Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Завдання № 7
просмотров - 320

Тема: Статистика населœення.

Статистичне вивчення населœення – одне з найважливіших завдань соціально-економічної статистики, а саме демографічної статистики. Кількісною характеристикою населœення будь-якого регіону є його чисельність.

Основними категоріями населœення є:

-наявне населœення;

- постійне населœення;

Наявне населœення (НН) − це чисельність осіб, які на момент реєстрації перебувають на території певного населœеного пункту, незалежно від місця їх постійного проживання.

Постійне населœення (ПН) – це чисельність осіб, які постійно, протягом тривалого часу проживають на території певного населœеного пункту, незалежно від їх наявності на момент реєстрації.

Крім цих основних категорій враховуються ще й такі категорії населœення як, тимчасово проживаючі та тимчасово відсутні.

Тимчасово проживаючі (ТП) – особи, які постійно проживають в іншому населœеному пункті, але на момент обстеження перебувають у даному пункті, тобто у даному пункті перебувають тимчасово (не більше 6 місяців).

Тимчасово відсутні (ТВ) – особи, які постійно проживають в даному населœеному пункті, але на момент обстеження перебувають за його межами (якщо термін їх відсутності не перевищує 6 місяців).

На підставі зазначених категорій населœення визначають баланси категорій населœення

НН = ПН – ТВ + ТП або ПН = НН – ТП + ТВ

За даними перепису у місті “А” зареєстровано 456,8 тис. чол. постійного населœення; 2,3 тис. чол. тимчасово присутніх і 1,9 тис. чол. тимчасово відсутніх. Визначити чисельність наявного населœення.

НН = ПН – ТВ + ТП НН= 456,8 -1,9 +2,3 = 457,2 тис. чол.

Категорії постійного та наявного населœення широко використовуються як при визначенні демографічних показників , так і при розрахунку народногосподарських потреб. А саме, на підставі чисельності постійного населœення обчислюють потреби в забезпеченості шкільними та дошкільними закладами. Для визначення обсягу послуг торгівельної мережі, транспорту та зв’язку необхідні дані по чисельності наявного населœення.

Чисельність наявного населœення покладено в основу розрахунку всіх показників інтенсивності природного та механічного руху.

Однак показники чисельності населœення є моментальними. При багатьох економічних розрахунках виникає потреба використовувати інтервальні показники, тобто середню чисельність населœення за період.

Існує кілька способів визначення середньої чисельності населœення. Вибір способу на практиці найчастіше залежить від наявності вихідних даних про чисельність населœення.

1 спосіб – найбільш простий і поширений , коли відомі дані на початок та на кінець періоду. У даному випадку розрахунок проводиться за формулою:

Ч на початок періоду + Ч на кінець періоду

= ────────────────────────────

2 спосіб– коли відомі дані на початок кожного місяця або кварталу , тобто на початок рівних періодів. У даному випадку слід застосувати формулу середньої хронологічної

3 спосіб– коли проміжки часу між моментами не рівні - слід застосувати формулу середньої арифметичної зваженої

=

Склад населœення досліджується за різними демографічними ознаками: стать; вік; сімейний склад; розподіл на сільське та міське населœення та за іншими ознаками.

Чисельність населœення будь-якої території не є величиною постійною. Вона безперервно змінюється під впливом природного та механічного руху.

Природний рух – процес зміни чисельності та складу населœення в наслідок його відтворення (народжуваності, смертності).

Абсолютні показники природного руху:

Ø чисельність народжених;

Ø чисельність померлих;

Ø чисельність шлюбів;

Ø чисельність розлучень.

Абсолютні дані , хоч і відіграють важливу роль, не можуть застосовуватись при різних динамічних та територіальних порівняннях. Саме тому, виникає потреба у розрахунках відносних величин.

Найбільш поширеними показниками в демографічній статистиці є коефіцієнти народжуваності та смертності. Існують загальні та спеціальні коефіцієнти народжуваності та смертності.

Загальний k число народжених (померлих) за період

народжуваності = ──────────────────────── 1000

(смертності) середня чисельність населœення за період

Дані коефіцієнти виражаються у промілях, тобто вони показують скільки людей народилось (померло) на кожну тисячу середньої чисельності населœення.

Загальні показники мають істотні недоліки. Наприклад, коефіцієнт народжуваності будується як відношення числа народжених до всього населœення , в той час як дітей народжує не всœе населœення, а тільки його жіноча частина і то не у всякому віці. Таким контингентом, як правило, є жінки у віці 15-49 років. Цей період у житті жінок носить назву фертильного періоду.

Спеціальний число народжених за період

коефіцієнт = середня чисельність жінок · 1000

народжуваності у фертильному віці

Спеціальним коефіцієнтом смертності є

- коефіцієнт смертності окремо для кожної статі;

- коефіцієнт смертності для кожної вікової групи ;

- коефіцієнт смертності немовлят.

Абсолютна величина зміни чисельності населœення за рахунок народжуваності та смертності показує природний приріст населœення.

Природний приріст = число народжених - число померлих

за період за період за період

На основі абсолютних показників визначають відносні, а саме : коефіцієнт природного приросту

k природного число народжених - число померлих

приросту за = за період за період 1000

період середня чисельність населœення за період

або

k природного = k народжуваності - k смертності

приросту (загальний) (загальний)

Особливе значення має співвідношення народжених та померлих , тобто

k життєвості = число народжених за період · 100%

(Покровського) число померлих за період

Він показує, яке число народжених припадає на 100 випадків смертей.

Механічний рух – це переміщення людей через кордони регіону, яке пов’язане зі зміною їх місця проживання (міграція). Розрізняють декілька видів міграції: внутрішня; зовнішня.

Абсолютні показники механічного руху:

- чисельність прибулих (П);

- чисельність вибулих (В);

- валова міграція ВМ = П + В;

- сальдо міграції СМ = П – В.

Сальдо міграції – характеризує зміну чисельності населœення за рахунок механічного руху.

На основі абсолютних показників розраховуються відносні показники механічного руху, а саме коефіцієнти:

- прибуття;

- вибуття;

- валової міграції;

- k механічного руху.

k прибуття = чисельність прибулих (вибулих) за період · 1000

(вибуття) середня чисельність населœення за період

чисельність прибулих + чисельність вибулих

k валової = за період за період · 1000

міграції середня чисельність населœення за період

або

k валової міграції = k прибуття + k вибуття

чисельність чисельність

k механічного = прибулих за період - вибулих за період · 1000

приросту середня чисельність населœення за період

або

k механічного приросту = k прибуття - k вибуття

Якщо відомі дані про чисельність населœення на початок періоду, про природний та механічний приріст , то можна визначити чисельність населœення на кінець періоду.

Ч п. п.+ чисельність - чисельність + чисельність – чисельність = Ч к..п.

народжених померлих прибулих вибулих

за період за період за період за період

Зміну (динаміку) чисельності населœення розраховують за допомогою показників динаміки, тобто абсолютних та відносних приростів.

Середньорічні темпи зростання населœення за більш тривалий період знаходять за допомогою середньої геометричної

ТЗ – ланцюгові темпи зростання;

m – кількість років у періоді.

Перспективні розрахункице обчислення очікуваної чисельності та статево-вікової структури населœення певного періоду.

Одним із методів визначення перспективної чисельності населœення є демографічний

, де

- чисельність населœення на вихідну дату;

- середньорічний коефіцієнт загального проросту;

n- кількість років в періоді, що прогнозується.

k природного приросту + k механічного приросту

За допомогою даної формули можна дуже швидко провести орієнтовні розрахунки перспективної чисельності населœення і в цьому їх значна перевага. Однак дана формула має недолік, який полягає в тому, що вона не виділяє окремі вікові групи , знання про які необхідне на майбутнє при багатьох господарських розрахунках .

Подолати цей недолік можна за допомогою іншого методу – методу вікового пересування. Суть його полягає в тому, що маючи данні про чисельність населœення по окремих вікових групах кожної статі та користуючись імовірностями доживання від кожного віку до наступного, можна послідовно визначити чисельність населœення.

Тема: Статистика трудових ресурсів

До трудових ресурсів належить населœення, що має фізичний розвиток, розумові здібності та знання, які необхідні для роботи в народному господарстві.

До трудових ресурсів відносять:

1) населœення в працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів І і ІІ груп і непрацюючих осіб працездатного віку, які одержують пенсію за віком на пільгових умовах );

2) населœення, вік якого більший і менший відповідно за нижню та верхню межу працездатного віку, зайняте в народному господарстві.

Розрізняють два методи розрахунку чисельності трудових ресурсів:

1) демографічний – на підставі даних переписів населœення про постійне населœення;

2) економічний – за даними про фактичну зайнятість.

За демографічним методом чисельність трудових ресурсів визначається за формулою:

Чисельність = чисельність працездатного + чисельність працюючих осіб

трудових ресурсів населœення пенсійного віку та підлітків

За економічним методом чисельність трудових ресурсів дорівнює сумі чисельності зайнятого населœення та незайнятого у працездатному віці.

Чисельність трудових ресурсів постійно змінюється під впливом природного та механічного руху. Природний рух трудових ресурсів зумовлюється вступом населœення в робочому віці і вибуттям з нього, а механічний рух – територіальним переміщенням цієї категорії населœення.

При статистичному аналізі трудових ресурсів розглядають абсолютні та відносні показники природного та механічного руху трудових ресурсів.

Абсолютні показники природного руху трудових ресурсів:

1) Чисельність осіб, які вступили у робочий вік (природне поповнення трудових ресурсів);

2) Чисельність осіб, які вибули з робочого віку (вихід на пенсію, перехід на інвалідність І та ІІ груп, смерть)

3) Природний приріст трудових ресурсів (1пок - 2пок) та інші показники.

Відносні показники природного руху трудових ресурсів:

1) Коефіцієнт природного поповнення (прибуття) трудових ресурсів

= природне поповнення трудових ресурсів 1000

середня чисельність трудових ресурсів

(Середня чисельність трудових ресурсів розраховується аналогічно середньої чисельності населœення).

2) Коефіцієнт природного вибуття трудових ресурсів

= чисельність тих, що вибули з робочого віку · 1000

середня чисельність трудових ресурсів

3) Коефіцієнт природного приросту трудових ресурсів

Коефіцієнт природного приросту =

Механічний рух (міграція) трудових ресурсів означає переміщення цієї категорії населœення з одних регіонів до інших.

Абсолютні показники механічного руху трудових ресурсів:

1) Загальна чисельність ТР прибулих з інших регіонів;

2) Загальна чисельність ТР вибулих у інші регіони;

3) Сальдо міграції (1 пок. – 2 пок. )

Відносні показники механічного руху трудових ресурсів :

1) Коефіцієнт механічного поповнення трудових ресурсів

2) Коефіцієнт механічного вибуття трудових ресурсів

3) Коефіцієнт міграції трудових ресурсів.

Загальну характеристику руху трудових ресурсів дає коефіцієнт загального приросту ТР.

Дані про динаміку чисельності ТР у вигляді абсолютних та відносних показників містять важливу інформацію, яка може бути використана як база для вивчення відповідних закономірностей і тенденцій, а також для перспективних розрахунків чисельності ТР.

Розрахунок перспективної чисельності ТР робиться за формулою :

, де

- чисельність населœення на вихідну дату

- коефіцієнт загального приросту населœення

n- кількість років у прогнозованому періоді

d – вірогідна в перспективі частка трудових ресурсів у чисельності населœення, яка визначається з урахуванням тенденції розвитку.

Тема: Статистика рівня та вартості життя населœення.

Визначальним фактором, який характеризує рівень життя населœення є показник доходів населœення.

Складові елœементи доходів:

- зарплата͵

- дохід від підприємницької діяльності, який лишається в розпорядженні того, хто одночасно є власником капіталу та працівником фірми;

- дохід особи як власника капіталу, що вкладений у цінні папери, нерухомість та ін.;

- доходи окремих осіб за рахунок виплат з державного бюджету ( студенти, пенсіонери, інваліди та ін.);

- інші доходи.

У статистиці рівня життя використовують різні показники доходів: номінальні та реальні. Рівень доходів населœення залежить від його грошового номінального вираження та рівня цін.

І р..д. = , де

І р. д. – індекс реальних доходів;

І н..д. – індекс номінальних доходів;

І р – індекс цін.


Читайте также


 • - Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності

  Аналіз інвестиційної діяльності підприємств Розвиток підприємства, вдосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю. Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у... [читать подробенее]


 • - Завдання, вправи, тести

  Питання для роздумів, самоперевірки, повторення 1. Що таке основні виробничі засоби та як вони класифікуються? 2. Які існують види обліку та оцінки основних засобів? Дайте їм характеристику. 3. Що таке фізичне і моральне спрацювання об’єктів основних засобів? 4. Дайте... [читать подробенее]


 • - Текстові тестові завдання 4 страница

  E. Ядерний матрикс. 349. Хромосоми людини за розмірами поділяють на: A. 12 груп. B. 3 групи. C. 6 груп. D. *7 груп. E. 2 групи. 350. Цитокінез (цитотомія) – це: A. Поділ ядра. B. Поділ органел. C. Збільшення об’єму цитоплазми. D. *Поділ цитоплазми. E. Рух цитоплазми. 351. Чим утворені полюси... [читать подробенее]


 • - Запитання та завдання

  13 4—136 386 Глава 10 Основи екологічного права України 387 ня про державну систему моніторингу довкілля» від ЗО березня 1998 р., «Про затвердження переліку видів діяльності, що нале­жать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 р., «Про затвердження Положення... [читать подробенее]


 • - ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇХНЯ МЕТА І ЗАВДАННЯ

  Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС)є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, реагуванням на надзвичайні... [читать подробенее]


 • - Контрольні запитання і завдання.

  1. У чому суть гіпотези контракції? 2. Порівняйте гіпотезу розширення Землі та пульсаційну гіпотезу. 3. У чому полягають принципові відмінності у поглядах "фіксистів" і "мобілістів"? 4. Розкрийте суть гіпотези глибинної диференціації речовини. 5. Що таке... [читать подробенее]


 • - Завдання розвитку і вдосконалення промисловості споживчого товариства

  Кооперативної промисловості Концепції економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України (квітень 1993 р.) наголошувалося, що кооперативна виробнича діяльність і надалі буде відігравати помітну роль у стабілізації споживчого ринку на селі, постачанні... [читать подробенее]


 • - Завдання клінічної мікробіології

  Тема: Загальна характеристика клінічної мікробіології. Збудники госпітальних бактеріальних та вірусних інфекцій. Клінічна мікробіологія- розділ медичної мікробіології, який вивчає взаємовідносини, які утворюються між макро- та мікроорганізмом в нормі, при... [читать подробенее]


 • - Завдання і джерела ревізій основних засобів

  ЛЕКЦІЯ 6. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ 1. Завдання і джерела ревізій основних засобів. 2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів. 3. Ревізія операцій по руху основних засобів. 4. Ревізія правильності нарахування... [читать подробенее]


 • - Тестові завдання

  1.Основна мета інвестиційної діяльності підприємства на стадії зрілості: а) забезпечення достатнього обсягу основного капіталу та початкових капітальних інвестицій; б) розширення фінансового інвестування; в) розширення діяльності за рахунок різноманітності... [читать подробенее]