Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Демография Класифікація типів шлюбу
просмотров - 397

Критерії типу шлюбу Найменування типу шлюбу Визначення
Вибір партнерів Эгзогамия Партнер вибирається тільки з чужої групи
розвід Ендогамія Партнер вибирається тільки зі своєї групи
Моногамия: довічна, що допускає развод Брачный союз одного чоловіка тільки з однією жінкою
Полигамия: двох союз більш, ніж двох партнерів
полигиния многоженство
полиандрия многомужество
групповой брак брачный союз нескольких мужчин с несколькими женщинами
Парная семья Разновидность моногамии
Партнер Патрилокальный Обоє чоловіка проживають у батьків чоловіка
Матрилокальный Оба супруга проживают у родителœей жены
Неолокальный (дислокальный) Оба супруга проживают врозь
Унилокальный Оба супруга проживают вместе
Неравенство супругов Неравный, в т.ч. статусный Супруги различаются по общественному положению, возрасту, доходу
Плата за шлюб Покупний Жінка виступає як товар
Дарообменный Женщина выступает в качестве подарка родственникам мужчины
Священный Бракосочетание девушек с богами
Выкупной Заключение брачного договора или контракта с оговариванием прав и обязанностей сторон, а также размера выкупа
Калымный Виплата викупу батькам за наречену
Хижацький Умикання Викрадення чи нареченої нареченого

Жінка, придбана за чи викуп другим шляхом (наприклад, викрадення), нерідко залишається в родині чоловіка і після його смерті, вступаючи в шлюб з його чи братом іншими родичами. Сильно ускладнюється і процедура розводу: наприклад, індуїзм забороняє його, християнство засуджує.

Розвиток індустріального суспільства, що супроводжується урбанізацією, ростом утворення, утягуванням жінки в суспільне виробництво, приводить до нової зміни шлюбу. Церковний шлюб заміняється цивільним. Ріст загальної і фахової освіти підвищує шлюбний вік. Росте число чоловіків і жінок, що не вступають у шлюб; збільшується число дошлюбних зв'язків і так званих незаконорожденных дітей. Висновок шлюбу спрощується. Полегшується також процедура розводу. Із середини XX століття в ряді розвитих країн почалася так називана сексуальна революція, відмітна риса якої - здійснення права жінки на таку ж волю в половому житті, який раніш володів тільки чоловік. Дошлюбні зв'язки характеризуються більш раннім початком і більшою тривалістю. У ряді країн відзначається зниження віку вступу в шлюб. З'явилися види шлюбу, подібні з його ранніми історичними нормами (наприклад, співжиття шлюбних пар).

Шлюб являє собою сукупність формальних розпоряджень, що визначають права, обов'язку і привілею чоловіка і дружини у відносинах один з одним, а їх двох у відношенні до своїх дітей, родичам і суспільству в цілому. Іншими словами, шлюб являє собою контракт, що полягає трьома сторонами - чоловіком, жінкою і державою.

По російському праву шлюб регламентується Кодексом про шлюб і родину. Юридичні наслідки викликає лише шлюб, зареєстрований у передбаченому законом порядку. Реєстрація шлюбу здійснюється в органах запису актів цивільного стану.

У законодавстві багатьох закордонних країн шлюб, як правило, вважається цивільно-правовою угодою, і порядок його висновку й інші питання відносин у родині регулюються не сімейним, а цивільним законодавством. Велике значення при висновку шлюбу має рішення питання про режим майна майбутніх чоловіків - чи спільності роздільності сімейного майна.

В усіх суспільствах для шлюбу вважається необхідним досягнення визначеного шлюбного віку, починаючи з який чи закон звичаї допускає вступ у шлюб. У більшості країн світу шлюбний вік установлюється законодавчо з урахуванням віку полової зрілості, а також психологічної і соціальної зрілості вступающих у шлюб і існуючих традицій, звичаїв і інших умов конкретної країни.

У минулому шлюбний вік визначався релігійними нормами і був дуже низок як для жінок, так і для чоловіків. У католиків він складав 12 років для жінок і 14 років для чоловіків, протестантів - 14 років для облич обоего підлоги. Іслам не передбачав єдиного для всіх мусульман шлюбного віку. За законами шаріату шлюбний вік для жінок складав 9 років, для чоловіків - 15.

У Росії в 1714 році Синод установив шлюбний вік для жінок у 13 років, для чоловіків - у 15 років. Указом Миколи I (1830 рік) шлюбний вік був підвищений на три роки для обох підлог, за винятком Закавказзя, де був збережений колишній шлюбний вік. З 1926 року в Росії прийнятий єдиний шлюбний вік для обох підлог у 18 років.

За законами багатьох країн світу шлюбний вік може бути знижений на 1-2 року органами місцевої влади, чи судом органами опіки. Так, у Російській Федерації органи місцевої влади можуть у виняткових випадках (наприклад, у зв'язку з вагітністю жінки) виносити рішення про зниження шлюбного віку як для чоловіків, так і для жінок не більш, ніж на два роки.

Мінімальний вік вступу в шлюб по деяких країнах світу приведений у таблиці 8.

Таблиця 8

Шлюбний вік по деяких країнах світу для жінок і чоловіків, 198-і роки, по зведенню ООН)

Частина світла Країна
Азія Гонконг (16,16), Індія (18,21), Ірак (18,18), Китай (20, 22), Монголія (18,18), Пакистан (16,21), Японія (16,18)
Північна Америка Гваделупа (15,18), Гондурас (12,14), Канада (12,16; 14,16), Мексика (14,16), США (13,17; 14,18)
АФрика Алжир (16,18), Єгипет (16,18), Кенія (9-18, 15-18), Мадагаскар (14,17), Нігерія (9-16, 9-16), Туніс (I7,20)
Європа Австрія (16,18), Бельгія (15,18), Болгарія (18,18), Великобританія (16,16), Іспанія (12,14), Норвегія (18, 18), Польща (16,18), Росія (18,18), Фінляндія (17,18), Франція (15,18), ФРН (16,16), Швеція (18,18), Югославія (18,18)
Океанія Австралія (16,18), Нова Зеландія (16,16)
     

Примітка: подвійні пари чисел означають розходження по штатах, релігійним чи етнічним групам.

Відсутність у ряді країн законів, що регулюють шлюбний вік, і встановлений у законодавчому порядку низький шлюбний вік, особливо жінок, часто розглядається як відображення традиційне нерівноправного положення жінки в суспільстві і родині. У декларації про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок, приятой Генеральної

Асамблеєю ООН 7 листопада 1967 року, міститься заклик заборонити вступ у шлюб у дитячому віці і заручення молодих дівчин до досягнення ними полової зрілості, а також вжити ефективних заходів, включаючи законодавчі, спрямовані на встановлення мінімального віку для вступу в шлюб.

Разом з родиною шлюб представляє ті інститути, через які виявляється соціально-економічна обумовленість демографічних процесів, особливо - народжуваності. У демографії досліджуються вплив на народжуваність факту стану в шлюбі, його тривалість і міцність, частота вступу в шлюб облич різної підлоги і віку, а також зміни, що відбуваються у всіх цих процесах під впливом умов життя в різних системах соціальних відносин.

Висновок шлюбу - один з основних параметрів брачности, а припинœення шлюбу - разводимости й овдовения. У демографії кожен такий факт розглядається як демографічна подія і як зміна шлюбного стану, а послідовність таких фактів у поколінні - як демографічний процес.

Брачность, процес утворення шлюбних пар у населœенні включає вступ у перший і повторні шлюби. У сполученні з процесами овдовения і разводимости брачность визначає відтворення шлюбної структури населœення. Залежить від ситуації на "шлюбному ринку", формування шлюбного кола, наявності шлюбного вибору.

"Шлюбний ринок" - умовна позначка системи співвідношень численностей різних груп бракоспособного населœення. Ситуація на "шлюбному ринку", імовірність вступу в шлюб залежить від числа потенційних шлюбних партнерів у населœенні даної території, його возрастно-половой структури.

Шлюбне коло, сукупність можливих шлюбних партнерів. Шлюбне коло визначається системою законодавчих і морально-етичних норм суспільства, а також соціально-економічним положенням партнерів, особливостями їхніх особистісних якостей.

Шлюбний вибір, вибір шлюбного партнера в рамках даного шлюбного кола. На шлюбний вибір впливають соціальні, економічні, культурні, психологічні й антропологічні критерії, при цьому значення кожного з них міняється в часі.

Брачность - соціально-демографічний процес, обумовлюється і регулюється соціально-культурними нормами, має юридичні, соціальні, економічні й інші аспекти. Демографічне значення брачности в її тісному зв'язку з відтворенням населœення. Брачность -найважливіший демографічний фактор народжуваності, формування родини і зміни сімейної структури населœення. У демографії брачность в основному вивчається в рамках репродуктивного віку, при цьому брачность жінок - частіше, ніж брачность чоловіків.

Основні кількісні характеристики процесу брачности:

o частка облич, у кожнім поколінні коли-небудь, що вступали в чи шлюб частка не вступали;

    • вік вступу в перший шлюб;
    • частка облич, що вступали в повторний шлюб після розводу і після овдовения (ступінь компенсації разводимости й овдовения;
    • інтервал між розводом (овдовением) і повторним шлюбом.

Шлюбну перевагу і ситуацію на "шлюбному ринку" описують індексами брачности й іншими показниками.

Серед вимірників процесу брачности найбільш поширені коефіцієнти брачности, що показують інтенсивність вступу в шлюб у всім населœенні (загальні коефіцієнти брачности) і в окремих групах бракоспособного населœення (спеціальні коефіцієнти брачности), а також характеристики шлюбної структури населœення у визначений момент часу. Ці показники описують брачность лише побічно; прямий вимір можливо за допомогою таблиць брачности. Комплексно всі процеси формування і припинœення шлюбів відбиваються у відтворенні шлюбної структури населœення.

Разводимость, процес розпадання подружніх пар у поколінні внаслідок розірвання шлюбу (розводу). Демографія розглядає разводимость як фактор формування шлюбної і сімейної структури населœення, її взаємозв'язку з іншими демографічними процесами і вплив на відтворення населœення.

Важливий показник разводимости - імовірність розводу, розраховується в залежності від тривалості шлюбу. Поширені також різні системи коефіцієнтів разводимости, що вимірюють частоту розводів у чи населœенні його групах. Для детального опису процесу разводимости в реальному чи гіпотетичному поколінні будуються таблиці разводимости, що характеризують розірвання шлюбів у залежності від чи віку тривалості шлюбу. Розірвання шлюбу і його припинœення внаслідок смерті одного з чоловіків характеризують таблиці припинœення шлюбу.

Джерелами інформації про випадки юридичного розірвання шлюбу служать дані поточного обліку демографічних чи подій матеріали судів, що ведуть шлюборозлучної справи. Перепису населœення і спеціальні обстеження народжуваності, коли в них враховується факт, дата припинœення шлюбу і т.п., подають інформацію, що досить адекватно характеризує разводимость.

Разводимость - складний соціальний процес, соціально-демографічні фактори якого ще недостатньо вивчені; не розроблена загальна концепція, що пояснює його закономірності. Наявні результати емпіричних досліджень можна представити у виді наступних таблиць (таблиці 9 і 10).

Важливі демографічні причини розводу - безплідність одного з чи чоловіків небажання мати дітей. Якщо частка бездітних шлюбів серед усіх шлюбів звичайно складає 5-10%, то серед загального числа розірваних шлюбів їхня частка в деяких країнах досягає 60-80% ( Росія -38%, США - 46%, ФРН - 50%, Грузія - 65%, Туреччина - 81%).

Таблиця 9