінець року 808,8 тис чол.

Завдання № 5

Визначити:

1) сальдо міграції,

2) коефіцієнт механічного приросту населœення.

Завдання № 6

Чисельність населœення країни на початок 2008 року – 52468 тис. чол. Щорічно чисельність населœення збільшується за рахунок природного приросту на 2 ‰ і за рахунок механічного руху на 1,2 ‰. Яка чисельність населœення країни передбачається через чотири роки.

Завдання № 7

У районі 170 тис. п”ятирічних дітей, з них 90 тис. хлопчиків. Умовна вірогідність вижити протягом найближчого року для п”ятиричних дівчаток становить 0,985, для шестирічних –0,99: для хлопчиків відповідно 0,97 і 0,98. Обчислити, скільки дітей у районі поступлять до школи через два роки (без урахування міграції).

Завдання № 8

Чисельність трудових ресурсів на початок звітного року в країні складала 34567,9 тис. чол., на кінець року – 33989,9 тис чол. Сальдо міграції трудових ресурсів за рік склало 34,5 тис. чол. Визначити коефіцієнт природного руху трудових ресурсів.

Завдання № 9

Чисельність трудових ресурсів регіону на початок звітного року 2345,7 тис. чол., протягом року природне поповнення трудових ресурсів склало 56,8 тис. чол., природне вибуття трудових ресурсів склало 53,9 тис чол. Чисельність трудових ресурсів регіону на кінець року 2367,9 тис чол.

Визначити коефіцієнт міграції трудових ресурсів у регіоні.

Завдання № 10

По регіону відомі наступні дані

Показники Базисний період Звітний період
Рівень споживання яєць на душу населœення (шт.) Середня чисельність населœення за період (тис. чол.)     4530,9     4589,7

Розрахувати абсолютну зміну фонду споживання яєць, у тому числі за рахунок:

а) зміни середньої чисельності населœення;

б) зміни рівня споживання на душу населœення.

Зробити висновки

За допомогою коефіцієнта еластичності оцінити зв’язок між динамікою доходів та рівнем споживання продукту “А”:

Показники Базисний період Звітний період
Рівень споживання (кᴦ.) Середньодушовий доход (грн.)

Зробити висновки.


Читайте также


 • - Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю. Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у... [читать подробенее]


 • - Завдання, вправи, тести

  Питання для роздумів, самоперевірки, повторення 1. Що таке основні виробничі засоби та як вони класифікуються? 2. Які існують види обліку та оцінки основних засобів? Дайте їм характеристику. 3. Що таке фізичне і моральне спрацювання об’єктів основних засобів? 4. Дайте... [читать подробенее]


 • - Текстові тестові завдання 4 страница

  E. Ядерний матрикс. 349. Хромосоми людини за розмірами поділяють на: A. 12 груп. B. 3 групи. C. 6 груп. D. *7 груп. E. 2 групи. 350. Цитокінез (цитотомія) – це: A. Поділ ядра. B. Поділ органел. C. Збільшення об’єму цитоплазми. D. *Поділ цитоплазми. E. Рух цитоплазми. 351. Чим утворені полюси... [читать подробенее]


 • - Запитання та завдання

  13 4—136 386 Глава 10 Основи екологічного права України 387 ня про державну систему моніторингу довкілля» від ЗО березня 1998 р., «Про затвердження переліку видів діяльності, що нале­жать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 р., «Про затвердження Положення... [читать подробенее]


 • - ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇХНЯ МЕТА І ЗАВДАННЯ

  Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання.

  1. У чому суть гіпотези контракції? 2. Порівняйте гіпотезу розширення Землі та пульсаційну гіпотезу. 3. У чому полягають принципові відмінності у поглядах "фіксистів" і "мобілістів"? 4. Розкрийте суть гіпотези глибинної диференціації речовини. 5. Що таке... [читать подробенее]


 • - Завдання розвитку і вдосконалення промисловості споживчого товариства

  Кооперативної промисловості Концепції економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України (квітень 1993 р.) наголошувалося, що кооперативна виробнича діяльність і надалі буде відігравати помітну роль у стабілізації споживчого ринку на селі, постачанні... [читать подробенее]


 • - Завдання клінічної мікробіології

  Тема: Загальна характеристика клінічної мікробіології. Збудники госпітальних бактеріальних та вірусних інфекцій. Клінічна мікробіологія- розділ медичної мікробіології, який вивчає взаємовідносини, які утворюються між макро- та мікроорганізмом в нормі, при... [читать подробенее]


 • - Завдання і джерела ревізій основних засобів

  ЛЕКЦІЯ 6. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 1. Завдання і джерела ревізій основних засобів. 2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів. 3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 4. Ревізія правильності нарахування... [читать подробенее]


 • - Тестові завдання

  1.Основна мета інвестиційної діяльності підприємства на стадії зрілості: а) забезпечення достатнього обсягу основного капіталу та початкових капітальних інвестицій; б) розширення фінансового інвестування; в) розширення діяльності за рахунок різноманітності... [читать подробенее]